Hebræerne 12:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Ja, tænker paa ham, som har udholdt en saadan Modsigelse imod sig af Syndere, for at I ikke skulle blive trætte og forsagte i eders Sjæle,

Norsk (1930)
Ja, gi akt på ham som tålmodig har lidt en slik motsigelse av syndere, så I ikke skal gå trett og bli motløse i eders sjeler!

Svenska (1917)
Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.

King James Bible
For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds.

English Revised Version
For consider him that hath endured such gainsaying of sinners against themselves, that ye wax not weary, fainting in your souls.
Bibel Viden Treasury

consider.

Hebræerne 12:2
idet vi se hen til Troens Begynder og Fuldender, Jesus, som for den foran ham liggende Glædes Skyld udholdt et Kors, idet han ringeagtede Skændselen, og som har taget Sæde paa højre Side af Guds Trone.

Hebræerne 3:1
Derfor, hellige Brødre, delagtige i en himmelsk Kaldelse! ser hen til vor Bekendelses Udsending og Ypperstepræst, Jesus,

1.Samuel 12:24
men frygt HERREN og tjen ham oprigtigt af hele eders Hjerte; thi se, hvor store Ting han gjorde imod eder!

2.Timotheus 2:7,8
Mærk, hvad jeg siger; Herren vil jo give dig Indsigt i alle Ting.…

contradiction.

Matthæus 10:24,25
En Discipel er ikke over sin Mester, ej heller en Tjener over sin Herre.…

Matthæus 11:19
Menneskesønnen kom, som spiser og drikker, og de sige: Se, en Fraadser og en Vindranker, Tolderes og Synderes Ven! Dog, Visdommen er retfærdiggjort ved sine Børn.«

Matthæus 12:24
Men da Farisæerne hørte det, sagde de: »Denne uddriver ikke de onde Aander uden ved Beelzebul, de onde Aanders Fyrste.«

Matthæus 15:2
»Hvorfor overtræde dine Disciple de gamles Overlevering? thi de to ikke deres Hænder, naar de holde Maaltid.«

Matthæus 21:15,16,23,46
Men da Ypperstepræsterne og de skriftkloge saa de Undergerninger, som han gjorde, og Børnene, som raabte i Helligdommen og sagde: »Hosanna Davids Søn!« bleve de vrede og sagde til ham:…

Matthæus 22:15
Da gik Farisæerne hen og holdt Raad om, hvorledes de kunde fange ham i Ord.

Lukas 2:34
Og Simeon velsignede dem og sagde til hans Moder Maria: »Se, denne er sat mange i Israel til Fald og Oprejsning og til et Tegn, som imodsiges,

*Gr:

Lukas 4:28,29
Og alle, som vare i Synagogen, bleve fulde af Harme, da de hørte dette.…

Lukas 5:21
Og de skriftkloge og Farisæerne begyndte at tænke saaledes ved sig selv: »Hvem er denne, som taler Gudsbespottelser? Hvem kan forlade Synder, uden Gud alene?«

Lukas 11:15,16,53,54
Men nogle af dem sagde: »Ved Beelzebul, de onde Aanders Fyrste, uddriver han de onde Aander.«…

Lukas 13:13,14
Og han lagde Hænderne paa hende; og straks rettede hun sig op og priste Gud.…

Lukas 14:1
Og det skete, da han kom ind i en af de øverste Farisæeres Hus paa en Sabbat for at holde Maaltid, at de toge Vare paa ham.

Lukas 15:2
Og baade Farisæerne og de skriftkloge knurrede og sagde: »Denne tager imod Syndere og spiser med dem.«

Lukas 16:14
Men alt dette hørte Farisæerne, som vare pengegerrige, og de spottede ham.

Lukas 19:39
Og nogle af Farisæerne i Skaren sagde til ham: »Mester! irettesæt dine Disciple!«

Lukas 19:40
Og han svarede og sagde til dem: »Jeg siger eder, at hvis disse tie, skulle Stenene raabe.«

Johannes 5:16
Og derfor forfulgte Jøderne Jesus, fordi han havde gjort dette paa en Sabbat.

Johannes 7:12
Og der blev mumlet meget om ham iblandt Skarerne; nogle sagde: »Han er en god Mand;« men andre sagde: »Nej, han forfører Mængden.«

Johannes 8:13,48,49,52,59
Da sagde Farisæerne til ham: »Du vidner om dig selv; dit Vidnesbyrd er ikke sandt.«…

Johannes 9:40
Nogle af Farisæerne, som vare hos ham, hørte dette, og de sagde til ham: »Mon ogsaa vi ere blinde?«

Johannes 10:20,31-39
Og mange af dem sagde: »Han er besat og raser, hvorfor høre I ham?«…

Johannes 12:9
En stor Skare af Jøderne fik nu at vide, at han var der; og de kom ikke for Jesu Skyld alene, men ogsaa for at se Lazarus, hvem han havde oprejst fra de døde.

Johannes 12:10
Men Ypperstepræsterne raadsloge om ogsaa at slaa Lazarus ihjel:

Johannes 15:18-24
Naar Verden hader eder, da vid, at den har hadet mig førend eder.…

Johannes 18:22
Men som han sagde dette, gav en af Svendene, som stode hos, Jesus et Slag i Ansigtet og sagde: »Svarer du Ypperstepræsten saaledes?«

lest.

Hebræerne 12:5
og I have glemt Formaningen, der jo dog taler til eder som til Sønner: »Min Søn! agt ikke Herrens Tugtelse ringe, vær heller ikke forsagt, naar du revses af ham;

5.Mosebog 20:3
og han skal sige til dem: »Hør, Israel! I rykker i Dag ud til Kamp mod eders Fjender, lad ikke eders Hjerte være forsagt, frygt ikke, forfærdes ikke og vær ikke bange for dem!

Ordsprogene 24:10
Taber du Modet paa Trængslens Dag, da er din Kraft kun ringe.

Esajas 40:30,31
Ynglinge trættes og mattes, Ungersvende snubler brat,…

Esajas 50:4
Den Herre HERREN gav mig Lærlinges Tunge, at jeg skulde vide at styrke de trætte med Ord; han vækker hver Morgen mit Øre, han vækker det til at høre, som Lærlinge hører.

1.Korinther 15:58
Derfor, mine elskede Brødre! bliver faste, urokkelige, altid rige i Herrens Gerning, vidende, at eders Arbejde er ikke forgæves i Herren.

2.Korinther 4:1,16
Derfor, da vi have denne Tjeneste efter den Barmhjertighed, som er bleven os til Del, saa tabe vi ikke Modet;…

Galaterne 6:9
Men naar vi gøre det gode, da lader os ikke blive trætte; thi i sin Tid skulle vi høste, saafremt vi ikke give tabt.

2.Thessaloniker 3:13
Men I, Brødre! bliver ikke trætte af at gøre det gode!

Links
Hebræerne 12:3 InterlinearHebræerne 12:3 FlersprogedeHebreos 12:3 SpanskHébreux 12:3 FranskeHebraeer 12:3 TyskHebræerne 12:3 KinesiskHebrews 12:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 12
2idet vi se hen til Troens Begynder og Fuldender, Jesus, som for den foran ham liggende Glædes Skyld udholdt et Kors, idet han ringeagtede Skændselen, og som har taget Sæde paa højre Side af Guds Trone. 3Ja, tænker paa ham, som har udholdt en saadan Modsigelse imod sig af Syndere, for at I ikke skulle blive trætte og forsagte i eders Sjæle,
Krydshenvisninger
Ordsprogene 24:10
Taber du Modet paa Trængslens Dag, da er din Kraft kun ringe.

Esajas 40:31
ny Kraft faar de, der bier paa HERREN, de faar nye Svingfjer som Ørnen; de løber uden at mattes, vandrer uden at trættes.

Galaterne 6:9
Men naar vi gøre det gode, da lader os ikke blive trætte; thi i sin Tid skulle vi høste, saafremt vi ikke give tabt.

Hebræerne 12:5
og I have glemt Formaningen, der jo dog taler til eder som til Sønner: »Min Søn! agt ikke Herrens Tugtelse ringe, vær heller ikke forsagt, naar du revses af ham;

1.Peter 2:23
han, som ikke skældte igen, da han blev udskældt, ikke truede, da han led, men overgav det til ham, som dømmer retfærdigt,

Aabenbaring 2:3
og du har Udholdenhed, og du har døjet ondt for mit Navns Skyld og er ikke bleven træt.

Hebræerne 12:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden