Matthæus 8:20
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og Jesus siger til ham: »Ræve have Huler, og Himmelens Fugle Reder; men Menneskesønnen har ikke det, hvortil han kan hælde sit Hoved.«

Norsk (1930)
Og Jesus sa til ham: Revene har huler, og himmelens fugler reder; men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.

Svenska (1917)
Då svarade Jesus honom: »Rävarna hava kulor, och himmelens fåglar hava nästen; men Människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud.»

King James Bible
And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head.

English Revised Version
And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the heaven have nests; but the Son of man hath not where to lay his head.
Bibel Viden Treasury

and.

Salmerne 84:3
Ja, Spurven fandt sig et Hjem og Svalen en Rede, hvor den har sine Unger — dine Altre, Hærskarers HERRE, min Konge og Gud!

Salmerne 104:17
hvor Fuglene bygger sig Rede; i Cypresser har Storken sin Bolig.

the Son.

Salmerne 40:17
Er jeg end arm og fattig, vil Herren dog tænke paa mig. Du er min Hjælp og min Frelser; tøv ej, min Gud!

Salmerne 69:29
Men mig, som er arm og lidende, bjærge din Frelse, o Gud!

Salmerne 109:22
Thi jeg er arm og fattig, mit Hjerte vaander sig i mig;

Esajas 53:2,3
Han skød op som en Kvist for hans Aasyn, som et Rodskud af udtørret Jord, uden Skønhed og Pragt til at drage vort Blik, uden Ydre, saa vi syntes om ham,…

Lukas 2:7,12,16
Og hun fødte sin Søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en Krybbe; thi der var ikke Rum for dem i Herberget.…

Lukas 8:3
og Johanna, Herodes's Husfoged Kuzas Hustru, og Susanna og mange andre, som tjente dem med, hvad de ejede.

2.Korinther 8:9
I kende jo vor Herres Jesu Kristi Naade, at han for eders Skyld blev fattig, da han var rig, for at I ved hans Fattigdom skulde blive rige.

Links
Matthæus 8:20 InterlinearMatthæus 8:20 FlersprogedeMateo 8:20 SpanskMatthieu 8:20 FranskeMatthaeus 8:20 TyskMatthæus 8:20 KinesiskMatthew 8:20 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 8
19Og der kom een, en skriftklog, og sagde til ham: »Mester! jeg vil følge dig, hvor du end gaar hen.« 20Og Jesus siger til ham: »Ræve have Huler, og Himmelens Fugle Reder; men Menneskesønnen har ikke det, hvortil han kan hælde sit Hoved.« 21Men en anden af Disciplene sagde til ham: »Herre! tilsted mig først at gaa hen og begrave min Fader.«…
Krydshenvisninger
Salmerne 104:12
over dem bygger Himlens Fugle, mellem Grenene lyder deres Kvidder.

Daniel 7:13
Jeg skuede videre i Nattesynerne: Og se, med Himlens Skyer kom en, der saa ud som en Menneskesøn. Han kom hen til den gamle af Dage og førtes frem for ham;

Matthæus 12:8
Thi Menneskesønnen er Herre over Sabbaten.«

Matthæus 12:32
Og den, som taler et Ord imod Menneskesønnen, ham skal det forlades; men den som taler imod den Helligaand, ham skal det ikke forlades, hverken i denne Verden eller i den kommende.

Matthæus 12:40
Thi ligesom Jonas var tre Dage og tre Nætter i Havdyrets Bug, saaledes skal Menneskesønnen være tre Dage og tre Nætter i Jordens Skød.

Matthæus 13:37
Men han svarede og sagde: »Den, som saar den gode Sæd, er Menneskesønnen,

Markus 8:38
Thi den, som skammer sig ved mig og mine Ord i denne utro og syndige Slægt, ved ham skal ogsaa Menneskesønnen skamme sig, naar han kommer i sin Faders Herlighed med de hellige Engle.«

Lukas 9:58
Og Jesus sagde til ham: »Ræve have Huler, og Himmelens Fugle Reder; men Menneskesønnen har ikke det, hvortil han kan hælde sit Hoved.«

Lukas 12:8
Men jeg siger eder: Enhver, som vedkender sig mig for Menneskene, ham vil ogsaa Menneskesønnen vedkende sig for Guds Engle.

Lukas 18:8
Jeg siger eder, han skal skaffe dem Ret i Hast. Men mon Menneskesønnen, naar han kommer, vil finde Troen paa Jorden?«

Lukas 21:36
Og vaager og beder til enhver Tid, for at I maa blive i Stand til at undfly alle disse Ting, som skulle ske, og bestaa for Menneskesønnen.«

Johannes 1:51
Og han siger til ham: »Sandelig, sandelig, siger jeg eder, I skulle fra nu af se Himmelen aabnet og Guds Engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.«

Johannes 3:13
Og ingen er faren op til Himmelen, uden han, som for ned fra Himmelen, Menneskesønnen, som er i Himmelen.

Johannes 3:14
Og ligesom Moses ophøjede Slangen i Ørkenen, saaledes bør Menneskesønnen ophøjes,

Johannes 6:27
Arbejder ikke for den Mad, som er forgængelig, men for den Mad, som varer til et evigt Liv, hvilken Menneskesønnen vil give eder; thi ham har Faderen, Gud selv, beseglet.«

Johannes 6:53
Jesus sagde da til dem: »Sandelig, sandelig, siger jeg eder, dersom I ikke æde Menneskesønnens Kød og drikke hans Blod, have I ikke Liv i eder.

Johannes 6:62
Hvad om I da faa at se, at Menneskesønnen farer op, hvor han var før?

Johannes 12:34
Skaren svarede ham: »Vi have hørt af Loven, at Kristus bliver evindelig, og hvorledes siger da du, at Menneskesønnen bør ophøjes? Hvem er denne Menneskesøn?«

Johannes 13:31
Da han nu var gaaet ud, siger Jesus: »Nu er Menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham.

Apostlenes G. 7:56
Og han sagde: »Se, jeg ser Himlene aabnede og Menneskesønnen staaende ved Guds højre Haand.«

Matthæus 8:19
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden