2.Samuel 22:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
min Gud, mit Bjerg, hvortil jeg tyr, mit Skjold, mit Frelseshorn, mit Værn, min Tilflugt, min Frelser, som frelser mig fra Vold!

Norsk (1930)
min klippefaste Gud, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg og min tilflukt, min frelser; fra vold frelser du mig.

Svenska (1917)
Gud, du min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare, du som frälsar mig från våldet!

King James Bible
The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence.

English Revised Version
The God of my rock, in him will I trust; my shield and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge; my saviour, thou savest me from violence.
Bibel Viden Treasury

in him

Hebræerne 2:13
Og fremdeles: »Jeg vil forlade mig paa ham.« Og fremdeles: »Se, her er jeg og de Børn, som Gud har givet mig.«

shield

1.Mosebog 15:1
Nogen Tid efter kom HERRENS Ord til Abram i et Syn saaledes: »Frygt ikke, Abram, jeg er dit Skjold; din Løn skal blive saare stor!«

5.Mosebog 33:29
Held dig, Israel, hvo er som du, et Folk, der faar Sejr ved HERREN! Han er din Frelses Skjold, haner din Højheds Sværd. Dine Fjender slesker for dig, over deres Høje skrider du frem.

Salmerne 3:3
Men, HERRE, du er et Skjold for mig, min Ære og den, der løfter mit Hoved.

Salmerne 5:12
Thi du velsigner den retfærdige, HERRE, du dækker ham med Naade som Skjold.

Salmerne 28:7
min Styrke, mit Skjold er HERREN, mit Hjerte stoler paa ham. Jeg fik Hjælp, mit Hjerte jubler, jeg takker ham med min Sang.

Salmerne 84:9,11
Gud, vort Skjold, se til og vend dit Blik til din Salvedes Aasyn!…

Salmerne 115:9-11
Israel stoler paa HERREN, han er deres Hjælp og Skjold;…

Ordsprogene 30:5
Al Guds Tale er ren, han er Skjold for dem, der lider paa ham.

the horn

1.Samuel 2:1
Da bad Hanna og sagde: Mit Hjerte jubler over HERREN, mit Horn er løftet ved min Gud, min Mund vidt opladt mod mine Fjender, jeg glæder mig over din Frelse.

Lukas 1:69
og har oprejst os et Frelsens Horn i sin Tjener Davids Hus,

my high

2.Samuel 22:51
du, som kraftig hjælper din Konge og viser din Salvede Miskundhed. David og hans Æt evindelig.«

Salmerne 61:3
led mig, thi du er min Tilflugt, et mægtigt Taarn til Værn imod Fjenden.

Salmerne 144:2
min Miskundhed og min Fæstning, min Klippeborg, min Frelser, mit Skjold og den, jeg lider paa, som underlægger mig Folkeslag!

Ordsprogene 18:10
HERRENS Navn er et stærkt Taarn, den retfærdige løber derhen og bjærges.

my refuge

Salmerne 9:9
skal dømme Verden med Retfærd, fælde Dom over Folkefærd med Ret.

Salmerne 14:6
Gør kun den armes Raad til Skamme, HERREN er dog hans Tilflugt.

Salmerne 18:2
HERRE, min Klippe, min Borg, min Befrier, min Gud, mit Bjerg, hvortil jeg tyr, mit Skjold, mit Frelseshorn, mit Værn!

Salmerne 27:5
Thi han gemmer mig i sin Hytte paa Ulykkens Dag, skjuler mig i sit Telt og løfter mig op paa en Klippe.

Salmerne 32:7
Du er mit Skjul, du frier mig af Trængsel, med Frelsesjubel omgiver du mig. — Sela.

Salmerne 46:1,7,11
Til Sangmesteren. Af Koras Sønner. Al-alamot. En Sang. (2) Gud er vor Tilflugt og Styrke, en Hjælp i Angster, prøvet til fulde.…

Salmerne 59:16
Men jeg, jeg vil synge om din Styrke, juble hver Morgen over din Naade; thi du blev mig et Værn, en Tilflugt paa Nødens Dag.

Salmerne 71:7
For mange staar jeg som mærket af Gud, men du er min stærke Tilflugt;

142:,4

Esajas 32:2
hver af dem som Læ imod Storm og Ly imod Regnskyl, som Bække i Ørk, som en vældig Klippes Skygge i tørstende Land.

Jeremias 16:9
thi saa siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Se, for eders Øjne og i eders Dage gør jeg paa dette Sted Ende paa Fryderaab og Glædesraab, Brudgoms Røst og Bruds Røst.

my saviour

Esajas 12:2
Se, Gud er min Frelse, jeg er trøstig og uden Frygt; thi HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse.

Esajas 45:21
Forkynd det, kom frem dermed, lad dem raadslaa sammen: Hvo kundgjorde dette tilforn, forkyndte det forud? Mon ikke jeg, som er HERREN? Uden mig er der ingen Gud, uden mig er der ingen retfærdig, frelsende Gud.

Lukas 1:47,71
og min Aand fryder sig over Gud, min Frelser;…

Titus 3:4,6
Men da Guds, vor Frelsers Godhed og Menneskekærlighed aabenbaredes,…

thou savest

2.Samuel 22:49
og frier mig fra mine Fjender! Du ophøjer mig over mine Modstandere, fra Voldsmænd frelser du mig.

Salmerne 55:9
Herre, forvir og split deres Tungemaal! Thi Vold og Ufred ser jeg i Byen;

Salmerne 72:14
han skal fri deres Sjæle fra Uret og Vold, deres Blod er dyrt i hans Øjne.

Salmerne 86:14
Frække har rejst sig imod mig, Gud, Voldsmænd i Flok vil tage mit Liv, og dig har de ikke for Øje.

Salmerne 140:1,4,11
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) Red mig, HERRE, fra onde Mennesker, vær mig et Værn mod Voldsmænd,…

Links
2.Samuel 22:3 Interlinear2.Samuel 22:3 Flersprogede2 Samuel 22:3 Spansk2 Samuel 22:3 Franske2 Samuel 22:3 Tysk2.Samuel 22:3 Kinesisk2 Samuel 22:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Samuel 22
2Han sang: »HERRE, min Klippe, min Borg, min Befrier, 3min Gud, mit Bjerg, hvortil jeg tyr, mit Skjold, mit Frelseshorn, mit Værn, min Tilflugt, min Frelser, som frelser mig fra Vold! 4Jeg paakalder HERREN, den Højlovede, og frelses fra mine Fjender.…
Krydshenvisninger
Lukas 1:69
og har oprejst os et Frelsens Horn i sin Tjener Davids Hus,

1.Mosebog 15:1
Nogen Tid efter kom HERRENS Ord til Abram i et Syn saaledes: »Frygt ikke, Abram, jeg er dit Skjold; din Løn skal blive saare stor!«

5.Mosebog 32:4
Han er Klippen, fuldkomment hans Værk, thi alle hans Veje er Retfærd! En trofast Gud, uden Svig, retfærdig og sanddru er Han.

5.Mosebog 32:37
Da spørger han: »Hvor er nu deres Gud, Klippen, paa hvem de forlod sig,

5.Mosebog 33:29
Held dig, Israel, hvo er som du, et Folk, der faar Sejr ved HERREN! Han er din Frelses Skjold, haner din Højheds Sværd. Dine Fjender slesker for dig, over deres Høje skrider du frem.

1.Samuel 2:2
Der er ingen Hellig som HERREN, nej, der er ingen uden dig, der er ingen Klippe som vor Gud!

2.Samuel 22:31
Fuldkommen er Guds Vej, lutret er HERRENS Ord. Han er et Skjold for alle, der sætter deres Lid til ham.

2.Samuel 22:47
HERREN lever, højlovet min Klippe, ophøjet være min Frelses Gud,

2.Samuel 23:3
Jakobs Gud talede til mig, Israels Klippe sagde: »En retfærdig Hersker blandt Mennesker, en, der hersker i Gudsfrygt,

Salmerne 9:9
skal dømme Verden med Retfærd, fælde Dom over Folkefærd med Ret.

Salmerne 59:16
Men jeg, jeg vil synge om din Styrke, juble hver Morgen over din Naade; thi du blev mig et Værn, en Tilflugt paa Nødens Dag.

Ordsprogene 18:10
HERRENS Navn er et stærkt Taarn, den retfærdige løber derhen og bjærges.

2.Samuel 22:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden