1.Peter 2:23
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
han, som ikke skældte igen, da han blev udskældt, ikke truede, da han led, men overgav det til ham, som dømmer retfærdigt,

Norsk (1930)
han som ikke skjelte igjen når han blev utskjelt, ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig;

Svenska (1917)
När han blev smädad, smädade han icke igen, och när han led, hotade han icke, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist.

King James Bible
Who, when he was reviled, reviled not again; when he suffered, he threatened not; but committed himself to him that judgeth righteously:

English Revised Version
who, when he was reviled, reviled not again; when he suffered, threatened not; but committed himself to him that judgeth righteously:
Bibel Viden Treasury

when he was.

Salmerne 38:12-14
de, der vil mig til Livs, sætter Snarer, og de, der vil mig ondt, lægger Raad om Fordærv, de tænker Dagen igennem paa Svig.…

Esajas 53:7
Han blev knust og bar det stille, han oplod ikke sin Mund som et Lam, der føres hen at slagtes, som et Faar, der er stumt, naar det klippes — han oplod ikke sin Mund.

Matthæus 27:39-44
Og de, som gik forbi, spottede ham, idet de rystede paa deres Hoveder og sagde:…

Markus 14:60,61
Og Ypperstepræsten stod op midt iblandt dem og spurgte Jesus og sagde: »Svarer du slet intet paa, hvad disse vidne imod dig?«…

Markus 15:29-32
Og de, som gik forbi, spottede ham, idet de rystede paa deres Hoveder og sagde: »Tvi dig! du som nedbryder Templet og bygger det op i tre Dage;…

Lukas 22:64,65
og de kastede et Klæde over ham og spurgte ham og sagde: »Profeter! hvem var det, som slog dig?«…

Lukas 23:9,34-39
Og han gjorde ham mange Spørgsmaal; men han svarede ham intet.…

Johannes 8:48,49
Jøderne svarede og sagde til ham: »Sige vi ikke med Rette, at du er en Samaritan og er besat?«…

Johannes 19:9-11
Og han gik ind igen i Borgen og siger til Jesus: »Hvorfra er du?« Men Jesus gav ham intet Svar.…

Apostlenes G. 8:32-35
Men det Stykke af Skriften, som han læste, var dette: »Som et Faar blev han ført til Slagtning, og som et Lam er stumt imod den, der klipper det, saaledes oplader han ej sin Mund.…

Hebræerne 12:3
Ja, tænker paa ham, som har udholdt en saadan Modsigelse imod sig af Syndere, for at I ikke skulle blive trætte og forsagte i eders Sjæle,

threatened.

Apostlenes G. 4:29
Og nu, Herre! se til deres Trusler, og giv dine Tjenere at tale dit Ord med al Frimodighed,

Apostlenes G. 9:1
Men Saulus, som endnu fnøs med Trusel og Mord imod Herrens Disciple, gik til Ypperstepræsten

Efeserne 6:9
Og I Herrer! gører det samme imod dem, saa I lade Trusel fare, idet I vide, at baade deres og eders Herre er i Himlene, og der er ikke Persons Anseelse hos ham.

but.

1.Peter 4:19
Derfor skulle ogsaa de, som lide efter Guds Villie, befale den trofaste Skaber deres Sjæle, idet de gøre det gode.

Salmerne 10:14
Du skuer dog Møje og Kvide, ser det og tager det i din Haand; Staklen tyr hen til dig, du er den faderløses Hjælper.

Salmerne 31:5
i din Haand befaler jeg min Aand. Du forløser mig, HERRE, du trofaste Gud,

Salmerne 37:5
Vælt din Vej paa HERREN, stol paa ham, saa griber han ind

Lukas 23:46
Og Jesus raabte med høj Røst og sagde: »Fader! i dine Hænder befaler jeg min Aand;« og da han havde sagt det, udaandede han.

Apostlenes G. 7:59
Og de stenede Stefanus, som bad og sagde: »Herre Jesus, tag imod min Aand!«

2.Timotheus 1:12
hvorfor jeg ogsaa lider dette, men jeg skammer mig ikke derved; thi jeg ved, til hvem jeg har sat min Tro, og jeg er vis paa, at han er mægtig til at vogte paa den mig betroede Skat til hin Dag.

himself.

1.Mosebog 18:25
Det være langt fra dig at handle saaledes: at ihjelslaa retfærdige sammen med gudløse, saa de retfærdige faar samme Skæbne som de gudløse — det være langt fra dig! Skulde den, der dømmer hele Jorden, ikke selv øve Ret?«

Salmerne 7:11
retfærdig som Dommer er Gud, en Gud, der hver Dag vredes.

Salmerne 96:13
for HERRENS Aasyn, thi han kommer, han kommer at dømme Jorden; han dømmer Jorden med Retfærd og Folkene i sin Trofasthed.

Apostlenes G. 17:31
Thi han har fastsat en Dag, paa hvilken han vil dømme Jorderige med Retfærdighed ved en Mand, som han har beskikket dertil, og dette har han bevist for alle ved at oprejse ham fra de døde.«

Romerne 2:5
Men efter din Haardhed og dit ubodfærdige Hjerte samler du dig selv Vrede paa Vredens og Guds retfærdige Doms Aabenbarelses Dag,

2.Thessaloniker 1:5
et Bevis paa Guds retfærdige Dom, for at I kunne agtes værdige til Guds Rige, for hvilket I ogsaa lide;

2.Timotheus 4:8
I øvrigt henligger Retfærdighedens Krans til mig, hvilken Herren, den retfærdige Dommer, skal give mig paa hin Dag, og ikke alene mig, men ogsaa alle dem, som have elsket hans Aabenbarelse.

Aabenbaring 19:11
Og jeg saa Himmelen aaben, og se en hvid Hest, og han, som sad paa den, kaldes trofast og sanddru, og han dømmer og kæmper med Retfærdighed.

Links
1.Peter 2:23 Interlinear1.Peter 2:23 Flersprogede1 Pedro 2:23 Spansk1 Pierre 2:23 Franske1 Petrus 2:23 Tysk1.Peter 2:23 Kinesisk1 Peter 2:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Peter 2
22han, som ikke gjorde Synd, ikke heller blev der fundet Svig i hans Mund, 23han, som ikke skældte igen, da han blev udskældt, ikke truede, da han led, men overgav det til ham, som dømmer retfærdigt, 24han, som selv bar vore Synder paa sit Legeme op paa Træet, for at vi, afdøde fra vore Synder, skulle leve for Retfærdigheden, han, ved hvis Saar I ere blevne lægte.…
Krydshenvisninger
Esajas 53:7
Han blev knust og bar det stille, han oplod ikke sin Mund som et Lam, der føres hen at slagtes, som et Faar, der er stumt, naar det klippes — han oplod ikke sin Mund.

Lukas 23:41
Og vi ere det med Rette; thi vi faa igen, hvad vore Gerninger have forskyldt; men denne gjorde intet uskikkeligt.«

Hebræerne 12:3
Ja, tænker paa ham, som har udholdt en saadan Modsigelse imod sig af Syndere, for at I ikke skulle blive trætte og forsagte i eders Sjæle,

1.Peter 3:9
betaler ikke ondt med ondt, eller Skældsord med Skældsord, men tværtimod velsigner, thi dertil bleve I kaldede, at I skulle arve Velsignelse.

1.Peter 2:22
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden