Romerne 14:19
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Derfor, lader os tragte efter det, som tjener til Fred og indbyrdes Opbyggelse!

Norsk (1930)
La oss derfor strebe efter det som tjener til fred og til innbyrdes opbyggelse!

Svenska (1917)
Vi vilja alltså fara efter det som länder till frid och till inbördes uppbyggelse.

King James Bible
Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another.

English Revised Version
So then let us follow after things which make for peace, and things whereby we may edify one another.
Bibel Viden Treasury

follow.

Romerne 12:18
Dersom det er muligt — saa vidt det staar til eder — da holder Fred med alle Mennesker!

Salmerne 34:14
hold dig fra ondt og øv godt, søg Fred og jag derefter.

Salmerne 133:1
Sang til Festrejserne. Af David. Se, hvor godt og lifligt er det, naar Brødre bor tilsammen:

Matthæus 5:9
Salige ere de, som stifte Fred, thi de skulle kaldes Guds Børn.

Markus 9:50
Saltet er godt; men dersom Saltet bliver saltløst, hvormed ville I da give det sin Kraft igen? Haver Salt i eder selv, og holder Fred med hverandre!«

2.Korinther 13:11
I øvrigt, Brødre! glæder eder, bliver fuldkommengjorte, lader eder formane, værer enige, værer fredsommelige, og Kærlighedens og Fredens Gud skal være med eder.

Efeserne 4:3-7
og gøre eder Flid for at bevare Aandens Enhed i Fredens Baand;…

Filipperne 2:1-4
Er der da nogen Formaning i Kristus, er der nogen Kærlighedens Opmuntring, er der noget Aandens Samfund, er der nogen inderlig Kærlighed og Barmhjertighed:…

Kolossenserne 3:12-15
Saa ifører eder da som Guds udvalgte, hellige og elskede inderlig Barmhjertighed, Godhed, Ydmyghed, Sagtmodighed, Langmodighed,…

Hebræerne 12:14
Stræber efter Fred med alle og efter Helliggørelsen, uden hvilken ingen skal se Herren;

Jakob 3:13-18
Er nogen viis og forstandig iblandt eder, da vise han ved god Omgængelse sine Gerninger i viis Sagtmodighed!…

1.Peter 3:11
han vende sig fra ondt og gøre godt; han søge Fred og jage efter den!

and.

Romerne 15:2
Enhver af os være sin Næste til Behag til det gode, til Opbyggelse.

1.Korinther 10:33
ligesom ogsaa jeg i alt stræber at tækkes alle, idet jeg ikke søger, hvad der gavner mig selv, men hvad der gavner de mange, for at de kunne frelses.

1.Korinther 14:12-17,26
Saaledes ogsaa med eder: naar I tragte efter aandelige Gaver, da lad det være til Menighedens Opbyggelse, at I søge at blive rige derpaa!…

Efeserne 4:29
Lad ingen raadden Tale udgaa af eders Mund, men saadan Tale, som er god til fornøden Opbyggelse, for at den kan skaffe dem Naade, som høre derpaa;

1.Thessaloniker 5:11,12
Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden, ligesom I ogsaa gøre.…

1.Timotheus 1:4
og ikke at agte paa Fabler og Slægtregistre uden Ende, som mere fremme Stridigheden end Guds Husholdning i Tro.

Links
Romerne 14:19 InterlinearRomerne 14:19 FlersprogedeRomanos 14:19 SpanskRomains 14:19 FranskeRoemer 14:19 TyskRomerne 14:19 KinesiskRomans 14:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 14
18Thi den, som deri tjener Kristus, er velbehagelig for Gud og tækkelig for Menneskene. 19Derfor, lader os tragte efter det, som tjener til Fred og indbyrdes Opbyggelse! 20Nedbryd ikke Guds Værk for Mads Skyld! Vel er alt rent, men det er ondt for det Menneske, som spiser med Anstød.…
Krydshenvisninger
Salmerne 34:14
hold dig fra ondt og øv godt, søg Fred og jag derefter.

Romerne 12:18
Dersom det er muligt — saa vidt det staar til eder — da holder Fred med alle Mennesker!

Romerne 15:2
Enhver af os være sin Næste til Behag til det gode, til Opbyggelse.

1.Korinther 7:15
Men skiller den vantro sig, saa lad ham skille sig; ingen Broder eller Søster er trælbunden i saadanne Tilfælde; men Gud har kaldet os til Fred.

1.Korinther 8:1
Men hvad Kødet fra Afgudsofrene angaar, da vide vi, fordi vi alle have Kundskab — (Kundskaben opblæser, men Kærligheden opbygger.

1.Korinther 10:23
Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt; alt er tilladt, men ikke alt opbygger.

1.Korinther 14:3
Men den, som profeterer, taler Mennesker til Opbyggelse og Formaning og Trøst.

1.Korinther 14:4
Den, som taler i Tunger, opbygger sig selv; men den, som profeterer, opbygger en Menighed.

1.Korinther 14:5
Men jeg ønsker, at I alle maatte tale i Tunger, men endnu hellere, at I maatte profetere; den, som profeterer, er større end den, som taler i Tunger, med mindre han udlægger det, for at Menigheden kan faa Opbyggelse deraf.

1.Korinther 14:12
Saaledes ogsaa med eder: naar I tragte efter aandelige Gaver, da lad det være til Menighedens Opbyggelse, at I søge at blive rige derpaa!

1.Korinther 14:17
Thi vel er din Taksigelse smuk, men den anden opbygges ikke.

1.Korinther 14:26
Hvad da Brødre? Naar I komme sammen, da har enhver en Lovsang, en Lære, en Aabenbaring, en Tungetale, en Udlægning; alt ske til Opbyggelse!

2.Korinther 12:19
Alt længe have I ment, at vi forsvare os for eder. Nej, for Guds Aasyn tale vi i Kristus. Men det sker alt sammen, I elskede, for eders Opbyggelses Skyld.

Efeserne 4:12
til de helliges fuldkomne Beredelse, til en Tjenestegerning, til Kristi Legemes Opbyggelse,

Efeserne 4:29
Lad ingen raadden Tale udgaa af eders Mund, men saadan Tale, som er god til fornøden Opbyggelse, for at den kan skaffe dem Naade, som høre derpaa;

2.Timotheus 2:22
Men fly de ungdommelige Begæringer; jag derimod efter Retfærdighed, Troskab, Kærlighed og Fred sammen med dem, som paakalde Herren af et rent Hjerte;

Hebræerne 12:14
Stræber efter Fred med alle og efter Helliggørelsen, uden hvilken ingen skal se Herren;

Romerne 14:18
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden