1.Peter 5:8
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Vær ædru, vaager; eders Modstander, Djævelen, gaar omkring som en brølende Løve, søgende, hvem han kan opsluge.

Norsk (1930)
Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke;

Svenska (1917)
Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka.

King James Bible
Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:

English Revised Version
Be sober, be watchful: your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:
Bibel Viden Treasury

sober.

1.Peter 1:13
Derfor, binder op om eders Sinds Lænder, værer ædrue, og sætter fuldt ud eders Haab til den Naade, som bliver eder til Del i Jesu Kristi Aabenbarelse.

1.Peter 4:7
Men alle Tings Ende er kommen nær; værer derfor aarvaagne og ædru til Bønner!

Matthæus 24:48-50
Men dersom den onde Tjener siger i sit Hjerte: Min Herre tøver,…

Lukas 12:45,46
Men dersom hin Tjener siger i sit Hjerte: »Min Herre tøver med at komme»« og saa begynder at slaa Karlene og Pigerne og at spise og drikke og beruse sig,…

Lukas 21:34,36
Men vogter eder, at eders Hjerter ikke nogen Tid besværes af Svir og Drukkenskab og timelige Bekymringer, saa hin Dag kommer pludseligt over eder som en Snare.…

Romerne 13:11-13
Og dette just, fordi I kende Tiden, at det alt er paa Tide, at I skulle staa op af Søvne; thi nu er vor Frelse nærmere, end da vi bleve troende.…

1.Thessaloniker 5:6-8
Saa lader os da ikke sove ligesom de andre, men lader os vaage og være ædrue!…

1.Timotheus 2:9,15
Ligesaa, at Kvinder skulle pryde sig i sømmelig Klædning med Blufærdighed og Ærbarhed, ikke med Fletninger og Guld eller Perler eller kostbar Klædning,…

1.Timotheus 3:2,11
En Tilsynsmand bør derfor være ulastelig, een Kvindes Mand, ædruelig, sindig, høvisk, gæstfri, dygtig til at lære andre;…

Titus 1:8
men gæstfri, elskende det gode, sindig, retfærdig, from, afholdende;

Titus 2:2,4,6,12
at gamle Mænd skulle være ædruelige, ærbare, sindige, sunde i Troen, i Kærligheden, i Udholdenheden;…

your.

Ester 7:6
Ester svarede: »En fjendsk og ildesindet Mand, den onde Haman der!« Da blev Haman slaget af Rædsel for Kongen og Dronningen.

Job 1:6
Nu hændte det en Dag, at Guds Sønner kom og traadte frem for HERREN, og iblandt dem kom ogsaa Satan.

Job 2:2
HERREN spurgte Satan: »Hvor kommer du fra?« Satan svarede HERREN: »Jeg har gennemvanket Jorden paa Kryds og tværs.«

Salmerne 109:6
Straf ham for hans Gudløshed, lad en Anklager staa ved hans højre,

*marg:

Esajas 50:8
Min Retfærdiggører er nær; lad os mødes, om nogen vil Strid; om nogen vil trætte med mig, saa træde han hid!

Zakarias 3:1
Derpaa lod han mig se Ypperstepræsten Josua, og han stod foran HERRENS Engel, medens Satan stod ved hans højre Side for at føre Klage imod ham.

Lukas 22:31
Men Herren sagde: »Simon, Simon! se, Satan begærede eder for at sigte eder som Hvede.

the devil.

Matthæus 4:1,11
Da blev Jesus af Aanden ført op i Ørkenen for at fristes af Djævelen.…

Matthæus 13:39
og Fjenden, som saaede det, er Djævelen; og Høsten er Verdens Ende; og Høstfolkene ere Engle.

Matthæus 25:41
Da skal han ogsaa sige til dem ved den venstre Side: Gaar bort fra mig, I forbandede! til den evige Ild, som er beredt Djævelen og hans Engle.

Johannes 8:44
I ere af den Fader Djævelen, og eders Faders Begæringer ville I gøre. Han var en Manddraber fra Begyndelsen af, og han staar ikke i Sandheden; thi Sandhed er ikke i ham. Naar han taler Løgn, taler han af sit eget; thi han er en Løgner og Løgnens Fader.

Efeserne 4:27
giver ikke heller Djævelen Rum!

Efeserne 6:11
Ifører eder Guds fulde Rustning, for at I maa kunne holde Stand imod Djævelens snedige Anløb.

Jakob 4:7
Underordner eder derfor under Gud; men staar Djævelen imod, saa skal han fly fra eder;

1.Johannes 3:8-10
Den, som gør Synden, er af Djævelen; thi Djævelen har syndet fra Begyndelsen. Dertil blev Guds Søn aabenbaret, for at han skulde nedbryde Djævelens Gerninger.…

Aabenbaring 12:9
Og den store Drage blev nedstyrtet; den gamle Slange, som kaldes Djævelen og Satan, som forfører den hele Verden, blev nedstyrtet paa Jorden, og hans Engle bleve nedstyrtede med ham.

Aabenbaring 22:2,10
Midt i dens Gade og paa begge Sider af Floden voksede Livets Træ, som bar tolv Gange Frugt og gav hver Maaned sin Frugt; og Bladene af Træet tjente til Lægedom for Folkeslagene.…

as.

Dommer 14:5
Samson tog nu med sin Fader og Moder ned til Timna. Da de naaede Vingaardene uden for Timna, se, da kom en ung Løve brølende imod ham.

Salmerne 104:21
de unge Løver brøler efter Rov, de kræver deres Føde af Gud.

Ordsprogene 19:12
Som Brøl af en Løve er Kongens Vrede, som Dug paa Græs er hans Gunst.

Ordsprogene 20:2
Som Løvebrøl er Rædslen, en Konge vækker, at vække hans Vrede er at vove sit Liv.

Esajas 5:29,30
Det har et Brøl som en Løve, brøler som unge Løver, brummende griber det Byttet, bjærger det, ingen kan fri det.…

Esajas 14:12,13
Nej, at du faldt fra Himlen, du straalende Morgenstjerne, fældet og kastet til Jorden, du Folkebetvinger!…

Jeremias 2:15
Løver brøler imod ham med rungende Røst; hans Land har de gjort til en Ørk, hans Byer er brændt, saa ingen bor der.

Jeremias 51:38
De brøler alle som Løver, knurrer som Løveunger i deres Vildskab.

Ezekiel 19:7
Den overfaldt Vædre paa Græs, var Hjordenes Rædsel Landet og dets Fylde stivned af Angst for dens Brøl.

Hoseas 11:10
HERREN skal de holde sig til, han brøler som Løven, ja brøler, og bævende kommer Sønner fra Havet,

Joel 3:16
HERREN brøler fra Zion, fra Jerusalem løfter han sin Røst; Himmelen og Jorden skælver. Men HERREN er Ly for sit Folk og Værn for Israels Børn.

Amos 1:2
Han sagde: HERREN brøler fra Zion, fra Jerusalem løfter han sin Røst; Hyrdernes Græsmarker sørger, vissen er Karmels Top.

Amos 3:4,8
Brøler en Løve i Krattet, hvis den ikke har Bytte? Løfter en Ungløve Røsten, uden den har Fangst?…

Zakarias 11:3
Hør, hvor Hyrderne klager, thi deres Græsgang er hærget; hør, hvor Løverne brøler, thi Jordans Tykning er hærget.

2.Timotheus 4:17
Men Herren stod hos mig og styrkede mig, for at Ordets Prædiken skulde fuldbyrdes ved mig, og alle Hedningerne høre det; og jeg blev friet fra Løvens Gab.

Aabenbaring 12:12
Derfor, fryder eder, I Himle, og I, som bo i dem! Ve Jorden og Havet! thi Djævelen er nedstegen til eder og har stor Vrede, fordi han ved, at han kun har liden Tid.

walketh.

Job 1:7
HERREN spurgte Satan: »Hvor kommer du fra?« Satan svarede HERREN: »Jeg har gennemvanket Jorden paa Kryds og tværs.«

Job 2:2
HERREN spurgte Satan: »Hvor kommer du fra?« Satan svarede HERREN: »Jeg har gennemvanket Jorden paa Kryds og tværs.«

devour.

Ezekiel 22:25
hvis Fyrster er som brølende Løver paa Rov; de tilintetgør Sjæle, tilriver sig Gods og Guld, gør mange til Enker deri.

Daniel 6:24
Men hine Mænd, som havde bagtalt Daniel, blev paa Kongens Bud hentet og kastet i Løvekulen tillige med deres Børn og Hustruer, og næppe havde de naaet Kulens Bund, før Løverne kastede sig over dem og knuste alle Ben i dem.

Hoseas 13:8
jeg falder over dem som Bjørnen, hvis Unger man tog. Jeg sønderriver dem Brystet, Hunde skal æde deraf, Markens Dyr flaa dem sønder.

Links
1.Peter 5:8 Interlinear1.Peter 5:8 Flersprogede1 Pedro 5:8 Spansk1 Pierre 5:8 Franske1 Petrus 5:8 Tysk1.Peter 5:8 Kinesisk1 Peter 5:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Peter 5
7Kaster al eders Sørg paa ham, thi han har Omsorg for eder. 8Vær ædru, vaager; eders Modstander, Djævelen, gaar omkring som en brølende Løve, søgende, hvem han kan opsluge. 9Staar ham imod, faste i Troen, vidende, at de samme Lidelser fuldbyrdes paa eders Brødre i Verden.
Krydshenvisninger
Job 1:7
HERREN spurgte Satan: »Hvor kommer du fra?« Satan svarede HERREN: »Jeg har gennemvanket Jorden paa Kryds og tværs.«

Ordsprogene 28:15
En brølende Løve, en graadig Bjørn er en gudløs, som styrer et ringe Folk.

Matthæus 24:42
Vaager derfor, thi I vide ikke, paa hvilken Dag eders Herre kommer.

Markus 4:15
Men de ved Vejen, det er dem, hvor Ordet bliver saaet, og naar de høre det, kommer straks Satan og borttager Ordet, som er saaet i dem.

2.Korinther 2:11
for at vi ikke skulle bedrages af Satan; thi hans Anslag ere os ikke ubekendte.

2.Timotheus 4:17
Men Herren stod hos mig og styrkede mig, for at Ordets Prædiken skulde fuldbyrdes ved mig, og alle Hedningerne høre det; og jeg blev friet fra Løvens Gab.

Jakob 4:7
Underordner eder derfor under Gud; men staar Djævelen imod, saa skal han fly fra eder;

1.Peter 1:13
Derfor, binder op om eders Sinds Lænder, værer ædrue, og sætter fuldt ud eders Haab til den Naade, som bliver eder til Del i Jesu Kristi Aabenbarelse.

Aabenbaring 12:10
Og jeg hørte en høj Røst i Himmelen sige: Nu er Frelsen og Kraften og Riget blevet vor Guds, og Magten hans Salvedes; thi nedstyrtet er vore Brødres Anklager, som anklagede dem for vor Gud Dag og Nat.

1.Peter 5:7
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden