Hebræerne 9:27
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og ligesom det er Menneskene beskikket at dø een Gang og derefter Dom,

Norsk (1930)
Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og derefter dom,

Svenska (1917)
Och såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas,

King James Bible
And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment:

English Revised Version
And inasmuch as it is appointed unto men once to die, and after this cometh judgment;
Bibel Viden Treasury

as.

1.Mosebog 3:19
i dit Ansigts Sved skal du spise dit Brød, indtil du vender tilbage til Jorden; thi af den er du taget; ja, Støv er du, og til Støv skal du vende tilbage!«

2.Samuel 14:14
Thi vi skal visselig alle dø, vi er som Vandet, der ikke kan samles op igen, naar det hældes ud paa Jorden; men Gud vil ikke tage det Menneskes Liv, der omgaas med den Tanke, at en forstødt ikke skal være forstødt for stedse.

Job 14:5
Naar hans Dages Tal er fastsat, hans Maaneder talt hos dig, og du har sat ham en uoverskridelig Grænse,

Job 30:23
thi jeg ved, du fører mig hjem til Døden, til det Hus, hvor alt levende samles.

Salmerne 89:48
Hvo bliver i Live og skuer ej Død, hvo frelser sin Sjæl fra Dødsrigets Haand? — Sela.

Prædikeren 3:20
Alle gaar sammesteds hen, alle blev til af Muld, og alle vender tilbage til Mulden.

Prædikeren 9:5,10
Thi de levende ved dog, at de skal dø, men de døde ved ingenting, og Løn har de ikke mere i Vente; thi Mindet om dem slettes ud.…

Prædikeren 12:7
og Støvet vender tilbage til Jorden som før og Aanden til Gud, som gav den.

Romerne 5:12
Derfor, ligesom Synden kom ind i Verden ved eet Menneske, og Døden ved Synden, og Døden saaledes trængte igennem til alle Mennesker, efterdi de syndede alle;

but.

Hebræerne 6:2
med Lære om Døbelser og Haandspaalæggelse og dødes Opstandelse og evig Dom.

Job 19:25
Men jeg ved, at min Løser lever, over Støvet vil en Forsvarer staa frem.

Prædikeren 11:9
Glæd dig, Yngling, i din Ungdom, vær vel til Mode i Livets Vaar; gaa, hvor dit Hjerte lyster, og nyd, hvad dit Øje skuer; men vid, at for alle disse Ting skal du kræves til Regnskab af Gud.

Prædikeren 12:14
Thi hver en Gerning bringer Gud for Retten, naar han dømmer alt, hvad der er skjult, være sig godt eller ondt.

Matthæus 25:31
Men naar Menneskesønnen kommer i sin Herlighed og alle Englene med ham, da skal han sidde paa sin Herligheds Trone.

*etc:

Johannes 5:26-29
Thi ligesom Faderen har Liv i sig selv, saaledes har han ogsaa givet Sønnen at have Liv i sig selv.…

Apostlenes G. 17:31
Thi han har fastsat en Dag, paa hvilken han vil dømme Jorderige med Retfærdighed ved en Mand, som han har beskikket dertil, og dette har han bevist for alle ved at oprejse ham fra de døde.«

Romerne 2:5
Men efter din Haardhed og dit ubodfærdige Hjerte samler du dig selv Vrede paa Vredens og Guds retfærdige Doms Aabenbarelses Dag,

Romerne 14:9-12
Dertil er jo Kristus død og bleven levende, at han skal herske baade over døde og levende.…

1.Korinther 4:5
Derfor dømmer ikke noget før Tiden, førend Herren kommer, som baade skal bringe for lyset det, som er skjult i Mørket, og aabenbare Hjerternes Raad; og da skal enhver faa sin Ros fra Gud.

2.Korinther 5:10
Thi vi skulle alle aabenbares for Kristi Domstol, for at hver kan faa igen, hvad der ved Legemet er gjort, efter det, som han har øvet, enten godt eller ondt.

2.Timotheus 4:1
Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu Aasyn, som skal dømme levende og døde, og ved hans Aabenbarelse og hans Rige:

Judas 1:15
for at holde Dom over alle og straffe alle de ugudelige for alle deres Ugudeligheds Gerninger, som de have bedrevet, og for alle de formastelige Ord, som de have talt imod ham, de ugudelige Syndere!«

Aabenbaring 20:11
Og jeg saa en stor, hvid Trone og ham, som sad derpaa; for hans Aasyn flyede Jorden og Himmelen, og der blev ikke fundet Sted for dem.

Links
Hebræerne 9:27 InterlinearHebræerne 9:27 FlersprogedeHebreos 9:27 SpanskHébreux 9:27 FranskeHebraeer 9:27 TyskHebræerne 9:27 KinesiskHebrews 9:27 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 9
26ellers havde han maattet lide mange Gange fra Verdens Grundlæggelse; men nu er han een Gang for alle ved Tidernes Fuldendelse aabenbaret for at bortskaffe Synden ved sit Offer. 27Og ligesom det er Menneskene beskikket at dø een Gang og derefter Dom, 28saaledes skal ogsaa Kristus, efter at være bleven een Gang ofret for at bære manges Synder, anden Gang, uden Synd, vise sig for dem, som forvente ham til Frelse.
Krydshenvisninger
1.Mosebog 3:19
i dit Ansigts Sved skal du spise dit Brød, indtil du vender tilbage til Jorden; thi af den er du taget; ja, Støv er du, og til Støv skal du vende tilbage!«

2.Samuel 14:14
Thi vi skal visselig alle dø, vi er som Vandet, der ikke kan samles op igen, naar det hældes ud paa Jorden; men Gud vil ikke tage det Menneskes Liv, der omgaas med den Tanke, at en forstødt ikke skal være forstødt for stedse.

Prædikeren 3:2
Tid til at fødes og Tid til at dø, Tid til at plante og Tid til at rydde,

2.Korinther 5:10
Thi vi skulle alle aabenbares for Kristi Domstol, for at hver kan faa igen, hvad der ved Legemet er gjort, efter det, som han har øvet, enten godt eller ondt.

Hebræerne 10:27
men en frygtelig Forventelse at Dom og en brændende Nidkærhed, som skal fortære de genstridige.

1.Johannes 4:17
Deri er Kærligheden fuldkommet hos os, at vi have Frimodighed paa Dommens Dag, fordi, ligesom han er, saaledes ere ogsaa vi i denne Verden.

Hebræerne 9:26
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden