1.Thessaloniker 5:15
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Ser til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt; men stræber altid efter det gode, baade imod hverandre og imod alle.

Norsk (1930)
Se til at ingen gjengjelder nogen ondt med ondt, men legg alltid vinn på det som godt er, mot hverandre og mot alle

Svenska (1917)
Sen till, att ingen vedergäller någon med ont för ont; faren fastmer alltid efter att göra vad gott är mot varandra och mot var man.

King James Bible
See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.

English Revised Version
See that none render unto any one evil for evil; but alway follow after that which is good, one toward another, and toward all.
Bibel Viden Treasury

See.

1.Mosebog 45:24
Saa tog han Afsked med sine Brødre, og da de drog bort, sagde han til dem: »Kives ikke paa Vejen!«

1.Korinther 16:10
Men om Timotheus kommer, da ser til, at han kan færdes hos eder uden Frygt; thi han gør Herrens Gerning, saavel som jeg.

Efeserne 5:15,33
Ser derfor nøje til, hvorledes I vandre, ikke som uvise, men som vise,…

1.Peter 1:22
Lutrer eders Sjæle i Lydighed imod Sandheden til uskrømtet Broderkærlighed, og elsker hverandre inderligt af Hjertet,

Aabenbaring 19:10
Og jeg faldt ned for hans Fødder for at tilbede ham, og han siger til mig: Gør det ikke! Jeg er din Medtjener og dine Brødres, som have Jesu Vidnesbyrd; tilbed Gud! thi Jesu Vidnesbyrd er Profetiens Aand.

Aabenbaring 22:9
Og han siger til mig: Gør det ikke; jeg er din Medtjener og dine Brødres, Profeternes, og deres, som bevare denne Bogs Ord; tilbed Gud!

none.

2.Mosebog 23:4,5
Naar du træffer din Fjendes Okse eller Æsel løbende løse, skal du bringe dem tilbage til ham.…

3.Mosebog 19:18
Du maa ikke hævne dig eller gemme paa Vrede mod dit Folks Børn, du skal elske din Næste som dig selv. Jeg er HERREN!

1.Samuel 24:13
Som det gamle Ord siger: Fra de gudløse kommer Gudløshed! Men min Haand skal ikke være imod dig.

Salmerne 7:4
har jeg voldet dem ondt, der holdt Fred med mig, uden Aarsag gjort mine Fjender Men,

Ordsprogene 17:13
Den, der gengælder godt med ondt, fra hans Hus skal Vanheld ej vige.

Ordsprogene 20:22
Sig ikke: »Ondt vil jeg gengælde!« Bi paa HERREN, saa hjælper han dig.

Ordsprogene 24:17,29
Falder din Fjende, saa glæd dig ikke, snubler han, juble dit Hjerte ikke,…

Ordsprogene 25:21
Sulter din Fjende, saa giv ham at spise, tørster han, giv ham at drikke;

Matthæus 5:39,44,45
Men jeg siger eder, at I maa ikke sætte eder imod det onde; men dersom nogen giver dig et Slag paa din højre Kind, da vend ham ogsaa den anden til!…

Lukas 6:35
Men elsker eders Fjender, og gører vel, og laaner uden at vente noget derfor, saa skal eders Løn være stor, og I skulle være den Højestes Børn; thi han er god imod de utaknemmelige og onde.

Romerne 12:17-21
Betaler ikke nogen ondt for ondt; lægger Vind paa, hvad der er godt for alle Menneskers Aasyn!…

1.Korinther 6:7
Overhovedet er jo allerede det en Fejl hos eder, at I have Retssager med hverandre. Hvorfor lide I ikke hellere Uret? hvorfor lade I eder ikke hellere plyndre?

1.Peter 2:22,23
han, som ikke gjorde Synd, ikke heller blev der fundet Svig i hans Mund,…

1.Peter 3:9
betaler ikke ondt med ondt, eller Skældsord med Skældsord, men tværtimod velsigner, thi dertil bleve I kaldede, at I skulle arve Velsignelse.

ever.

1.Thessaloniker 2:12
og besvore eder, at I skulde vandre Gud værdigt, ham, som kaldte eder til sit Rige og sin Herlighed.

5.Mosebog 16:20
Ret, kun Ret skal du stræbe efter, for at du kan leve og beholde det Land, som HERREN din Gud vil give dig.

Salmerne 38:20
som lønner mig godt med ondt, som staar mig imod, fordi jeg søger det gode.

Romerne 14:19
Derfor, lader os tragte efter det, som tjener til Fred og indbyrdes Opbyggelse!

1.Korinther 14:1
Higer efter Kærligheden, og tragter efter de aandelige Gaver men mest efter at profetere.

1.Timotheus 6:11
Men du, o Guds Menneske! fly disse Ting; jag derimod efter Retfærdighed, Gudsfrygt, Tro, Kærlighed, Udholdenhed, Sagtmodighed;

Hebræerne 12:14
Stræber efter Fred med alle og efter Helliggørelsen, uden hvilken ingen skal se Herren;

1.Peter 3:11-13
han vende sig fra ondt og gøre godt; han søge Fred og jage efter den!…

3.Johannes 1:11
Du elskede! efterfølg ikke det onde, men det gode. Den, som gør godt, er af Gud; den, som gør ondt, har ikke set Gud.

and.

Romerne 12:17,18
Betaler ikke nogen ondt for ondt; lægger Vind paa, hvad der er godt for alle Menneskers Aasyn!…

Galaterne 6:10
Saa lader os altsaa, efter som vi have Lejlighed, gøre det gode imod alle, men mest imod Troens egne!

2.Timotheus 2:24
men en Herrens Tjener bør ikke strides, men være mild imod alle, dygtig til at lære, i Stand til at taale ondt,

Titus 3:2
ikke at forhaane nogen, ikke være stridslystne, men milde, og udvise al Sagtmodighed imod alle Mennesker.

1.Peter 2:17
Ærer alle, elsker Broderskabet, frygter Gud, ærer Kongen!

Links
1.Thessaloniker 5:15 Interlinear1.Thessaloniker 5:15 Flersprogede1 Tesalonicenses 5:15 Spansk1 Thessaloniciens 5:15 Franske1 Thessalonicher 5:15 Tysk1.Thessaloniker 5:15 Kinesisk1 Thessalonians 5:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Thessaloniker 5
14Og vi formane eder, Brødre! paaminder de uskikkelige, trøster de modfaldne, tager eder af de skrøbelige, værer langmodige imod alle! 15Ser til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt; men stræber altid efter det gode, baade imod hverandre og imod alle. 16Værer altid glade,…
Krydshenvisninger
Ordsprogene 20:22
Sig ikke: »Ondt vil jeg gengælde!« Bi paa HERREN, saa hjælper han dig.

Matthæus 5:44
Men jeg siger eder: Elsker eders Fjender, velsigner dem, som forbande eder, gører dem godt, som hade eder, og beder for dem, som krænke eder og forfølge eder,

Romerne 12:9
Kærligheden være uskrømtet; afskyer det onde, holder eder til det gode;

Romerne 12:17
Betaler ikke nogen ondt for ondt; lægger Vind paa, hvad der er godt for alle Menneskers Aasyn!

Galaterne 6:10
Saa lader os altsaa, efter som vi have Lejlighed, gøre det gode imod alle, men mest imod Troens egne!

1.Thessaloniker 5:21
prøver alt, beholder det gode!

1.Peter 3:9
betaler ikke ondt med ondt, eller Skældsord med Skældsord, men tværtimod velsigner, thi dertil bleve I kaldede, at I skulle arve Velsignelse.

1.Thessaloniker 5:14
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden