Salmerne 59:16
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men jeg, jeg vil synge om din Styrke, juble hver Morgen over din Naade; thi du blev mig et Værn, en Tilflugt paa Nødens Dag.

Norsk (1930)
Men jeg vil synge om din styrke, og jeg vil juble om morgenen over din miskunnhet; for du er min borg og min tilflukt den dag jeg er i nød.

Svenska (1917)
Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd; ty du var för mig en borg och en tillflykt, när jag var i nöd.

King James Bible
But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.

English Revised Version
But I will sing of thy strength; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my high tower, and a refuge in the day of my distress.
Bibel Viden Treasury

But

Salmerne 59:9,10
dig vil jeg lovsynge, du, min Styrke, thi Gud er mit Værn;…

Salmerne 21:13
HERRE, staa op i din Vælde, med Sang og med Spil vil vi prise dit Storværk!

Salmerne 106:8
Dog frelste han dem for sit Navns Skyld, for at gøre sin Vælde kendt;

Salmerne 145:11
De forkynder dit Riges Ære og taler om din Vælde

2.Mosebog 15:6
Din højre, HERRE, er herlig i Kraft, din højre, HERRE, knuser Fjenden.

Job 37:23
og den Almægtige finder vi ikke. Almægtig og rig paa Retfærd bøjer han ikke Retten;

sing aloud

Salmerne 31:7
jeg vil juble og glæde mig over din Miskundhed; thi du har set min Nød, agtet paa min Sjælekvide.

Salmerne 36:5
HERRE, din Miskundhed rækker til Himlen, din Trofasthed naar til Skyerne,

Salmerne 86:13
thi stor er din Miskundhed mod mig, min Sjæl har du frelst fra Dødsrigets Dyb.

Salmerne 89:1
En Maskil af Ezraiten Etan. (2) Om HERRENS Naade vil jeg evigt synge, fra Slægt til Slægt med min Mund forkynde din Trofasthed.

Salmerne 101:1
Af David. En Salme. Om Naade og Ret vil jeg synge, dig vil jeg lovsynge, Herre.

Romerne 15:9
men at Hedningerne skulle prise Gud for hans Barmhjertigheds Skyld, som der er skrevet: »Derfor vil jeg bekende dig iblandt Hedninger og lovsynge dit Navn,«

Efeserne 1:6,7
til Pris for sin Naades Herlighed, som han benaadede os med i den elskede,…

morning

Salmerne 5:3
Aarle hører du, HERRE, min Røst, aarle bringer jeg dig min Sag og spejder.

Salmerne 30:5
Thi et Øjeblik varer hans Vrede, Livet igennem hans Naade; om Aftenen gæster os Graad, om Morgenen Frydesang.

Salmerne 143:8
Lad mig aarle høre din Miskundhed, thi jeg stoler paa dig. Lær mig den Vej, jeg skal gaa, thi jeg løfter min Sjæl til dig.

1.Samuel 19:11,12
Om Natten sendte Saul Folk til Davids Hus for at passe paa ham og dræbe ham om Morgenen. Men Davids Hustru Mikal røbede ham det og sagde: »Hvis du ikke redder dit Liv i Nat, er du dødsens i Morgen!«…

for thou

Salmerne 4:1
Til Sangmesteren. Med Strengespil. En Salme af David. (2) Svar, naar jeg raaber, min Retfærds Gud! I Trængsel skaffede du mig Rum. Vær naadig og hør min Bøn!

Salmerne 61:2,3
Fra Jordens Ende raaber jeg til dig. Naar mit Hjerte vansmægter, løft mig da op paa en Klippe,…

1.Samuel 17:37
Fremdeles sagde David: »HERREN, som har reddet mig fra Løvers og Bjørnes Vold, vil ogsaa redde mig fra denne Filisters Haand!« Da sagde Saul til David: »Gaa! HERREN være med dig!«

2.Korinther 1:10
han, som friede os ud af saa stor en Dødsfare og vil fri os, til hvem vi have sat vort Haab, at han ogsaa fremdeles vil fri os,

Efeserne 3:20
Men ham, som formaar over alle Ting at gøre langt ud over det, som vi bede eller forstaa, efter den Magt, som er virksom i os,

day

Salmerne 77:2
jeg søger Herren paa Nødens Dag, min Haand er om Natten utrættet udrakt, min Sjæl vil ikke lade sig trøste;

Salmerne 116:1-5
Halleluja! Jeg elsker HERREN, thi han hører min Røst, min tryglende Bøn,…

Salmerne 138:7
Gaar jeg i Trængsel, du værger mig Livet, mod Fjendernes Vrede udrækker du Haanden, din højre bringer mig Frelse.

Jeremias 30:7
Thi stor er denne Dag, den er uden Lige, en Trængselstid for Jakob, men fra den skal han frelses.

Hebræerne 5:7
han, som i sit Køds Dage med stærkt Raab og Taarer frembar Bønner og ydmyge Begæringer til den, der kunde frelse ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Angst,

Links
Salmerne 59:16 InterlinearSalmerne 59:16 FlersprogedeSalmos 59:16 SpanskPsaume 59:16 FranskePsalm 59:16 TyskSalmerne 59:16 KinesiskPsalm 59:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 59
15vanker rundt efter Føde og knurrer, naar de ikke mættes. 16Men jeg, jeg vil synge om din Styrke, juble hver Morgen over din Naade; thi du blev mig et Værn, en Tilflugt paa Nødens Dag. 17Dig vil jeg lovsynge, du, min Styrke, thi Gud er mit Værn, min naadige Gud.
Krydshenvisninger
5.Mosebog 4:30
I de kommende Dage, naar du er i Nød, og alle disse Ting kommer over dig, skal du vende om til HERREN din Gud og adlyde hans Røst.

2.Samuel 22:3
min Gud, mit Bjerg, hvortil jeg tyr, mit Skjold, mit Frelseshorn, mit Værn, min Tilflugt, min Frelser, som frelser mig fra Vold!

Job 36:24
Se til at ophøje hans Værk, som Mennesker priser i Sang!

Salmerne 5:3
Aarle hører du, HERRE, min Røst, aarle bringer jeg dig min Sag og spejder.

Salmerne 9:9
skal dømme Verden med Retfærd, fælde Dom over Folkefærd med Ret.

Salmerne 18:18
Paa min Ulykkes Dag faldt de over mig, men HERREN blev mig til Værn.

Salmerne 21:1
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) HERRE, Kongen er glad ved din Vælde, hvor frydes han højlig over din Frelse!

Salmerne 21:13
HERRE, staa op i din Vælde, med Sang og med Spil vil vi prise dit Storværk!

Salmerne 46:1
Til Sangmesteren. Af Koras Sønner. Al-alamot. En Sang. (2) Gud er vor Tilflugt og Styrke, en Hjælp i Angster, prøvet til fulde.

Salmerne 59:9
dig vil jeg lovsynge, du, min Styrke, thi Gud er mit Værn;

Salmerne 81:1
Til Sangmesteren. Al-haggittit. Af Asaf. (2) Jubler for Gud, vor Styrke, raab af fryd for Jakobs Gud,

Salmerne 88:13
Men jeg, o HERRE, jeg raaber til dig, om Morgenen kommer min Bøn dig i Møde.

Salmerne 89:1
En Maskil af Ezraiten Etan. (2) Om HERRENS Naade vil jeg evigt synge, fra Slægt til Slægt med min Mund forkynde din Trofasthed.

Salmerne 92:2
ved Gry forkynde din Naade, om Natten din Trofasthed

Salmerne 101:1
Af David. En Salme. Om Naade og Ret vil jeg synge, dig vil jeg lovsynge, Herre.

Salmerne 59:15
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden