2.Timotheus 2:7
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Mærk, hvad jeg siger; Herren vil jo give dig Indsigt i alle Ting.

Norsk (1930)
Forstå det jeg sier! for Herren skal gi dig forstand på alt.

Svenska (1917)
Fatta rätt vad jag säger; Herren skall giva dig förstånd i allt.

King James Bible
Consider what I say; and the Lord give thee understanding in all things.

English Revised Version
Consider what I say; for the Lord shall give thee understanding in all things.
Bibel Viden Treasury

Consider.

5.Mosebog 4:39
derfor skal du i Dag vide og lægge dig paa Sinde, at HERREN og ingen anden er Gud oppe i Himmelen og nede paa Jorden.

5.Mosebog 32:29
Var de vise, forstod de det og indsaa, hvad der venter dem selv!

Salmerne 64:9
alle Mennesker frygter, forkynder, hvad Gud har gjort, og fatter hans Hænders Gerning;

Ordsprogene 24:32
Jeg skued og skrev mig det bag Øre, jeg saa og tog Lære deraf:

Esajas 1:3
En Okse kender sin Ejer, et Æsel sin Herres Krybbe; men Israel kender intet, mit Folk kan intet fatte.

Esajas 5:12
Med Citre og Harper holder de Gilde, med Haandpauker, Fløjter og Vin, men ser ikke HERRENS Gerning, har ej Syn for hans Hænders Værk.

Lukas 9:44
»Gemmer i eders Øren disse Ord: Menneskesønnen skal overgives i Menneskers Hænder.«

Filipperne 4:8
I øvrigt, Brødre! alt, hvad der er sandt, hvad der er ærbart, hvad der er retfærdigt, hvad der er rent, hvad der er elskeligt, hvad der har godt Lov, enhver Dyd og enhver Hæder: lægger eder det paa Sinde!

1.Timotheus 4:15
Tænk paa dette, lev i dette, for at din Fremgang maa være aabenbar for alle.

Hebræerne 3:1
Derfor, hellige Brødre, delagtige i en himmelsk Kaldelse! ser hen til vor Bekendelses Udsending og Ypperstepræst, Jesus,

Hebræerne 7:4
Ser dog, hvor stor denne er, hvem endog Patriarken Abraham gav Tiende af Byttet.

Hebræerne 12:3
Ja, tænker paa ham, som har udholdt en saadan Modsigelse imod sig af Syndere, for at I ikke skulle blive trætte og forsagte i eders Sjæle,

Hebræerne 13:7
Kommer eders Vejledere i Hu, som have forkyndt eder Guds Ord, og idet I betragte deres Vandrings Udgang, saa efterligner deres Tro!

and.

1.Mosebog 41:38,39
og Farao sagde til sine Tjenere: »Hvor finder vi en Mand, i hvem Guds Aand er som i ham?«…

2.Mosebog 36:1,2
Derfor skal Bezal'el og Oholiab og alle andre kunstforstandige Mænd, hvem HERREN har givet Kunstsnilde og Kløgt, saa de forstaar sig paa Arbejdet, udføre alt Arbejdet ved Helligdommens Opførelse i Overensstemmelse med alt, hvad HERREN har paabudt.…

4.Mosebog 27:16,17
»Maatte HERREN, Gud over alt Køds Aander, indsætte en Mand over Menigheden,…

1.Krønikebog 22:12
Maatte HERREN kun give dig Forstand og Indsigt, saa han kan sætte dig over Israel og du kan holde HERREN din Guds Lov!

1.Krønikebog 29:19
Og giv min Søn Salomo et helt Hjerte til at holde dine Bud, Vidnesbyrd og Anordninger og udføre det alt sammen og bygge den Borg, jeg har truffet Forberedelser til at opføre!«

2.Krønikebog 1:8-12
Da sagde Salomo til Gud: »Du viste stor Miskundhed mod min Fader David, og du har gjort mig til Konge i hans Sted.…

Salmerne 119:73,125,144
Dine Hænder skabte og dannede mig, giv mig Indsigt, saa jeg kan lære dine Bud!…

Salmerne 143:8,9
Lad mig aarle høre din Miskundhed, thi jeg stoler paa dig. Lær mig den Vej, jeg skal gaa, thi jeg løfter min Sjæl til dig.…

Ordsprogene 2:3-6
ja, kalder du paa Forstanden og løfter din Røst efter Indsigt,…

Esajas 28:26
Hans Gud vejleder ham, lærer ham det rette.

Daniel 1:17
Disse fire unge Mænd gav Gud Kundskab og Indsigt i al Skrift og Visdom; Daniel forstod sig ogsaa paa alle Haande Syner og Drømme.

Lukas 21:15
Thi jeg, vil give eder Mund og Visdom, som alle eders Modstandere ikke skulle kunne modstaa eller modsige.

Lukas 24:45
Da oplod han deres Forstand til at forstaa Skrifterne.

Johannes 14:26
Men Talsmanden, den Helligaand, som Faderen vil sende i mit Navn, han skal lære eder alle Ting og minde eder om alle Ting, som jeg har sagt eder.

Johannes 16:13
Men naar han, Sandhedens Aand, kommer, skal han vejlede eder til hele Sandheden; thi han skal ikke tale af sig selv, men hvad som helst han hører, skal han tale, og de kommende Ting skal han forkynde eder.

Apostlenes G. 7:10
og han udfriede ham af alle hans Trængsler og gav ham Naade og Visdom for Farao, Kongen i Ægypten, som satte ham til Øverste over Ægypten og over hele sit Hus.

1.Korinther 12:8
En gives der nemlig ved Aanden Visdoms Tale; en anden Kundskabs Tale ifølge den samme Aand;

Efeserne 1:17,18
at vor Herres Jesu Kristi Gud, Herlighedens Fader, maa give eder Visdoms og Aabenbarelses Aand i Erkendelse af ham,…

Kolossenserne 1:9
Derfor have ogsaa vi fra den Dag, vi hørte det, ikke ophørt at bede for eder og begære, at I maatte fyldes med Erkendelsen af hans Villie i al Visdom og aandelige Indsigt

Jakob 1:5
Men dersom nogen af eder fattes Visdom, han bede derom til Gud, som giver alle gerne og uden Bebrejdelse, saa skal den gives ham.

Jakob 3:15,17
Dette er ikke den Visdom, som kommer ovenfra, men en jordisk, sjælelig, djævelsk;…

1.Johannes 5:20
Men vi vide, at Guds Søn er kommen, og han har givet os Forstand til at kende den sande; og vi ere i den sande, i hans Søn Jesus Kristus. Denne er den sande Gud og evigt Liv.

Links
2.Timotheus 2:7 Interlinear2.Timotheus 2:7 Flersprogede2 Timoteo 2:7 Spansk2 Timothée 2:7 Franske2 Timotheus 2:7 Tysk2.Timotheus 2:7 Kinesisk2 Timothy 2:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Timotheus 2
6Den Bonde, som arbejder, bør først have Del i Frugterne. 7Mærk, hvad jeg siger; Herren vil jo give dig Indsigt i alle Ting. 8Kom Jesus Kristus i Hu, oprejst fra de døde, af Davids Sæd, efter mit Evangelium,…
Krydshenvisninger
2.Timotheus 2:6
Den Bonde, som arbejder, bør først have Del i Frugterne.

2.Timotheus 2:8
Kom Jesus Kristus i Hu, oprejst fra de døde, af Davids Sæd, efter mit Evangelium,

2.Timotheus 2:6
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden