1.Thessaloniker 4:11
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
og til at sætte en Ære i at leve stille og varetage hver sit og arbejde med eders Hænder, saaledes som vi bød eder,

Norsk (1930)
og at I setter eders ære i å leve stille og ta vare på eders egne ting og arbeide med eders hender, så som vi bød eder,

Svenska (1917)
och att sätta eder ära i att leva i stillhet och sköta vad eder åligger och arbeta med edra händer, enligt vad vi hava bjudit eder,

King James Bible
And that ye study to be quiet, and to do your own business, and to work with your own hands, as we commanded you;

English Revised Version
and that ye study to be quiet, and to do your own business, and to work with your hands, even as we charged you;
Bibel Viden Treasury

that.

Ordsprogene 17:1
Bedre en tør Bid Brød med fred end Huset fuldt af Sul med Trætte.

Prædikeren 4:6
Bedre en Haandfuld Hvile end Hænderne fulde af Flid og Jag efter Vind.

Klagesangene 3:26
det er godt at haabe i Stilhed paa HERRENS Frelse,

2.Thessaloniker 3:12
Saadanne byde og formane vi i den Herre Jesus Kristus, at de skulle arbejde i Stilhed og saaledes spise deres eget Brød.

1.Timotheus 2:2
for Konger og alle dem, som ere i Højhed, at vi maa leve et roligt og stille Levned i al Gudsfrygt og Ærbarhed;

1.Peter 3:4
men Hjertets skjulte Menneske med den sagtmodige og stille Aands uforkrænkelige Prydelse, hvilket er meget kosteligt for Gud.

study.

Romerne 15:20
dog saaledes, at jeg sætter min Ære i at forkynde Evangeliet ikke der, hvor Kristus er nævnet, for at jeg, ikke skal bygge paa en andens Grundvold,

2.Korinther 5:9
Derfor sætte vi ogsaa vor Ære i, hvad enten vi ere hjemme eller borte, at være ham velbehagelige.

*Gr:

and to do.

Markus 13:34
Ligesom en Mand, der drog udenlands, forlod sit Hus og gav sine Tjenere Fuldmagt, hver sin Gerning, og bød Dørvogteren, at han skulde vaage,

Lukas 12:42,43
Og Herren sagde: »Hvem er vel den tro og forstandige Husholder, som Herren vil sætte over sit Tyende til at give dem den bestemte Kost i rette Tid?…

Romerne 12:4-8
Thi ligesom vi have mange Lemmer paa eet Legeme, men Lemmerne ikke alle have den samme Gerning,…

Kolossenserne 3:22-24
I Trælle! adlyder i alle Ting eders Herrer efter Kødet, ikke med Øjentjeneste som de, der ville tækkes Mennesker, men i Hjertets Enfold, frygtende Herren.…

2.Thessaloniker 3:11
Vi høre nemlig, at nogle vandre uskikkeligt iblandt eder, idet de ikke arbejde, men tage sig uvedkommende Ting for.

1.Timotheus 5:13
Tilmed lære de, idet de løbe omkring i Husene, at være ørkesløse, og ikke alene ørkesløse, men ogsaa at være sladderagtige og blande sig i uvedkommende Ting, idet de tale, hvad der er utilbørligt.

Titus 2:4-10
for at de maa faa de unge Kvinder til at besinde sig paa at elske deres Mænd og at elske deres Børn,…

1.Peter 4:10,11,15
Eftersom enhver har faaet en Naadegave, skulle I tjene hverandre dermed som gode Husholdere over Guds mangfoldige Naade.…

to work.

Apostlenes G. 20:35
Jeg viste eder i alle Ting, at saaledes bør vi arbejde og tage os af de skrøbelige og ihukomme den Herres Jesu Ord, at han selv har sagt: »Det er saligere at give end at tage.«

Romerne 12:11
Værer ikke lunkne i eders Iver; værer brændende i Aanden; tjener Herren;

1.Korinther 4:12
og arbejde møjsommeligt med vore egne Hænder. Udskælder man os, velsigne vi; forfølger man os, finde vi os deri;

Efeserne 4:28
Den, som stjæler, stjæle ikke mere, men arbejde hellere og gøre det gode med sine egne Hænder, for at han kan have noget at meddele den, som er i Trang.

2.Thessaloniker 3:7-12
I vide jo selv, hvorledes I bør efterfølge os. Thi vi have ikke levet uskikkeligt iblandt eder,…

Titus 3:14
Men lad ogsaa vore lære at øve gode Gerninger, hvor der er Trang dertil, for at de ikke skulle være uden Frugt.

*marg:

Links
1.Thessaloniker 4:11 Interlinear1.Thessaloniker 4:11 Flersprogede1 Tesalonicenses 4:11 Spansk1 Thessaloniciens 4:11 Franske1 Thessalonicher 4:11 Tysk1.Thessaloniker 4:11 Kinesisk1 Thessalonians 4:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Thessaloniker 4
10det gøre I jo ogsaa imod alle Brødrene i hele Makedonien; men vi formane eder, Brødre! til yderligere Fremgang 11og til at sætte en Ære i at leve stille og varetage hver sit og arbejde med eders Hænder, saaledes som vi bød eder, 12for at I kunne vandre sømmeligt over for dem, som ere udenfor, og for ikke at trænge til nogen.
Krydshenvisninger
Ordsprogene 17:14
At yppe Strid er at aabne for Vand, hold derfor inde, før Strid bryder løs.

Apostlenes G. 18:3
Og efterdi han øvede det samme Haandværk, blev han hos dem og arbejdede; thi de vare Teltmagere af Haandværk.

Efeserne 4:28
Den, som stjæler, stjæle ikke mere, men arbejde hellere og gøre det gode med sine egne Hænder, for at han kan have noget at meddele den, som er i Trang.

2.Thessaloniker 3:10
Ogsaa da vi vare hos eder, bød vi eder jo dette, at dersom nogen ikke vil arbejde, saa skal han heller ikke have Føden!

2.Thessaloniker 3:12
Saadanne byde og formane vi i den Herre Jesus Kristus, at de skulle arbejde i Stilhed og saaledes spise deres eget Brød.

1.Peter 4:15
Thi ingen af eder bør lide som Morder eller Tyv eller Ugerningsmand eller som en, der blander sig i anden Mands Sager;

1.Thessaloniker 4:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden