Matthæus 17:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Medens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende Sky dem; og se, der kom fra Skyen en Røst, som sagde: »Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag; hører ham!«

Norsk (1930)
Mens han ennu talte, se, da kom det en lysende sky og overskygget dem, og se, det kom en røst ut av skyen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag; hør ham!

Svenska (1917)
Och se, medan han ännu talade, överskyggade dem en ljus sky, och ur skyn kom en röst som sade: »Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag; hören honom.»

King James Bible
While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.

English Revised Version
While he was yet speaking, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold, a voice out of the cloud, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.
Bibel Viden Treasury

behold.

2.Mosebog 40:34,35
Da dækkede Skyen Aabenbaringsteltet, og HERRENS Herlighed fyldte Boligen;…

1.Kongebog 8:10-12
Da Præsterne derpaa gik ud af Helligdommen, fyldte Skyen HERRENS Hus,…

Salmerne 18:10,11
baaret af Keruber fløj han, svæved paa Vindens Vinger;…

Lukas 9:34
Men idet han sagde dette, kom en Sky og overskyggede dem; men de frygtede, da de kom ind i Skyen.

Apostlenes G. 1:9
Og da han havde sagt dette, blev han optagen, medens de saa derpaa, og en Sky tog ham bort fra deres Øjne.

Aabenbaring 1:7
Se, han kommer med Skyerne, og hvert Øje skal se ham, ogsaa de, som have gennemstunget ham, og alle Jordens Stammer skulle jamre ved hans Komme. Ja, Amen!

a voice.

2.Mosebog 19:19
Og Stødene i Hornene blev stærkere og stærkere; Moses talte, og Gud svarede ham med høj Røst.

5.Mosebog 4:11,12
Da traadte I frem og stod ved Bjergets Fod, medens Bjerget brændte i lys Lue helt ind i Himmelen, hyllet i Mørke, Skyer og Mulm;…

5.Mosebog 5:22
Disse Ord talede HERREN til hele eders Forsamling paa Bjerget ud fra Ilden, Skyen og Mulmet med vældig Røst uden at føje noget til; og han skrev dem op paa to Stentavler og gav mig dem.

Job 38:1
Saa svarede HERREN Job ud fra Stormvejret og sagde:

Salmerne 81:7
I Nøden raabte du, og jeg frelste dig, jeg svarede dig i Tordenens Skjul, jeg prøvede dig ved Meribas Vande. — Sela.

Johannes 5:37
Og Faderen, som sendte mig, han har vidnet om mig. I have aldrig hverken hørt hans Røst eller set hans Skikkelse,

Johannes 12:28-30
Fader herliggør dit Navn!« Da kom der en Røst fra Himmelen: »Baade har jeg herliggjort det, og vil jeg atter herliggøre det.«…

Apostlenes G. 9:3-6
Men da han var undervejs og nærmede sig til Damaskus, omstraalede et Lys fra Himmelen ham pludseligt.…

This.

Matthæus 3:17
Og se, der kom en Røst fra Himlene, som sagde: »Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag.«

Markus 1:11
og der kom en Røst fra Himlene: »Du er min Søn, den elskede, i dig har jeg Velbehag.«

Markus 9:7
Og der kom en Sky, som overskyggede dem; og en Røst kom fra Skyen: »Denne er min Søn, den elskede, hører ham!«

Lukas 3:22
og at den Helligaand dalede ned over ham i legemlig Skikkelse som en Due, og at en Røst lød fra Himmelen: »Du er min Søn, den elskede, i dig har jeg Velbehag.«

Lukas 9:35
Og der kom fra Skyen en Røst, som sagde: »Denne er min Søn, den udvalgte, hører ham!«

Johannes 3:16,35
Thi saaledes elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbaarne, for at hver den, som tror paa ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv.…

Johannes 5:20-23
Thi Faderen elsker Sønnen og viser ham alt det, han selv gør, og han skal vise ham større Gerninger end disse, for at I skulle undre eder.…

Efeserne 1:6
til Pris for sin Naades Herlighed, som han benaadede os med i den elskede,

Kolossenserne 1:13
han, som friede os ud af Mørkets Magt og satte os over i sin elskede Søns Rige,

*marg:

2.Peter 1:16,17
Thi vi have ikke fulgt kløgtigt opdigtede Fabler, da vi kundgjorde eder vor Herres Jesu Kristi Kraft og Tilkommelse, men vi have været Øjenvidner til hans Majestæt,…

in whom.

Matthæus 12:18
»Se, min Tjener, som jeg har udvalgt, min elskede, i hvem min Sjæl har Velbehag; jeg vil give min Aand over ham, og han skal forkynde Hedningerne Ret.

Esajas 42:1,21
Se min Tjener, ved hvem jeg holder fast, min udvalgte, hvem jeg har kær! Paa ham har jeg lagt min Aand, han skal udbrede Ret til Folkene.…

Johannes 15:9,10
Ligesom Faderen har elsket mig, saa har ogsaa jeg elsket eder; bliver i min Kærlighed!…

hear.

5.Mosebog 18:15,19
HERREN din Gud vil lade en Profet som mig fremstaa af din Midte, af dine Brødre; ham skal I høre paa.…

Apostlenes G. 3:22,23
Moses sagde: »En Profet skal Herren eders Gud oprejse eder af eders Brødre ligesom mig; ham skulle I høre i alt, hvad han end vil tale til eder.…

Apostlenes G. 7:37
Han er den Moses, som sagde til Israels Børn: »En Profet skal Gud oprejse eder af eders Brødre ligesom mig.«

Hebræerne 1:1,2
Efter at Gud fordum havde talt mange Gange og paa mange Maader, til Fædrene ved Profeterne, saa har han ved Slutningen af disse Dage talt til os ved sin Søn,…

Hebræerne 2:1-3
Derfor bør vi des mere agte paa det, vi have hørt, for at vi ikke skulle rives bort.…

Hebræerne 5:9
og efter at være fuldkommet blev Aarsag til evig Frelse for alle dem, som lyde ham,

Hebræerne 12:25,26
Ser til, at I ikke bede eder fri for den, som taler. Thi naar de, som bade sig fri for ham, der talte sit Guddomsord paa Jorden, ikke undslap, da skulle vi det meget mindre, naar vi vende os bort fra ham, der taler fra Himlene,…

Links
Matthæus 17:5 InterlinearMatthæus 17:5 FlersprogedeMateo 17:5 SpanskMatthieu 17:5 FranskeMatthaeus 17:5 TyskMatthæus 17:5 KinesiskMatthew 17:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 17
4Da tog Peter til Orde og sagde til Jesus: »Herre! det er godt, at vi ere her; vil du, da lader os gøre tre Hytter her, dig en og Moses en og Elias en.« 5Medens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende Sky dem; og se, der kom fra Skyen en Røst, som sagde: »Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag; hører ham!« 6Og da Disciplene hørte det, faldt de paa deres Ansigt og frygtede saare.…
Krydshenvisninger
Esajas 42:1
Se min Tjener, ved hvem jeg holder fast, min udvalgte, hvem jeg har kær! Paa ham har jeg lagt min Aand, han skal udbrede Ret til Folkene.

Matthæus 3:17
Og se, der kom en Røst fra Himlene, som sagde: »Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag.«

Matthæus 12:18
»Se, min Tjener, som jeg har udvalgt, min elskede, i hvem min Sjæl har Velbehag; jeg vil give min Aand over ham, og han skal forkynde Hedningerne Ret.

Matthæus 17:6
Og da Disciplene hørte det, faldt de paa deres Ansigt og frygtede saare.

Markus 1:11
og der kom en Røst fra Himlene: »Du er min Søn, den elskede, i dig har jeg Velbehag.«

Lukas 3:22
og at den Helligaand dalede ned over ham i legemlig Skikkelse som en Due, og at en Røst lød fra Himmelen: »Du er min Søn, den elskede, i dig har jeg Velbehag.«

Johannes 12:28
Fader herliggør dit Navn!« Da kom der en Røst fra Himmelen: »Baade har jeg herliggjort det, og vil jeg atter herliggøre det.«

2.Peter 1:17
nemlig da han fik Ære og Herlighed af Gud Fader, idet en saadan Røst lød til ham fra den majestætiske Herlighed: »Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag.«

Aabenbaring 14:14
Og jeg saa, og se en hvid Sky, og paa Skyen sad der en lig en Menneskesøn med en Guldkrone paa sit Hoved og en skarp Segl i sin Haand.

Matthæus 17:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden