1.Peter 3:4
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
men Hjertets skjulte Menneske med den sagtmodige og stille Aands uforkrænkelige Prydelse, hvilket er meget kosteligt for Gud.

Norsk (1930)
men hjertets skjulte menneske i den uforgjengelige prydelse med den saktmodige og stille ånd, som er kostelig for Gud.

Svenska (1917)
Den vare fastmer hjärtats fördolda människa, smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga väsende; ty detta är dyrbart inför Gud.

King James Bible
But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.

English Revised Version
but let it be the hidden man of the heart, in the incorruptible apparel of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.
Bibel Viden Treasury

the hidden.

Salmerne 45:13
Idel Pragt er Kongedatteren, hendes Dragt er Perler, stukket i Guld;

Salmerne 51:6
Du elsker jo Sandhed i Hjertets Løndom, saa lær mig da Visdom i Hjertedybet.

Matthæus 23:26
Du blinde Farisæer! rens først det indvendige af Bægeret og Fadet, for at ogsaa det udvendige af dem kan blive rent.

Lukas 11:40
I Daarer! han, som gjorde det ydre, gjorde han ikke ogsaa det indre?

Romerne 2:29
men den, som indvortes er Jøde, og Hjertets Omskærelse i Aand, ikke i Bogstav — hans Ros er ikke af Mennesker, men af Gud,

Romerne 6:6
idet vi erkende dette, at vort gamle Menneske blev korsfæstet med ham, for at Syndens Legeme skulde blive til intet, for at vi ikke mere skulde tjene Synden.

Romerne 7:22
Thi jeg glæder mig ved Guds Lov efter det indvortes Menneske;

2.Korinther 4:16
Derfor tabe vi ikke Modet; men om ogsaa vort udvortes Menneske fortæres, fornyes dog vort indvortes Dag for Dag.

Efeserne 4:22-24
at I, hvad eders forrige Vandel angaar, skulle aflægge det gamle Menneske, som fordærves ved bedrageriske Begæringer,…

Kolossenserne 3:3,9,10
Thi I ere døde, og eders Liv er skjult med Kristus i Gud.…

which is not.

1.Peter 1:23
genfødte, som I ere, ikke af forkrænkelig, men af uforkrænkelig Sæd, ved Guds levende og blivende Ord.

a meek.

1.Peter 3:15
men helliger den Herre Kristus i eders Hjerter, altid rede til at forsvare eder over for enhver, som kræver eder til Regnskab for det Haab, der er i eder, men med Sagtmodighed og Frygt,

Salmerne 25:9
Han vejleder ydmyge i det, som er ret, og lærer de ydmyge sin Vej.

Salmerne 147:6
HERREN holder de ydmyge oppe, til Jorden bøjer han gudløse.

Salmerne 149:4
thi HERREN har Behag i sit Folk, han smykker de ydmyge med Frelse.

Esajas 11:4
Han dømmer de ringe med Retfærd, fælder redelig Dom over Landets arme. Voldsmanden slaar han med Mundens Ris, gudløse dræber han med Læbernes Aande.

Esajas 29:19
De ydmyge glædes end mere i HERREN, de fattige jubler i Israels Hellige.

Esajas 57:15
Thi saa siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis Navn er »Hellig«: I Højhed og Hellighed bor jeg, hos den knuste, i Aanden bøjede for at kalde de bøjedes Aand og de knustes Hjerte til Live.

Esajas 61:1
Den Herre HERRENS Aand er over mig, fordi han salvede mig; han sendte mig med Glædesbud til ydmyge, med Lægedom for sønderbrudte Hjerter, for at udraabe Frihed for Fanger og Udgang for dem, som er bundet,

Matthæus 5:5
Salige ere de sagtmodige, thi de skulle arve Jorden.

Matthæus 11:29
Tager mit Aag paa eder, og lærer af mig; thi jeg er sagtmodig og ydmyg af Hjertet; saa skulle I finde Hvile for eders Sjæle.

Matthæus 21:5
»Siger til Zions Datter: Se, din Konge kommer til dig, sagtmodig og ridende paa et Asen og paa et Trældyrs Føl.«

2.Korinther 10:1
Men jeg selv, Paulus, formaner eder ved Kristi Sagtmodighed og Mildhed, jeg, som, »naar I se derpaa, er ydmyg iblandt eder, men fraværende er modig over for eder«,

Galaterne 5:23
Sagtmodighed, Afholdenhed. Imod saadanne er Loven ikke,

Efeserne 4:2
med al Ydmyghed og Sagtmodighed, med Langmodighed, saa I bære over med hverandre i Kærlighed

Kolossenserne 3:12
Saa ifører eder da som Guds udvalgte, hellige og elskede inderlig Barmhjertighed, Godhed, Ydmyghed, Sagtmodighed, Langmodighed,

2.Timotheus 2:25
med Sagtmodighed irettesættende dem, som modsætte sig, om Gud dog engang vilde give dem Omvendelse til Sandheds Erkendelse,

Titus 3:2
ikke at forhaane nogen, ikke være stridslystne, men milde, og udvise al Sagtmodighed imod alle Mennesker.

Jakob 1:21
Derfor, aflægger alt Smuds og Levning af Slethed, og modtager med Sagtmodighed Ordet, som er indplantet i eder, og som formaar at frelse eders Sjæle.

Jakob 3:13-17
Er nogen viis og forstandig iblandt eder, da vise han ved god Omgængelse sine Gerninger i viis Sagtmodighed!…

quiet.

Salmerne 131:2
Nej, jeg har lullet og tysset min Sjæl; som afvant Barn hos sin Moder har min Sjæl det hos HERREN.

Jeremias 51:59
Det Ord, som Profeten Jeremias sendte med Seraja, en Søn af Masejas Søn Nerija, da han rejste til Babel med Kong Zedekias af Juda i hans fjerde Regeringsaar; Seraja sørgede for Nattely til Kongen, naar han var paa Rejse.

1.Thessaloniker 4:11
og til at sætte en Ære i at leve stille og varetage hver sit og arbejde med eders Hænder, saaledes som vi bød eder,

2.Thessaloniker 3:12
Saadanne byde og formane vi i den Herre Jesus Kristus, at de skulle arbejde i Stilhed og saaledes spise deres eget Brød.

1.Timotheus 2:2
for Konger og alle dem, som ere i Højhed, at vi maa leve et roligt og stille Levned i al Gudsfrygt og Ærbarhed;

which is in.

1.Samuel 16:7
Men HERREN sagde til Samuel: »Se ikke paa hans Ydre eller høje Vækst; thi jeg har vraget ham; Gud ser jo ikke, som Mennesker ser, thi Mennesker ser paa det, som er for Øjnene, men HERREN ser paa Hjertet.«

Salmerne 147:10,11
hans Hu staar ikke til stærke Heste, han har ikke Behag i rapfodet Mand;…

Salmerne 149:4
thi HERREN har Behag i sit Folk, han smykker de ydmyge med Frelse.

Lukas 16:15
Og han sagde til dem: »I ere de, som gøre eder selv retfærdige for Menneskene; men Gud kender eders Hjerter; thi det, som er højt iblandt Mennesker, er en Vederstyggelighed for Gud.

Links
1.Peter 3:4 Interlinear1.Peter 3:4 Flersprogede1 Pedro 3:4 Spansk1 Pierre 3:4 Franske1 Petrus 3:4 Tysk1.Peter 3:4 Kinesisk1 Peter 3:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Peter 3
3Eders Prydelse skal ikke være den udvortes med Haarfletning og paahængte Guldsmykker eller Klædedragt, 4men Hjertets skjulte Menneske med den sagtmodige og stille Aands uforkrænkelige Prydelse, hvilket er meget kosteligt for Gud. 5Thi saaledes var det ogsaa, at fordum de hellige Kvinder, som haabede paa Gud, prydede sig, idet de underordnede sig under deres egne Mænd,…
Krydshenvisninger
Matthæus 5:5
Salige ere de sagtmodige, thi de skulle arve Jorden.

Romerne 1:23
og omskiftede den uforkrænkelige Guds Herlighed med et Billede i Lighed med et forkrænkeligt Menneske og Fugle og firføddede og krybende Dyr.

Romerne 7:22
Thi jeg glæder mig ved Guds Lov efter det indvortes Menneske;

1.Peter 3:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden