Markus 9:50
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Saltet er godt; men dersom Saltet bliver saltløst, hvormed ville I da give det sin Kraft igen? Haver Salt i eder selv, og holder Fred med hverandre!«

Norsk (1930)
Salt er en god ting; men når saltet mister sin kraft, hvad vil I da salte det med? Ha salt i eder selv, og hold fred med hverandre!

Svenska (1917)
Saltet är en god sak; men om saltet mister sin sälta, varmed skolen I då återställa dess kraft? -- Haven salt i eder och hållen frid inbördes.»

King James Bible
Salt is good: but if the salt have lost his saltness, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves, and have peace one with another.

English Revised Version
Salt is good: but if the salt have lost its saltness, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves, and be at peace one with another.
Bibel Viden Treasury

is good.

Job 6:6
Spiser man ferskt uden Salt, smager mon Æggehvide godt?

Matthæus 5:13
I ere Jordens Salt; men dersom Saltet mister sin Kraft, hvormed skal det da saltes? Det duer ikke til andet end at kastes ud og nedtrædes af Menneskene.

Lukas 14:34,35
Saltet er altsaa godt; men dersom ogsaa Saltet mister sin Kraft, hvorved skal det da faa den igen?…

Have salt.

Efeserne 4:29
Lad ingen raadden Tale udgaa af eders Mund, men saadan Tale, som er god til fornøden Opbyggelse, for at den kan skaffe dem Naade, som høre derpaa;

Kolossenserne 4:6
Eders Tale være altid med Ynde, krydret med Salt, saa I vide, hvorledes I bør svare enhver især.

have peace.

Salmerne 34:14
hold dig fra ondt og øv godt, søg Fred og jag derefter.

Salmerne 133:1
Sang til Festrejserne. Af David. Se, hvor godt og lifligt er det, naar Brødre bor tilsammen:

Johannes 13:34,35
Jeg giver eder en ny Befaling, at I skulle elske hverandre, at ligesom jeg elskede eder, skulle ogsaa I elske hverandre.…

Johannes 15:17,18
Dette befaler jeg eder, at I skulle elske hverandre.…

Romerne 12:18
Dersom det er muligt — saa vidt det staar til eder — da holder Fred med alle Mennesker!

Romerne 14:17-19
Thi Guds Rige bestaar ikke i at spise og drikke, men i Retfærdighed og Fred og Glæde i den Helligaand.…

2.Korinther 13:11
I øvrigt, Brødre! glæder eder, bliver fuldkommengjorte, lader eder formane, værer enige, værer fredsommelige, og Kærlighedens og Fredens Gud skal være med eder.

Galaterne 5:14,15,22
Thi hele Loven er opfyldt i eet Ord, i det: »Du skal elske din Næste som dig selv.«…

Efeserne 4:2-6,31,32
med al Ydmyghed og Sagtmodighed, med Langmodighed, saa I bære over med hverandre i Kærlighed…

Filipperne 1:27
Kun skulle I leve Kristi Evangelium værdigt, for at, hvad enten jeg kommer og ser eder eller er fraværende, jeg dog kan høre om eder, at I staa faste i een Aand, saa at I med een Sjæl stride tilsammen for Troen paa Evangeliet

Filipperne 2:1-3
Er der da nogen Formaning i Kristus, er der nogen Kærlighedens Opmuntring, er der noget Aandens Samfund, er der nogen inderlig Kærlighed og Barmhjertighed:…

Kolossenserne 3:12
Saa ifører eder da som Guds udvalgte, hellige og elskede inderlig Barmhjertighed, Godhed, Ydmyghed, Sagtmodighed, Langmodighed,

2.Timotheus 2:22
Men fly de ungdommelige Begæringer; jag derimod efter Retfærdighed, Troskab, Kærlighed og Fred sammen med dem, som paakalde Herren af et rent Hjerte;

Hebræerne 12:14
Stræber efter Fred med alle og efter Helliggørelsen, uden hvilken ingen skal se Herren;

Jakob 1:20
thi en Mands Vrede udretter ikke det, som er ret for Gud.

Jakob 3:14-18
Men have I bitter Avind og Rænkesyge i eders Hjerter, da roser eder ikke og lyver ikke imod Sandheden!…

1.Peter 3:8
Og til Slutning værer alle enssindede, medlidende, kærlige imod Brødrene, barmhjertige, ydmyge;

Links
Markus 9:50 InterlinearMarkus 9:50 FlersprogedeMarcos 9:50 SpanskMarc 9:50 FranskeMarkus 9:50 TyskMarkus 9:50 KinesiskMark 9:50 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Markus 9
49Thi enhver skal saltes med Ild, og alt Offer skal saltes med Salt. 50Saltet er godt; men dersom Saltet bliver saltløst, hvormed ville I da give det sin Kraft igen? Haver Salt i eder selv, og holder Fred med hverandre!«
Krydshenvisninger
Ezekiel 43:24
du skal bringe dem for HERRENS Aasyn, og Præsterne skal strø Salt paa dem og ofre dem som Brændoffer for HERREN.

Matthæus 5:13
I ere Jordens Salt; men dersom Saltet mister sin Kraft, hvormed skal det da saltes? Det duer ikke til andet end at kastes ud og nedtrædes af Menneskene.

Markus 9:34
Men de tav; thi de havde talt med hverandre paa Vejen om, hvem der var den største.

Markus 9:49
Thi enhver skal saltes med Ild, og alt Offer skal saltes med Salt.

Lukas 14:34
Saltet er altsaa godt; men dersom ogsaa Saltet mister sin Kraft, hvorved skal det da faa den igen?

Romerne 12:18
Dersom det er muligt — saa vidt det staar til eder — da holder Fred med alle Mennesker!

2.Korinther 13:11
I øvrigt, Brødre! glæder eder, bliver fuldkommengjorte, lader eder formane, værer enige, værer fredsommelige, og Kærlighedens og Fredens Gud skal være med eder.

Kolossenserne 4:6
Eders Tale være altid med Ynde, krydret med Salt, saa I vide, hvorledes I bør svare enhver især.

1.Thessaloniker 5:13
og agte dem højlig i Kærlighed for deres Gernings Skyld. Holder Fred med hverandre!

Markus 9:49
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden