Hebræerne 12:23
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
og til de førstefødtes Menighed, som ere indskrevne i Himlene, og til en Dommer, som er alles Gud, og til de fuldkommede retfærdiges Aander

Norsk (1930)
til høitidsskaren og menigheten av de førstefødte, som er opskrevet i himlene, og til dommeren, som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder,

Svenska (1917)
till en högtidsskara och församling av förstfödda söner som äro uppskrivna i himmelen, och till en domare som är allas Gud, och till fullkomnade rättfärdigas andar,

King James Bible
To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect,

English Revised Version
to the general assembly and church of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect,
Bibel Viden Treasury

the general.

Salmerne 89:7
En forfærdelig Gud i de Helliges Kreds, stor og frygtelig over alle omkring ham.

Salmerne 111:1
Halleluja! jeg takker HERREN af hele mit Hjerte i Oprigtiges Kreds og Menighed!

Apostlenes G. 20:28
Saa giver Agt paa eder selv og den hele Hjord, i hvilken den Helligaand satte eder som Tilsynsmænd, til at vogte Guds Menighed, som han erhvervede sig med sit eget Blod.

Efeserne 1:22
og lagde alt under hans Fødder, og ham gav han som Hoved over alting til Menigheden,

Efeserne 5:24-27
Dog, ligesom Menigheden underordner sig under Kristus, saaledes skulle ogsaa Hustruerne underordne sig under deres Mænd i alle Ting.…

Kolossenserne 1:24
Nu glæder jeg mig over mine Lidelser for eder, og hvad der fattes i Kristi Trængsler, udfylder jeg i mit Kød for hans Legeme, som er Menigheden,

1.Timotheus 3:5
(dersom en ikke ved at forestaa sit eget Hus, hvorledes vil han da kunne sørge for Guds Menighed?)

the firstborn.

2.Mosebog 4:22
Og da skal du sige til Farao: Saa siger HERREN: Israel er min førstefødte Søn;

2.Mosebog 13:2
»Du skal hellige mig alt det førstefødte, alt, hvad der aabner Moders Liv hos Israeliterne baade af Mennesker og Kvæg; det skal tilhøre mig!«

5.Mosebog 21:17
Men han skal anerkende den førstefødte, den tilsidesattes Søn, som førstefødt, og give ham dobbelt Del af alt, hvad han ejer; thi han er Førstegrøden af hans Manddomskraft, og hans er Førstefødselsretten.

Salmerne 89:27
Jeg gør ham til førstefødt, den største blandt Jordens Konger;

Jeremias 31:9
Se, de kommer med Graad; mens de ydmygt beder, leder jeg dem; jeg fører dem hen til Vandløb ad en jævn Vej, hvor de ej snubler; thi jeg er Israel en Fader, min førstefødte er Efraim.

Jakob 1:18
Efter sin Villie fødte han os ved Sandheds Ord, for at vi skulde være en Førstegrøde af hans Skabninger.

Aabenbaring 14:4
Dette er dem, som ikke have besmittet sig med Kvinder, thi de ere jomfruelige; dette er dem, som følge Lammet, hvor det gaar. Disse ere løskøbte fra Menneskene, en Førstegrøde før Gud og Lammet,

which.

2.Mosebog 32:32
Om du dog vilde tilgive dem deres Synd! Hvis ikke, saa udslet mig af den Bog, du fører!«

Salmerne 69:28
lad dem slettes af Livets Bog, ej optegnes blandt de retfærdige!

Lukas 10:20
Dog, glæder eder ikke derover, at Aanderne ere eder lydige; men glæder eder over, at eders Navne ere indskrevne i Himlene.«

Filipperne 4:3
Ja, jeg beder ogsaa dig, min ægte Synzygus! tag dig af dem; thi de have med mig stridt i Evangeliet, tillige med Klemens og mine øvrige Medarbejdere, hvis Navne staa i Livets Bog.

Aabenbaring 13:8
Og alle, som bo paa Jorden, skulle tilbede ham, enhver, hvis Navn ikke fra Verdens Grundlæggelse er skrevet i Lammets, det slagtedes, Livets Bog.

Aabenbaring 20:15
Og dersom nogen ikke fandtes skreven i Livets Bog, blev han kastet i Ildsøen.

written.

Hebræerne 6:10-12
Thi Gud er ikke uretfærdig, saa at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige.…

Hebræerne 9:27
Og ligesom det er Menneskene beskikket at dø een Gang og derefter Dom,

1.Mosebog 18:25
Det være langt fra dig at handle saaledes: at ihjelslaa retfærdige sammen med gudløse, saa de retfærdige faar samme Skæbne som de gudløse — det være langt fra dig! Skulde den, der dømmer hele Jorden, ikke selv øve Ret?«

Salmerne 50:5,6
»Saml mig mine fromme, der sluttede Pagt med mig ved Ofre!«…

Salmerne 94:2
staa op, du Jordens Dommer, øv Gengæld mod de hovmodige!

Salmerne 96:13
for HERRENS Aasyn, thi han kommer, han kommer at dømme Jorden; han dømmer Jorden med Retfærd og Folkene i sin Trofasthed.

Salmerne 98:9
for HERRENS Aasyn, thi han kommer, han kommer at dømme Jorden; han dømmer Jorden med Retfærd og Folkeslag med Ret!

Matthæus 25:31-34
Men naar Menneskesønnen kommer i sin Herlighed og alle Englene med ham, da skal han sidde paa sin Herligheds Trone.…

Johannes 5:27
Og han har givet ham Magt til at holde Dom, efterdi han er Menneskesøn.

2.Thessaloniker 1:5-7
et Bevis paa Guds retfærdige Dom, for at I kunne agtes værdige til Guds Rige, for hvilket I ogsaa lide;…

1.Peter 2:23
han, som ikke skældte igen, da han blev udskældt, ikke truede, da han led, men overgav det til ham, som dømmer retfærdigt,

the spirits.

Hebræerne 11:4,40
Ved Tro ofrede Abel Gud et bedre Offer end Kain, og ved den fik han det Vidnesbyrd, at han var retfærdig, idet Gud bevidnede sit Velbehag i hans Gaver; og ved den taler han endnu efter sin Død.…

Prædikeren 12:7
og Støvet vender tilbage til Jorden som før og Aanden til Gud, som gav den.

1.Korinther 13:12
Nu se vi jo i et Spejl, i en Gaade, men da skulle vi se Ansigt til Ansigt; nu kender jeg stykkevis, men da skal jeg erkende, ligesom jeg jo blev erkendt.

1.Korinther 15:49,54
Og ligesom vi have baaret den jordiskes Billede, saaledes skulle vi ogsaa bære den himmelskes Billede!…

2.Korinther 5:8
ja, vi ere frimodige og have snarere Lyst til at vandre bort fra Legemet og være hjemme hos Herren.

Filipperne 1:21-23
Thi det at leve er mig Kristus og at dø en Vinding.…

Filipperne 3:12
Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er fuldkommen; men jeg jager derefter, om jeg dog kunde gribe det, efterdi jeg ogsaa er greben af Kristus Jesus.

*etc:

Kolossenserne 1:12
og takke Faderen, som gjorde os dygtige til at have Del i de helliges Arvelod i Lyset,

Aabenbaring 7:14-17
Og jeg sagde til ham: Min Herre! du ved det. Og han sagde til mig: Det er dem, som komme ud af den store Trængsel, og de have tvættet deres Klæder og gjort dem hvide i Lammets Blod.…

Links
Hebræerne 12:23 InterlinearHebræerne 12:23 FlersprogedeHebreos 12:23 SpanskHébreux 12:23 FranskeHebraeer 12:23 TyskHebræerne 12:23 KinesiskHebrews 12:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 12
22Men I ere komne til Zions Bjerg og til den levende Guds Stad, til det himmelske Jerusalem og til Englenes Titusinder i Højtidsskare 23og til de førstefødtes Menighed, som ere indskrevne i Himlene, og til en Dommer, som er alles Gud, og til de fuldkommede retfærdiges Aander 24og til den nye Pagts Mellemmand, Jesus, og til Bestænkelsens Blod, som taler bedre end Abel.…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 18:25
Det være langt fra dig at handle saaledes: at ihjelslaa retfærdige sammen med gudløse, saa de retfærdige faar samme Skæbne som de gudløse — det være langt fra dig! Skulde den, der dømmer hele Jorden, ikke selv øve Ret?«

2.Mosebog 4:22
Og da skal du sige til Farao: Saa siger HERREN: Israel er min førstefødte Søn;

Salmerne 50:6
Og Himlen forkyndte hans Retfærd, at Gud er den, der dømmer. — Sela.

Salmerne 69:28
lad dem slettes af Livets Bog, ej optegnes blandt de retfærdige!

Salmerne 94:2
staa op, du Jordens Dommer, øv Gengæld mod de hovmodige!

Lukas 10:20
Dog, glæder eder ikke derover, at Aanderne ere eder lydige; men glæder eder over, at eders Navne ere indskrevne i Himlene.«

Hebræerne 2:12
naar han siger: »Jeg vil forkynde dit Navn for mine Brødre, midt i en Menighed vil jeg lovsynge dig.«

Hebræerne 11:40
efterdi Gud forud havde udset noget bedre for os, for at de ikke skulde fuldkommes uden os.

Aabenbaring 6:9
Og da det aabnede det femte Segl, saa jeg under Alteret deres Sjæle, som vare myrdede for Guds Ords Skyld og for det Vidnesbyrds Skyld, som de havde.

Aabenbaring 6:11
Og der blev givet dem hver især en lang, hvid Klædning, og der blev sagt til dem, at de skulde hvile endnu en liden Tid, indtil ogsaa Tallet paa deres Medtjenere og deres Brødre blev fuldt, hvilke skulde ihjelslaas ligesom de.

Aabenbaring 14:4
Dette er dem, som ikke have besmittet sig med Kvinder, thi de ere jomfruelige; dette er dem, som følge Lammet, hvor det gaar. Disse ere løskøbte fra Menneskene, en Førstegrøde før Gud og Lammet,

Hebræerne 12:22
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden