5.Mosebog 33:29
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Held dig, Israel, hvo er som du, et Folk, der faar Sejr ved HERREN! Han er din Frelses Skjold, haner din Højheds Sværd. Dine Fjender slesker for dig, over deres Høje skrider du frem.

Norsk (1930)
Salig er du, Israel! Hvem er som du, et folk som har sin frelse i Herren, ditt hjelpende skjold og ditt høie sverd! Dine fiender hykler for dig, mens du skrider frem over deres høider.

Svenska (1917)
Säll är du, Israel; ja, vem är dig lik? Du är ett folk som får seger genom HERREN, genom honom som är din skyddande sköld, honom som är ditt ärorika svärd. Ja, dina fiender skola visa dig underdånighet, och du skall gå fram över deras höjder.»

King James Bible
Happy art thou, O Israel: who is like unto thee, O people saved by the LORD, the shield of thy help, and who is the sword of thy excellency! and thine enemies shall be found liars unto thee; and thou shalt tread upon their high places.

English Revised Version
Happy art thou, O Israel: Who is like unto thee, a people saved by the LORD, The shield of thy help, And that is the sword of thy excellency! And thine enemies shall submit themselves unto thee; And thou shalt tread upon their high places.
Bibel Viden Treasury

Happy

5.Mosebog 4:7,8
Thi hvor er der vel et stort Folk, som har Guder, der kommer til det, saaledes som HERREN vor Gud gør det, naar vi kalder paa ham;…

4.Mosebog 23:20-24
Se, at velsigne er mig givet, saa velsigner jeg og tager intet tilbage!…

4.Mosebog 24:5
Hvor herlige er dine Telte, Jakob, og dine Boliger, Israel!

2.Samuel 7:23
Og hvor paa Jorden findes et Folk som dit Folk Israel, et Folk, som Gud kom og udfriede og gjorde til sit Folk for at vinde sig et Navn og udføre store og frygtelige Gerninger for dem ved at drive andre Folkeslag med deres Guder bort foran sit Folk, det, du udfriede fra Ægypten?

Salmerne 33:12
Saligt det Folk, der har HERREN til Gud, det Folkefærd, han valgte til Arvelod!

Salmerne 144:15
Saligt det Folk, der er saaledes stedt, saligt det Folk, hvis Gud er HERREN!

saved

Esajas 12:2
Se, Gud er min Frelse, jeg er trøstig og uden Frygt; thi HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse.

Esajas 45:17
Israel frelses ved HERREN, en evig Frelse, i Evighed bliver I ikke til Skam og Skændsel.

1.Timotheus 4:10
Thi derfor lide vi Møje og Forhaanelser, fordi vi have sat vort Haab til den levende Gud, som er alle Menneskers Frelser, mest deres, som tro.

the shield

1.Mosebog 15:1
Nogen Tid efter kom HERRENS Ord til Abram i et Syn saaledes: »Frygt ikke, Abram, jeg er dit Skjold; din Løn skal blive saare stor!«

Salmerne 84:11
Thi Gud HERREN er Sol og Skjold, HERREN giver Naade og Ære; dem, der vandrer i Uskyld, nægter han intet godt.

Salmerne 115:9-11
Israel stoler paa HERREN, han er deres Hjælp og Skjold;…

the sword

Dommer 7:20
Saa blæste de tre Afdelinger i Hornene og slog Krukkerne itu; men de holdt Faklerne i deres venstre Haand og i deres højre Haand Hornene for at blæse i dem, og de raabte: »HERRENS Sværd og Gideons!«

Salmerne 7:12
Visselig hvæsser han atter sit Sværd, han spænder sin Bue og sigter;

Salmerne 45:3
Omgjord din Lænd med Sværdet, o Helt,

Esajas 27:1
Paa hin Dag hjemsøger HERREN med sit haarde, vældige, stærke Sværd Livjatan, Den flugtsnare Slange, Livjatan, den bugtede Slange, og ihjelslaar Dragen i Havet.

Esajas 34:5,6
Thi paa Himlen kredser HERRENS Sværd, og se, det slaar ned paa Edom, det Folk, han har bandlyst til Dom.…

Jeremias 12:12
Over alle Ørkenens nøgne Høje kom Hærværksmænd. Thi HERREN har et Sværd; det fortærer alt fra den ene Ende af Landet til den anden; intet Kød har Fred.

Jeremias 47:6
Ve, HERRENS Sværd, hvornaar vil du falde til Ro? Far i din Skede, hvil og vær stille!

Aabenbaring 1:16
og i sin højre Haand havde han syv Stjerner; og af hans Mund udgik der et tveægget, skarpt Sværd, og hans Udseende var som Solen, naar den skinner i sin Kraft.

Aabenbaring 19:21
Og de andre bleve ihjelslaaede med hans Sværd, som sad paa Hesten, det, der udgik af hans Mund, og alle Fuglene bleve mættede at deres Kød.

found liars.

2.Samuel 22:45
Udlandets Sønner kryber for mig; blot de hører om mig, lyder de mig:

Salmerne 18:44
hører de om mig, lyder de mig, Udlandets Sønner kryber for mig;

Salmerne 18:44
hører de om mig, lyder de mig, Udlandets Sønner kryber for mig;

Salmerne 66:3
sig til Gud: »Hvor forfærdelige er dine Gerninger! For din vældige Styrkes Skyld logrer Fjenderne for dig,

Salmerne 81:15
Deres Avindsmænd skulde falde og gaa til Grunde for evigt;

thou shalt

5.Mosebog 32:13
Han lod det færdes over Landets Høje, nærede det med Markens Frugter, lod det suge Honning af Klippen og Olie af Bjergets Flint,

Josva 10:24,25
Da de nu havde ført disse fem Konger ud til Josua, kaldte Josua alle Israels Mænd sammen og sagde til Krigsøversterne, som var draget med ham: »Kom hid og sæt Foden paa disse Kongers Nakke!« Og de kom og satte Foden paa deres Nakke.…

Habakkuk 3:19
Den Herre HERREN er min Styrke, han gør mine Fødder som Hindens og lader mig gaa paa mine Høje. Til Sangmesteren. Med Strengespil.

Links
5.Mosebog 33:29 Interlinear5.Mosebog 33:29 FlersprogedeDeuteronomio 33:29 SpanskDeutéronome 33:29 Franske5 Mose 33:29 Tysk5.Mosebog 33:29 KinesiskDeuteronomy 33:29 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
5.Mosebog 33
28Saa kom Israel til at bo i Tryghed, Jakobkilden for sig selv, i et Land med Korn og Most, ja, hvis Himmel drypper med Dug. 29Held dig, Israel, hvo er som du, et Folk, der faar Sejr ved HERREN! Han er din Frelses Skjold, haner din Højheds Sværd. Dine Fjender slesker for dig, over deres Høje skrider du frem.
Krydshenvisninger
1.Mosebog 15:1
Nogen Tid efter kom HERRENS Ord til Abram i et Syn saaledes: »Frygt ikke, Abram, jeg er dit Skjold; din Løn skal blive saare stor!«

4.Mosebog 33:52
skal I drive Landets Beboere bort foran eder og tilintetgøre alle deres Billedværker, alle deres støbte Billeder skal I tilintetgøre, og alle deres Offerhøje skal I ødelægge;

5.Mosebog 4:32
Thi gransk dog i de henfarne Tider, der gik forud for dig, lige fra den Tid af da Gud skabte Menneskene paa Jorden, og fra den ene Ende af Himmelen til den anden, om der er sket noget saa stort som dette, eller om dets Lige er hørt.

5.Mosebog 4:34
Eller har nogen Gud søgt at komme og hente sig et Folk midt ud af et andet Folk ved Prøvelser, Tegn og Undere, ved Krig, med stærk Haand og udstrakt Arm og store Rædsler, saaledes som du med egne Øjne saa HERREN eders Gud gøre med eder i Ægypten?

2.Samuel 7:23
Og hvor paa Jorden findes et Folk som dit Folk Israel, et Folk, som Gud kom og udfriede og gjorde til sit Folk for at vinde sig et Navn og udføre store og frygtelige Gerninger for dem ved at drive andre Folkeslag med deres Guder bort foran sit Folk, det, du udfriede fra Ægypten?

2.Samuel 22:3
min Gud, mit Bjerg, hvortil jeg tyr, mit Skjold, mit Frelseshorn, mit Værn, min Tilflugt, min Frelser, som frelser mig fra Vold!

2.Krønikebog 31:8
Ezekias og Øversterne kom saa og synede Bunkerne, og de priste HERREN og hans Folk Israel.

Salmerne 1:1
Salig den Mand, som ikke gaar efter gudløses Raad, staar paa Synderes Vej eller sidder i Spotteres Lag,

Salmerne 32:1
Af David. En Maskil. Salig den, hvis Overtrædelse er forladt, hvis Synd er skjult;

Salmerne 32:2
saligt det Menneske, HERREN ej tilregner Skyld, og i hvis Aand der ikke er Svig.

Salmerne 33:20
Paa HERREN bier vor Sjæl, han er vor Hjælp og vort Skjold;

Salmerne 66:3
sig til Gud: »Hvor forfærdelige er dine Gerninger! For din vældige Styrkes Skyld logrer Fjenderne for dig,

Salmerne 68:34
Giv Gud Ære! Over Israel er hans Højhed, Hans Vælde i Skyerne,

Salmerne 115:9
Israel stoler paa HERREN, han er deres Hjælp og Skjold;

Esajas 58:14
da skal du frydes over HERREN; jeg lader dig færdes over Landets Høje og nyde din Fader Jakobs Eje. Thi HERRENS Mund har talet.

Hoseas 13:9
Naar Ulykken kommer, Israel, hvor mon du da finder Hjælp?

Amos 8:7
HERREN svor ved Jakobs Stolthed: Aldrig glemmer jeg een af deres Gerninger!

Habakkuk 3:19
Den Herre HERREN er min Styrke, han gør mine Fødder som Hindens og lader mig gaa paa mine Høje. Til Sangmesteren. Med Strengespil.

5.Mosebog 33:28
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden