Lukas 2:34
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og Simeon velsignede dem og sagde til hans Moder Maria: »Se, denne er sat mange i Israel til Fald og Oprejsning og til et Tegn, som imodsiges,

Norsk (1930)
Og Simeon velsignet dem, og sa til hans mor Maria: Se, denne er satt til fall og opreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt;

Svenska (1917)
Och Simeon välsignade dem och sade till Maria, hans moder: »Se, denne är satt till fall eller upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som skall bliva motsagt.

King James Bible
And Simeon blessed them, and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel; and for a sign which shall be spoken against;

English Revised Version
and Simeon blessed them, and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the falling and rising up of many in Israel; and for a sign which is spoken against;
Bibel Viden Treasury

blessed.

1.Mosebog 14:19
og velsignede ham med de Ord: »Priset være Abram for Gud den Allerhøjeste, Himmelens og Jordens Skaber,

1.Mosebog 47:7
Da hentede Josef sin Fader Jakob og forestillede ham for Farao, og Jakob velsignede Farao.

2.Mosebog 39:43
Da saa Moses hele Arbejdet efter, og se, de havde udført det, som HERREN havde sagt; saaledes havde de udført det. Og Moses velsignede dem.

3.Mosebog 9:22,23
Derefter løftede Aron sine Hænder over Folket og velsignede dem og steg saa ned efter at have bragt Syndofferet, Brændofferet og Takofferet.…

Hebræerne 7:1,7
Thi denne Melkisedek, Konge i Salem, den højeste Guds Præst, som gik Abraham i Møde, da han vendte tilbage fra Kongernes Nederlag, og velsignede ham,…

set.

Esajas 8:14,15
Han bliver en Helligdom, en Anstødssten og en Klippe til Fald for begge Israels Huse og en Snare og et Fangegarn for Jerusalems Indbyggere,…

Hoseas 14:9
Hvem er saa viis, at han fatter det, saa klog, at han ved det? Thi rette er HERRENS Veje; retfærdige vandrer paa dem, men Syndere snubler paa dem.

Matthæus 21:44
Og den, som falder paa denne Sten, skal slaa sig sønder; men hvem den falder paa, ham skal den knuse.«

Johannes 3:20
Thi hver den, som øver ondt, hader Lyset og kommer ikke til Lyset, for at hans Gerninger ikke skulle revses.

Johannes 9:29
Vi vide, at Gud har talt til Moses; men om denne vide vi ikke, hvorfra han er.«

Romerne 9:32
Hvorfor? fordi de ikke søgte den af Tro, men som af Gerninger. De stødte an paa Anstødsstenen,

1.Korinther 1:23
vi derimod prædike Kristus som korsfæstet, for Jøder en Forargelse og for Hedninger en Daarskab,

2.Korinther 2:15
Thi en Kristi Vellugt ere vi for Gud, iblandt dem, som frelses, og iblandt dem, som fortabes,

1.Peter 2:7
Eder altsaa, som tro, hører Æren til; men for de vantro er denne Sten, som Bygningsmændene forkastede, bleven til en Hovedhjørnesten og en Anstødssten og en Forargelses Klippe;

and rising.

Apostlenes G. 2:36-41
Derfor skal hele Israels Hus vide for vist, at denne Jesus, hvem I korsfæstede, har Gud gjort baade til Herre og til Kristus.«…

Apostlenes G. 3:15-19
Men Livets Fyrste sloge I ihjel, hvem Gud oprejste fra de døde, hvorom vi ere Vidner.…

Apostlenes G. 6:7
Og Guds Ord havde Fremgang og Disciplenes Tal forøgedes meget i Jerusalem; og en stor Mængde af Præsterne adløde Troen.

Apostlenes G. 9:1-20
Men Saulus, som endnu fnøs med Trusel og Mord imod Herrens Disciple, gik til Ypperstepræsten…

for a.

Salmerne 22:6-8
Men jeg er en Orm og ikke en Mand, til Spot for Mennesker, Folk til Spe;…

Salmerne 69:9-12
Thi Nidkærhed for dit Hus har fortæret mig, Spotten mod dig er faldet paa mig;…

Esajas 8:18
Se, jeg og de Børn, HERREN gav mig, er Varsler og Tegn i Israel fra Hærskarers HERRE, som bor paa Zions Bjerg.

Matthæus 11:19
Menneskesønnen kom, som spiser og drikker, og de sige: Se, en Fraadser og en Vindranker, Tolderes og Synderes Ven! Dog, Visdommen er retfærdiggjort ved sine Børn.«

Matthæus 26:65-67
Da sønderrev Ypperstepræsten sine Klæder og sagde: »Han har talt bespotteligt; hvad have vi længere Vidner nødig? se, nu have I hørt Bespottelsen.…

Matthæus 27:40-45,63
»Du, som nedbryder Templet og bygger det op i tre Dage, frels dig selv; er du Guds Søn, da stig ned af Korset!«…

Johannes 5:18
Derfor tragtede da Jøderne end mere efter at slaa ham ihjel, fordi han ikke alene brød Sabbaten, men ogsaa kaldte Gud sin egen Fader og gjorde sig selv Gud lig.

Johannes 8:48-52
Jøderne svarede og sagde til ham: »Sige vi ikke med Rette, at du er en Samaritan og er besat?«…

Johannes 9:24-28
Da hidkaldte de anden Gang Manden, som havde været blind, og sagde til ham: »Giv Gud Æren; vi vide, at dette Menneske er en Synder.«…

Apostlenes G. 4:26
Jordens Konger rejste sig, og Fyrsterne samlede sig til Hobe imod Herren og imod hans Salvede.«

Apostlenes G. 13:45
Men da Jøderne saa Skarerne, bleve de fulde af Nidkærhed og modsagde det, som blev talt af Paulus, ja, baade sagde imod og spottede.

Apostlenes G. 17:6
Men da de ikke fandt dem, trak de Jason og nogle Brødre for Byens Øvrighed og raabte: »Disse, som have bragt hele Verden i Oprør, ere ogsaa komne hid;

Apostlenes G. 24:5
Vi have nemlig fundet, at denne Mand er en Pest og en Oprørsstifter iblandt alle Jøderne hele Verden over, samt er Fører for Nazaræernes Parti,

Apostlenes G. 28:22
Men vi ønske at høre af dig, hvad du tænker; thi om dette Parti er det os bekendt, at det alle Vegne finder Modsigelse.«

1.Korinther 1:23
vi derimod prædike Kristus som korsfæstet, for Jøder en Forargelse og for Hedninger en Daarskab,

Hebræerne 12:1-3
Derfor lader ogsaa os, efterdi vi have saa stor en Sky af Vidner omkring os, aflægge enhver Byrde og Synden, som lettelig hilder os, og med Udholdenhed gennemløbe den foran os liggende Bane,…

1.Peter 4:14
Dersom I haanes for Kristi Navns Skyld, ere I salige; thi Herlighedens og Guds Aand hviler over eder.

Links
Lukas 2:34 InterlinearLukas 2:34 FlersprogedeLucas 2:34 SpanskLuc 2:34 FranskeLukas 2:34 TyskLukas 2:34 KinesiskLuke 2:34 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Lukas 2
33Og hans Fader og hans Moder undrede sig over de Ting, som bleve sagte om ham. 34Og Simeon velsignede dem og sagde til hans Moder Maria: »Se, denne er sat mange i Israel til Fald og Oprejsning og til et Tegn, som imodsiges, 35ja, ogsaa din egen Sjæl skal et Sværd gennemtrænge! for at mange Hjerters Tanker skulle aabenbares.«
Krydshenvisninger
1.Samuel 2:20
Og Eli velsignede Elkana og hans Hustru og sagde: »HERREN give dig Afkom af denne Kvinde til Gengæld for ham, hun overlod HERREN!« Saa gik de hjem igen.

Esajas 8:14
Han bliver en Helligdom, en Anstødssten og en Klippe til Fald for begge Israels Huse og en Snare og et Fangegarn for Jerusalems Indbyggere,

Esajas 8:18
Se, jeg og de Børn, HERREN gav mig, er Varsler og Tegn i Israel fra Hærskarers HERRE, som bor paa Zions Bjerg.

Matthæus 12:46
Medens han endnu talte til Skarerne, se, da stode hans Moder og hans Brødre udenfor og begærede at tale med ham.

Matthæus 21:44
Og den, som falder paa denne Sten, skal slaa sig sønder; men hvem den falder paa, ham skal den knuse.«

Lukas 2:35
ja, ogsaa din egen Sjæl skal et Sværd gennemtrænge! for at mange Hjerters Tanker skulle aabenbares.«

1.Korinther 1:23
vi derimod prædike Kristus som korsfæstet, for Jøder en Forargelse og for Hedninger en Daarskab,

2.Korinther 2:16
for disse en Duft af Død til Død, for hine en Duft af Liv til Liv. Og hvem er dygtig dertil?

1.Peter 2:7
Eder altsaa, som tro, hører Æren til; men for de vantro er denne Sten, som Bygningsmændene forkastede, bleven til en Hovedhjørnesten og en Anstødssten og en Forargelses Klippe;

1.Peter 2:8
og de støde an, idet de ere genstridige imod Ordet, hvortil de ogsaa vare bestemte.

Lukas 2:33
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden