1.Korinther 8:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men hvad Kødet fra Afgudsofrene angaar, da vide vi, fordi vi alle have Kundskab — (Kundskaben opblæser, men Kærligheden opbygger.

Norsk (1930)
Men vedkommende avgudsofferne, da vet vi at vi alle har kunnskap. Kunnskapen opblåser, men kjærligheten opbygger;

Svenska (1917)
Vad åter angår kött från avgudaoffer, så känna vi nog det talet: »Alla hava vi 'kunskap'.» »Kunskapen» uppblåser, men kärleken uppbygger.

King James Bible
Now as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffeth up, but charity edifieth.

English Revised Version
Now concerning things sacrificed to idols: We know that we all have knowledge. Knowledge puffeth up, but love edifieth.
Bibel Viden Treasury

touching.

1.Korinther 8:10
Thi dersom nogen ser dig, som har Kundskab, sidde til Bords i et Afgudshus, vil saa ikke Samvittigheden hos den, som er skrøbelig, blive opbygget til at spise Afgudsofferkødet?

1.Korinther 10:19-22,28
Hvad siger jeg da? At Afgudsofferkød er noget? eller at en Afgud er noget?…

4.Mosebog 25:2
og da de indbød Folket til deres Guders Slagtofre, spiste Folket deraf og tilbad deres Guder.

Apostlenes G. 15:10,19,20,29
Hvorfor friste I da nu Gud, saa I lægge et Aag paa Disciplenes Nakke, som hverken vore Fædre eller vi have formaaet at bære?…

Apostlenes G. 21:25
Men om de Hedninger, som ere blevne troende, have vi udsendt en Skrivelse med den Afgørelse, at de intet saadant skulle holde, men kun vogte sig for Afgudsofferkød og Blod og det kvalte og Utugt.«

Aabenbaring 2:14,20
Men jeg har noget lidet imod dig, at du har nogle hos dig, som holde fast ved Bileams Lære, der lærte Balak at sætte Snare for Israels Børn, for at de skulde spise Afgudsofferkød og bedrive Utugt.…

we are.

1.Korinther 8:2,4,7,11
Dersom nogen tykkes at kende noget, han kender endnu ikke saaledes, som man bør kende.…

1.Korinther 1:5
at I ved ham ere blevne rige i alt, i al Tale og al Kundskab,

1.Korinther 4:10
Vi ere Daarer for Kristi Skyld, men I ere kloge i Kristus; vi svage, men I stærke; I hædrede, men vi vanærede.

1.Korinther 13:2
Og har jeg profetisk Gave og kender alle Hemmelighederne og al Kundskaben, og har jeg al Troen, saa at jeg kan flytte Bjerge, men ikke har Kærlighed, da er jeg intet.

1.Korinther 14:20
Brødre! vorder ikke Børn i Forstand, men værer Børn i Ondskab, i Forstand derimod vorder fuldvoksne!

1.Korinther 15:34
Vorder ædrue, som det bør sig, og synder ikke; thi nogle kende ikke Gud; til Skam for eder siger jeg det.

Romerne 14:14,22
Jeg ved og er vis paa i den Herre Jesus, at intet er urent i sig selv; dog, for den, som agter noget for urent, for ham er det urent.…

Kolossenserne 2:18
Lad ingen frarøve eder Sejrsprisen, idet han finder Behag i Ydmyghed og Dyrkelse af Englene, idet han indlader sig paa, hvad han har set i Syner, forfængeligt opblæst af sit kødelige Sind,

Knowledge.

1.Korinther 4:18
Men nogle ere blevne opblæste, i den Tanke, at jeg ikke kommer til eder;

1.Korinther 5:2,6
Og I ere opblæste og bleve ikke snarere bedrøvede, for at den, som har gjort denne Gerning, maatte udstødes af eders Midte!…

1.Korinther 13:4
Kærligheden er langmodig, er velvillig; Kærligheden bærer ikke Nid; Kærligheden praler ikke, opblæses ikke,

Esajas 5:21
Ve dem, der tykkes sig vise og er kloge i egne Tanker!

Esajas 47:10
skønt du tryg i din Ondskab sagde: »ingen ser mig.« Din Visdom og Viden var det, der ledte dig vild, saa du sagde i Hjertet: »Kun jeg, og ellers ingen!«

Romerne 11:25
Thi jeg vil ikke, Brødre! at I skulle være uvidende om denne Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er kommen over Israel, indtil Hedningernes Fylde er gaaet ind;

Romerne 12:16
Værer enige indbyrdes; tragter ikke efter de høje Ting, men holder eder til det lave; vorder ikke kloge i eders egne Tanker!

Romerne 14:3,10
Den, som spiser, maa ikke ringeagte den, som ikke spiser; og den, som ikke spiser, maa ikke dømme den, som spiser; thi Gud har taget sig af ham.…

but.

1.Korinther 13:1-13
Taler jeg med Menneskers og Engles Tunger, men ikke har Kærlighed, da er jeg bleven et lydende Malm eller en klingende Bjælde.…

Efeserne 4:16
ud fra hvem hele Legemet, idet det sammenføjes og sammenknyttes ved ethvert hjælpende Bindeled i Forhold til hver enkelt Dels tilmaalte Virkekraft, fuldbyrder Legemets Vækst til Opbyggelse af sig selv i Kærlighed.

Links
1.Korinther 8:1 Interlinear1.Korinther 8:1 Flersprogede1 Corintios 8:1 Spansk1 Corinthiens 8:1 Franske1 Korinther 8:1 Tysk1.Korinther 8:1 Kinesisk1 Corinthians 8:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 8
1Men hvad Kødet fra Afgudsofrene angaar, da vide vi, fordi vi alle have Kundskab — (Kundskaben opblæser, men Kærligheden opbygger. 2Dersom nogen tykkes at kende noget, han kender endnu ikke saaledes, som man bør kende.…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 15:20
men skrive til dem, at de skulle afholde sig fra Besmittelse med Afguderne og fra Utugt og fra det kvalte og fra Blodet.

Romerne 14:19
Derfor, lader os tragte efter det, som tjener til Fred og indbyrdes Opbyggelse!

Romerne 15:14
Men ogsaa jeg, mine Brødre! har selv den Forvisning om eder, at I ogsaa selv ere fulde af Godhed, fyldte med al Kundskab, i Stand til ogsaa at paaminde hverandre.

1.Korinther 4:6
Men dette, Brødre! har jeg anvendt paa mig selv og Apollos for eders Skyld, for at I paa os kunne lære dette »ikke ud over, hvad der staar skrevet«, for at ikke nogen af eder for eens Skyld skal opblæse sig mod en anden.

1.Korinther 8:4
Hvad altsaa Spisningen af Offerkødet angaar, da vide vi, at der er ingen, Afgud i Verden, og at der ingen Gud er uden een.

1.Korinther 8:7
Dog ikke alle have den Kundskab. Men der er nogle, som ifølge deres hidtidige Afgudsvane spise det som Afgudsofferkød, og deres Samvittighed, som er skrøbelig, besmittes.

1.Korinther 8:10
Thi dersom nogen ser dig, som har Kundskab, sidde til Bords i et Afgudshus, vil saa ikke Samvittigheden hos den, som er skrøbelig, blive opbygget til at spise Afgudsofferkødet?

1.Korinther 10:15
Jeg taler som til forstandige; dømmer selv, hvad jeg siger.

1.Korinther 7:40
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden