Hebræerne 12:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
og I have glemt Formaningen, der jo dog taler til eder som til Sønner: »Min Søn! agt ikke Herrens Tugtelse ringe, vær heller ikke forsagt, naar du revses af ham;

Norsk (1930)
og I har glemt den formaning som taler til eder som til barn: Min sønn! akt ikke Herrens tukt ringe, og bli ikke motløs når du refses av ham;

Svenska (1917)
Och I haven alldeles förgätit den förmaningens röst som talar med eder, såsom man talar med söner: »Min son, förkasta icke Herrens aga, och giv dig icke över, när du tuktas av honom.

King James Bible
And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him:

English Revised Version
and ye have forgotten the exhortation, which reasoneth with you as with sons, My son, regard not lightly the chastening of the Lord, Nor faint when thou art reproved of him;
Bibel Viden Treasury

ye have forgotten.

5.Mosebog 4:9,10
Kun skal du vogte dig og omhyggeligt tage Vare paa dig selv, at du ikke glemmer, hvad du med egne Øjne har set, og at det ikke viger fra dit Hjerte, saa længe du lever; og du skal fortælle dine Sønner og dine Sønners Sønner derom.…

Salmerne 119:16,83,109
I dine Vedtægter har jeg min Lyst, jeg glemmer ikke dit Ord.…

Ordsprogene 3:1
Min Søn, glem ikke, hvad jeg har lært dig, dit Hjerte tage vare paa mine Bud!

Ordsprogene 4:5
køb Visdom, køb Forstand, du glemme det ikke, vend dig ej bort fra min Munds Ord;

Matthæus 16:9,10
Forstaa I ikke endnu? Komme I heller ikke i Hu de fem Brød til de fem Tusinde, og hvor mange Kurve I da toge op?…

Lukas 24:6,8
Han er ikke her, men han er opstanden; kommer i Hu, hvorledes han talte til eder, medens han endnu var i Galilæa, og sagde,…

the exhortation.

Hebræerne 12:7
Holder ud og lader eder tugte; Gud handler med eder som med Sønner; thi hvem er den Søn, som Faderen ikke tugter?

Ordsprogene 3:11,12
Min Søn, lad ej haant om HERRENS Tugt, vær ikke ked af hans Revselse;…

despise.

Job 5:17,18
Held den Mand, som revses at Gud; ringeagt ej den Almægtiges Tugt!…

Job 34:31
Siger da en til Gud: »Fejlet har jeg, men synder ej mer,

Salmerne 94:12
Salig den Mand, du tugter, HERRE, og vejleder ved din Lov

Salmerne 118:18
HERREN tugted mig haardt, men gav mig ej hen i Døden.

Salmerne 119:75
HERRE, jeg ved, at dine Bud er retfærdige, i Trofasthed har du ydmyget mig.

Jeremias 31:18
Jeg hører grant, hvor Efraim klager: »Du tugted mig, og jeg blev tugtet som en utæmmet Kalv; omvend mig, saa bliver jeg omvendt, thi du er HERREN min Gud.

1.Korinther 11:32
Men naar vi dømmes, tugtes vi af Herren, for at vi ikke skulle fordømmes med Verden.

Jakob 1:12
Salig den Mand, som holder Prøvelse ud; thi naar han har staaet Prøve, skal han faa Livets Krans, som Herren har forjættet dem, der elske ham.

Aabenbaring 3:19
Alle dem, jeg elsker, dem revser og tugter jeg; vær derfor nidkær og omvend dig!

nor faint.

Hebræerne 12:3,4
Ja, tænker paa ham, som har udholdt en saadan Modsigelse imod sig af Syndere, for at I ikke skulle blive trætte og forsagte i eders Sjæle,…

Josva 7:7-11
Og Josua sagde: »Ak, Herre, HERRE! Hvorfor lod du dette Folk gaa over Jordan, naar du vilde give os i Amoriternes Haand og lade os gaa til Grunde? Havde vi dog blot besluttet os til at blive hinsides Jordan!…

2.Samuel 6:7-10
Da blussede HERRENS Vrede op mod Uzza, og Gud slog ham der, fordi han rakte Haanden ud mod Arken, og han døde paa Stedet ved Siden af Guds Ark.…

1.Krønikebog 13:9-13
Men da de kom til Kidons Tærskeplads, rakte Uzza Haanden ud for at gribe fat i Arken, fordi Okserne snublede.…

1.Krønikebog 15:12,13
og sagde til dem: »I er Overhoveder for Leviternes Fædrenehuse; helliger eder tillige med eders Brødre og før HERRENS, Israels Guds, Ark op til det Sted, jeg har beredt den;…

Salmerne 6:1,2
Til Sangmesteren. Med Strengespil. Efter den ottende. En Salme af David. (2) HERRE, revs mig ej i din Vrede, tugt mig ej i din Harme,…

2.Korinther 4:8,9
vi, som trænges paa alle Maader, men ikke stænges inde, ere tvivlraadige, men ikke fortvivlede,…

2.Korinther 12:9,10
og han har sagt mig: »Min Naade er dig nok; thi Kraften fuldkommes i Magtesløshed.« Allerhelst vil jeg derfor rose mig af min Magtesløshed, for at Kristi Kraft kan tage Bolig i mig.…

Links
Hebræerne 12:5 InterlinearHebræerne 12:5 FlersprogedeHebreos 12:5 SpanskHébreux 12:5 FranskeHebraeer 12:5 TyskHebræerne 12:5 KinesiskHebrews 12:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 12
4Endnu have I ikke staaet imod indtil Blodet i eders Kamp imod Synden, 5og I have glemt Formaningen, der jo dog taler til eder som til Sønner: »Min Søn! agt ikke Herrens Tugtelse ringe, vær heller ikke forsagt, naar du revses af ham; 6thi hvem Herren elsker, den tugter han, og han slaar haardelig hver Søn, som han tager sig af.«…
Krydshenvisninger
Job 5:17
Held den Mand, som revses at Gud; ringeagt ej den Almægtiges Tugt!

Salmerne 94:12
Salig den Mand, du tugter, HERRE, og vejleder ved din Lov

Salmerne 119:67
Før jeg blev ydmyget, for jeg vild, nu holder jeg dit Ord.

Ordsprogene 3:11
Min Søn, lad ej haant om HERRENS Tugt, vær ikke ked af hans Revselse;

Klagesangene 3:39
Over hvad skal den levende sukke? Hver over sin Synd!

Galaterne 6:9
Men naar vi gøre det gode, da lader os ikke blive trætte; thi i sin Tid skulle vi høste, saafremt vi ikke give tabt.

1.Timotheus 1:20
iblandt dem ere Hymenæus og Aleksander, hvilke jeg har overgivet til Satan, for at de skulle tugtes til ikke at bespotte.

Hebræerne 12:3
Ja, tænker paa ham, som har udholdt en saadan Modsigelse imod sig af Syndere, for at I ikke skulle blive trætte og forsagte i eders Sjæle,

Hebræerne 13:22
Jeg beder eder, Brødre! at I finde eder i dette Formaningsord; thi jeg har jo skrevet til eder i Korthed.

Hebræerne 12:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden