1.Timotheus 2:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
for Konger og alle dem, som ere i Højhed, at vi maa leve et roligt og stille Levned i al Gudsfrygt og Ærbarhed;

Norsk (1930)
for konger og alle dem som er i høi verdighet, forat vi kan leve et rolig og stille liv i all gudsfrykt og sømmelighet.

Svenska (1917)
för konungar och all överhet, så att vi kunna föra ett lugnt och stilla liv, på ett i allo fromt och värdigt sätt.

King James Bible
For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty.

English Revised Version
for kings and all that are in high place; that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and gravity.
Bibel Viden Treasury

kings.

Ezra 6:10
for at de kan bringe Ofre til en liflig Duft for Himmelens Gud og bede for Kongens og hans Sønners Liv.

Nehemias 1:11
Ak, Herre, lad dit Øre være lydhørt for din Tjeners og dine Tjeneres Bøn, vi, som gerne vil frygte dit Navn, og lad det i Dag lykkes for din Tjener og lad ham finde Naade for denne Mands Aasyn! Jeg var nemlig Mundskænk hos Kongen.

Salmerne 20:1-4
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) Paa Trængselens Dag bønhøre HERREN dig, værne dig Jakobs Guds Navn!…

Salmerne 72:1
Af Salomo. Gud, giv Kongen din ret, Kongesønnen din retfærd,

Jeremias 29:7
og lad det Lands Vel, til hvilket jeg har ført eder, ligge eder paa Sinde, og bed for det til HERREN; thi naar det gaar det godt, gaar det ogsaa eder godt.

for all.

Romerne 13:1
Hver Sjæl underordne sig de foresatte Øvrigheder; thi der er ikke Øvrighed uden af Gud, men de, som ere, ere indsatte af Gud,

*etc:

1.Peter 2:13
Underordner eder under al menneskelig Ordning for Herrens Skyld, være sig en Konge som den højeste,

authority.

1.Mosebog 49:14,15
Issakar, det knoglede Æsel, der strækker sig mellem Foldene,…

2.Samuel 20:19
Og nu søger du at bringe Død over en By, som er en Moder i Israel! Hvorfor vil du ødelægge HERRENS Arvelod?«

Ordsprogene 24:21
Frygt HERREN og Kongen, min Søn, indlad dig ikke med Folk, som gør Oprør;

Prædikeren 3:12,13
Jeg skønnede, at der ikke gives noget andet Gode for dem end at glæde sig og have det godt, saa længe de lever.…

Prædikeren 8:2-5
Hold en Konges Bud! Men drejer det sig om en Gudsed, saa forhast dig ikke.…

Romerne 12:18
Dersom det er muligt — saa vidt det staar til eder — da holder Fred med alle Mennesker!

1.Thessaloniker 4:11
og til at sætte en Ære i at leve stille og varetage hver sit og arbejde med eders Hænder, saaledes som vi bød eder,

Hebræerne 12:14
Stræber efter Fred med alle og efter Helliggørelsen, uden hvilken ingen skal se Herren;

all godliness.

Lukas 1:6
Men de vare begge retfærdige for Gud og vandrede udadlelige i alle Herrens Bud og Forskrifter.

Lukas 2:25
Og se, der var en Mand i Jerusalem ved Navn Simeon, og denne Mand var retfærdig og gudfrygtig og forventede Israels Trøst, og den Helligaand var over ham.

Apostlenes G. 10:22
Men de sagde: »Høvedsmanden Kornelius, en retfærdig og gudfrygtig Mand, som har godt Vidnesbyrd af hele Jødernes Folk, har af en hellig Engel faaet Befaling fra Gud til at lade dig hente til sit Hus og høre, hvad du har at sige.«

Apostlenes G. 24:16
Derfor øver ogsaa jeg mig i altid at have en uskadt Samvittighed for Gud og Menneskene.

Filipperne 4:8
I øvrigt, Brødre! alt, hvad der er sandt, hvad der er ærbart, hvad der er retfærdigt, hvad der er rent, hvad der er elskeligt, hvad der har godt Lov, enhver Dyd og enhver Hæder: lægger eder det paa Sinde!

Titus 2:10-14
ikke besvige, men vise al god Troskab, for at de i alle Maader kunne være en Pryd for Guds, vor Frelsers Lære.…

1.Peter 2:9-13
Men I ere en udvalgt Slægt, et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit underfulde Lys,…

2.Peter 1:3-7
Saasom hans guddommelige Magt har skænket os alt, hvad der hører til Liv og Gudfrygtighed ved Erkendelsen af ham, som kaldte os ved sin Herlighed og Kraft,…

Links
1.Timotheus 2:2 Interlinear1.Timotheus 2:2 Flersprogede1 Timoteo 2:2 Spansk1 Timothée 2:2 Franske1 Timotheus 2:2 Tysk1.Timotheus 2:2 Kinesisk1 Timothy 2:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Timotheus 2
1Jeg formaner da først af alt til, at der holdes Bønner, Paakaldelser, Forbønner, Taksigelser for alle Mennesker, 2for Konger og alle dem, som ere i Højhed, at vi maa leve et roligt og stille Levned i al Gudsfrygt og Ærbarhed; 3dette er smukt og velbehageligt for Gud, vor Frelser,…
Krydshenvisninger
Ezra 6:10
for at de kan bringe Ofre til en liflig Duft for Himmelens Gud og bede for Kongens og hans Sønners Liv.

Jeremias 29:7
og lad det Lands Vel, til hvilket jeg har ført eder, ligge eder paa Sinde, og bed for det til HERREN; thi naar det gaar det godt, gaar det ogsaa eder godt.

Romerne 13:1
Hver Sjæl underordne sig de foresatte Øvrigheder; thi der er ikke Øvrighed uden af Gud, men de, som ere, ere indsatte af Gud,

1.Timotheus 2:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden