Efeserne 4:12
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
til de helliges fuldkomne Beredelse, til en Tjenestegerning, til Kristi Legemes Opbyggelse,

Norsk (1930)
forat de hellige kunde bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes opbyggelse,

Svenska (1917)
Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp,

King James Bible
For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:

English Revised Version
for the perfecting of the saints, unto the work of ministering, unto the building up of the body of Christ:
Bibel Viden Treasury

perfection.

Lukas 22:32
Men jeg bad for dig, at din Tro ikke skal svigte; og naar du engang omvender dig, da styrk dine Brødre!«

Johannes 21:15-17
Da de nu havde holdt Maaltid, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes's Søn, elsker du mig mere end disse?« Han siger til ham: »Ja, Herre! du ved, at jeg har dig kær.« Han siger til ham: »Vogt mine Lam!«…

Apostlenes G. 9:31
Saa havde da Menigheden Fred over hele Judæa og Galilæa og Samaria, og den opbyggedes og vandrede i Herrens Frygt, og ved den Helligaands Formaning voksede den.

Apostlenes G. 11:23
Da han nu kom derhen og saa Guds Naade, glædede han sig og formanede alle til med Hjertets Forsæt at blive ved Herren.

Apostlenes G. 14:22,23
og styrkede Disciplenes Sjæle og paamindede dem om at blive i Troen og om, at vi maa igennem mange Trængsler indgaa i Guds Rige.…

Apostlenes G. 20:28
Saa giver Agt paa eder selv og den hele Hjord, i hvilken den Helligaand satte eder som Tilsynsmænd, til at vogte Guds Menighed, som han erhvervede sig med sit eget Blod.

Romerne 15:14,29
Men ogsaa jeg, mine Brødre! har selv den Forvisning om eder, at I ogsaa selv ere fulde af Godhed, fyldte med al Kundskab, i Stand til ogsaa at paaminde hverandre.…

1.Korinther 12:7
Men til enhver gives Aandens Aabenbarelse til det, som er gavnligt.

2.Korinther 7:1
Derfor, efterdi vi have disse Forjættelser, I elskede! saa lader os rense os selv fra al Kødets og Aandens Besmittelse, saa vi gennemføre Hellighed i Guds Frygt!

Filipperne 1:25,26
Og i Forvisning herom ved jeg, at jeg skal blive i Live og forblive hos eder alle til eders Fremgang og Glæde i Troen,…

Filipperne 3:12-18
Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er fuldkommen; men jeg jager derefter, om jeg dog kunde gribe det, efterdi jeg ogsaa er greben af Kristus Jesus.…

Kolossenserne 1:28
hvem vi forkynde, idet vi paaminde hvert Menneske og lære hvert Menneske med al Visdom, for at vi kunne fremstille hvert Menneske som fuldkomment i Kristus;

1.Thessaloniker 5:11-14
Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden, ligesom I ogsaa gøre.…

Hebræerne 6:1
Lader os derfor forbigaa Begyndelsesordet om Kristus og skride frem til Fuldkommenhed uden atter at lægge Grundvold med Omvendelse fra døde Gerninger og med Tro paa Gud,

Hebræerne 13:17
Lyder eders Vejledere og retter eder efter dem; thi de vaage over, eders Sjæle som de, der skulle gøre Regnskab — for at de maa gøre dette med Glæde og ikke sukkende: thi dette er eder ikke gavnligt.

the work.

Apostlenes G. 1:17,25
thi han var regnet iblandt os og havde faaet denne Tjenestes Lod.…

Apostlenes G. 20:24
Men jeg agter ikke mit Liv noget værd for mig selv, for at jeg kan fuldende mit Løb og den Tjeneste, som jeg har faaet af den Herre Jesus, at vidne om Guds Naades Evangelium.

Romerne 12:7
eller en Tjeneste, da lader os tage Vare paa Tjenesten; eller om nogen lærer, paa Lærergerningen;

1.Korinther 4:1,2
Saaledes agte man os; som Kristi Tjenere og Husholdere over Guds Hemmeligheder!…

2.Korinther 3:8
hvorledes skal da ikke Aandens Tjeneste end mere være i Herlighed?

2.Korinther 4:1
Derfor, da vi have denne Tjeneste efter den Barmhjertighed, som er bleven os til Del, saa tabe vi ikke Modet;

2.Korinther 5:18
Men alt dette er fra Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os Forligelsens Tjeneste,

2.Korinther 6:3
og vi give ikke i nogen Ting noget Anstød, for at Tjenesten ikke skal blive lastet;

Kolossenserne 4:17
Og siger til Arkippus: Giv Agt paa den Tjeneste, som du har modtaget i Herren, at du fuldbyrder den.

1.Timotheus 1:12
Jeg takker ham, som gjorde mig stærk, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han agtede mig for tro, idet han satte mig til en Tjeneste,

2.Timotheus 4:5,11
Du derimod, vær ædru i alle Ting, lid ondt, gør en Evangelists Gerning, fuldbyrd din Tjeneste!…

the edifying.

Efeserne 4:16,29
ud fra hvem hele Legemet, idet det sammenføjes og sammenknyttes ved ethvert hjælpende Bindeled i Forhold til hver enkelt Dels tilmaalte Virkekraft, fuldbyrder Legemets Vækst til Opbyggelse af sig selv i Kærlighed.…

Romerne 14:19
Derfor, lader os tragte efter det, som tjener til Fred og indbyrdes Opbyggelse!

Romerne 15:2
Enhver af os være sin Næste til Behag til det gode, til Opbyggelse.

1.Korinther 14:4,5,12,14,26
Den, som taler i Tunger, opbygger sig selv; men den, som profeterer, opbygger en Menighed.…

2.Korinther 12:19
Alt længe have I ment, at vi forsvare os for eder. Nej, for Guds Aasyn tale vi i Kristus. Men det sker alt sammen, I elskede, for eders Opbyggelses Skyld.

1.Thessaloniker 5:11
Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden, ligesom I ogsaa gøre.

the body.

Efeserne 4:4
eet Legeme og een Aand, ligesom I ogsaa bleve kaldede til eet Haab i eders Kaldelse;

Efeserne 1:23
der er hans Legeme, fyldt af ham, som fylder alt i alle.

Kolossenserne 1:24
Nu glæder jeg mig over mine Lidelser for eder, og hvad der fattes i Kristi Trængsler, udfylder jeg i mit Kød for hans Legeme, som er Menigheden,

Links
Efeserne 4:12 InterlinearEfeserne 4:12 FlersprogedeEfesios 4:12 SpanskÉphésiens 4:12 FranskeEpheser 4:12 TyskEfeserne 4:12 KinesiskEphesians 4:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 4
11Og han gav nogle som Apostle, andre som Profeter, andre som Evangelister, andre som Hyrder og Lærere, 12til de helliges fuldkomne Beredelse, til en Tjenestegerning, til Kristi Legemes Opbyggelse, 13indtil vi alle naa til Enheden i Troen paa og Erkendelsen af Guds Søn, til Mands Modenhed, til Kristi Fyldes Maal af Vækst,…
Krydshenvisninger
Romerne 12:5
saaledes ere vi mange eet Legeme i Kristus, men hver for sig hverandres Lemmer.

Romerne 14:19
Derfor, lader os tragte efter det, som tjener til Fred og indbyrdes Opbyggelse!

Romerne 15:2
Enhver af os være sin Næste til Behag til det gode, til Opbyggelse.

1.Korinther 12:7
Men til enhver gives Aandens Aabenbarelse til det, som er gavnligt.

1.Korinther 12:27
Men I ere Kristi Legeme, og Lemmer enhver især.

2.Korinther 13:9
Thi vi glæde os, naar vi ere magtesløse, og I ere stærke; dette ønske vi ogsaa, at I maa blive fuldkommengjorte.

2.Korinther 13:11
I øvrigt, Brødre! glæder eder, bliver fuldkommengjorte, lader eder formane, værer enige, værer fredsommelige, og Kærlighedens og Fredens Gud skal være med eder.

Efeserne 1:23
der er hans Legeme, fyldt af ham, som fylder alt i alle.

2.Timotheus 4:5
Du derimod, vær ædru i alle Ting, lid ondt, gør en Evangelists Gerning, fuldbyrd din Tjeneste!

Efeserne 4:11
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden