Esajas 11:4
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Han dømmer de ringe med Retfærd, fælder redelig Dom over Landets arme. Voldsmanden slaar han med Mundens Ris, gudløse dræber han med Læbernes Aande.

Norsk (1930)
men han skal dømme de ringe med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden, og han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med sine lebers ånde.

Svenska (1917)
Utan med rättfärdighet skall han döma de arma och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och han skall slå jorden med sin muns stav, och med sina läppars anda döda de ogudaktiga.

King James Bible
But with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth: and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked.

English Revised Version
but with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth: and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked.
Bibel Viden Treasury

but with

Esajas 32:1
Se, en Konge skal herske med Retfærd, Fyrster styre med Ret,

2.Samuel 8:15
Og David var Konge over hele Israel, og han øvede Ret og Retfærdighed mod hele sit Folk.

2.Samuel 23:2-4
Ved mig talede HERRENS Aand, hans Ord var paa min Tunge.…

1.Kongebog 10:8,9
Lykkelige dine Hustruer, lykkelige dine Folk, som altid er om dig og hører din Visdom!…

Salmerne 45:6,7
Din Trone, o Gud, staar evigt fast, en Retfærds Stav er din Kongestav.…

Salmerne 72:1-4,12-14
Af Salomo. Gud, giv Kongen din ret, Kongesønnen din retfærd,…

Salmerne 82:2-4
»Hvor længe vil I dømme uredeligt og holde med de gudløse? — Sela.…

Jeremias 23:5,6
Se, Dage skal komme, lyder det fra HERREN, da jeg opvækker David en retfærdig Spire, og han skal herske som Konge og handle viselig og øve Ret og Retfærd i Landet.…

Jeremias 33:15
I hine Dage og til hin Tid lader jeg en Retfærds Spire fremspire for David, og han skal øve Ret og Retfærd i Landet.

Matthæus 11:5
blinde se, og lamme gaa, spedalske renses, og døve høre, og døde staa op, og Evangeliet forkyndes for fattige;

Aabenbaring 19:11
Og jeg saa Himmelen aaben, og se en hvid Hest, og han, som sad paa den, kaldes trofast og sanddru, og han dømmer og kæmper med Retfærdighed.

reprove.

Esajas 1:17
lær det gode, læg Vind paa, hvad Ret er; hjælp fortrykte, skaf faderløse Ret, før Enkens Sag!

Ordsprogene 31:8,9
Luk Munden op for den stumme, for alle lidendes Sag;…

Jeremias 5:28
De er tykke og fede; og saa strømmer de over med onde Ord; de hævder ikke den faderløses Ret, at det maatte gaa dem vel, og hjælper ikke de fattige til deres Ret.

for the meek

Esajas 29:19
De ydmyge glædes end mere i HERREN, de fattige jubler i Israels Hellige.

Esajas 61:1
Den Herre HERRENS Aand er over mig, fordi han salvede mig; han sendte mig med Glædesbud til ydmyge, med Lægedom for sønderbrudte Hjerter, for at udraabe Frihed for Fanger og Udgang for dem, som er bundet,

Sefanias 2:3
Søg HERREN, alle I ydmyge i Landet, som holder hans Bud, søg Retfærd, søg Ydmyghed! Maaske kan I skjule jer paa HERRENS Vredes Dag.

Matthæus 5:5
Salige ere de sagtmodige, thi de skulle arve Jorden.

2.Korinther 10:2
ja, jeg beder eder om ikke nærværende at skulle være modig med den Tillidsfuldhed, hvormed jeg agter at træde dristigt op imod nogle, som anse os for at vandre efter Kødet.

Galaterne 5:23
Sagtmodighed, Afholdenhed. Imod saadanne er Loven ikke,

Titus 3:2
ikke at forhaane nogen, ikke være stridslystne, men milde, og udvise al Sagtmodighed imod alle Mennesker.

Jakob 3:13
Er nogen viis og forstandig iblandt eder, da vise han ved god Omgængelse sine Gerninger i viis Sagtmodighed!

and he shall

Job 4:9
For Guds Aand gaar de til Grunde, for hans Vredes Pust gaar de til.

Salmerne 2:9
med Jernspir skal du knuse dem og sønderslaa dem som en Pottemagers Kar!«

Salmerne 110:2
Fra Zion udrækker HERREN din Vældes Spir; hersk midt iblandt dine Fjender!

Malakias 4:6
Han skal vende Fædrenes Hjerte til Sønnerne og Sønnernes til Fædrene, at jeg ikke skal komme og slaa Landet med Band.

2.Thessaloniker 2:8
og da skal den lovløse aabenbares, hvem den Herre Jesus skal dræbe med sin Munds Aande og tilintetgøre ved sin Tilkommelses Aabenbarelse,

Aabenbaring 1:16
og i sin højre Haand havde han syv Stjerner; og af hans Mund udgik der et tveægget, skarpt Sværd, og hans Udseende var som Solen, naar den skinner i sin Kraft.

Aabenbaring 2:16
Omvend dig! Men hvis ikke, kommer jeg snart over dig og vil stride imod dem med min Munds Sværd.

Aabenbaring 19:15
Og af hans Mund udgik der et skarpt Sværd, for at han dermed skulde slaa Folkeslagene; og han skal vogte dem med en Jernstav, og han skal træde Guds, den almægtiges, Vredes Harmes Vinperse.

with the breath

Esajas 30:33
Thi for længst staar et Alter rede — mon det og er rejst for Molok? — han gjorde dets Ildfang dybt og bredt, bragte Ild og Ved i Mængde; HERRENS Aande sætter det i Brand som en Strøm af Svovl.

Salmerne 18:8
Røg for ud af hans Næse, fortærende Ild af hans Mund, Gløder gnistrede fra ham.

Apostlenes G. 9:1
Men Saulus, som endnu fnøs med Trusel og Mord imod Herrens Disciple, gik til Ypperstepræsten

Links
Esajas 11:4 InterlinearEsajas 11:4 FlersprogedeIsaías 11:4 SpanskÉsaïe 11:4 FranskeJesaja 11:4 TyskEsajas 11:4 KinesiskIsaiah 11:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esajas 11
3Hans Hu staar til HERRENS Frygt; han dømmer ej efter, hvad Øjnene ser, skønner ej efter, hvad Ørene hører. 4Han dømmer de ringe med Retfærd, fælder redelig Dom over Landets arme. Voldsmanden slaar han med Mundens Ris, gudløse dræber han med Læbernes Aande. 5Og Retfærd er Bæltet, han har om sin Lænd, Trofasthed Hofternes Bælte.…
Krydshenvisninger
2.Thessaloniker 2:8
og da skal den lovløse aabenbares, hvem den Herre Jesus skal dræbe med sin Munds Aande og tilintetgøre ved sin Tilkommelses Aabenbarelse,

Aabenbaring 19:11
Og jeg saa Himmelen aaben, og se en hvid Hest, og han, som sad paa den, kaldes trofast og sanddru, og han dømmer og kæmper med Retfærdighed.

Aabenbaring 19:15
Og af hans Mund udgik der et skarpt Sværd, for at han dermed skulde slaa Folkeslagene; og han skal vogte dem med en Jernstav, og han skal træde Guds, den almægtiges, Vredes Harmes Vinperse.

Job 4:9
For Guds Aand gaar de til Grunde, for hans Vredes Pust gaar de til.

Esajas 3:14
HERREN møder til Doms med de Ældste i sit Folk og dets Fyrster: »Det er jer, som gnaved Vingaarden af, I har Rov fra den arme til Huse.

Esajas 9:7
Stort bliver Herredømmet, endeløs Freden over Davids Trone og over hans Rige, at det maa grundes og fæstnes ved Ret og Retfærd fra nu og til evig Tid. Hærskarers HERRES Nidkærhed gør det.

Esajas 13:11
Jeg hjemsøger Jorden for dens Ondskab, de gudløse for deres Brøde, gør Ende paa frækkes Overmod, bøjer Voldsmænds Hovmod.

Esajas 14:30
Paa min Vang skal de ringe græsse, de fattige lejre sig trygt; men jeg dræber dit Afkom ved Sult; hvad der levnes, slaar jeg ihjel.

Esajas 16:5
skal en Trone rejses med Mildhed, og paa den skal sidde en Dommer med Trofasthed i Davids Telt, ivrig for Ret og øvet i Retfærd.«

Esajas 26:6
De armes Fod, de ringes Trin skal træde den ned.

Esajas 29:19
De ydmyge glædes end mere i HERREN, de fattige jubler i Israels Hellige.

Esajas 30:28
hans Aande som en rivende Strøm, der naar til Halsen. Folkene ryster han i Undergangens Sold, lægger Vildelsens Bidsel i Folkeslags Mund.

Esajas 30:31
For HERRENS Røst bliver Assur ræd, med Kæppen slaar han;

Esajas 30:33
Thi for længst staar et Alter rede — mon det og er rejst for Molok? — han gjorde dets Ildfang dybt og bredt, bragte Ild og Ved i Mængde; HERRENS Aande sætter det i Brand som en Strøm af Svovl.

Esajas 32:1
Se, en Konge skal herske med Retfærd, Fyrster styre med Ret,

Esajas 32:7
Skalkens Midler er onde, han oplægger lumske Raad for at ødelægge arme med Løgn, skønt Fattigmand godtgør sin Ret.

Esajas 33:22
Thi HERREN er vor Dommer, HERREN er vor Hersker, HERREN er vor Konge, han bringer os Frelse.

Esajas 40:7
Græsset tørres, Blomsten visner, naar HERRENS Aande blæser derpaa; visselig, Folket er Græs,

Esajas 49:2
til et skarpt Sværd gjorde han min Mund og skjulte mig i Skyggen af sin Haand, til en sleben Pil har han gjort mig og gemt mig i sit Kogger,

Esajas 61:1
Den Herre HERRENS Aand er over mig, fordi han salvede mig; han sendte mig med Glædesbud til ydmyge, med Lægedom for sønderbrudte Hjerter, for at udraabe Frihed for Fanger og Udgang for dem, som er bundet,

Esajas 11:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden