Højsangen 1:4
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Drag mig efter dig, kom, lad os løbe; Kongen tog mig ind i sine Kamre. Vi vil juble og glæde os i dig, prise din Kærlighed fremfor Vin. Med Rette har de dig kær.

Norsk (1930)
Drag mig! Vi vil løpe efter dig. Kongen har ført mig inn i sine kammer; vi vil fryde og glede oss i dig, vi vil prise din kjærlighet mere enn vin; opriktig elsker de dig.

Svenska (1917)
Drag mig med dig! Med hast vilja vi följa dig. Ja, konungen har fört mig in i sina gemak; Vi vilja fröjdas och vara glada över dig, vi vilja prisa din kärlek högre än vin; med rätta har man dig kär. ----

King James Bible
Draw me, we will run after thee: the king hath brought me into his chambers: we will be glad and rejoice in thee, we will remember thy love more than wine: the upright love thee.

English Revised Version
Draw me; we will run after thee: the king hath brought me into his chambers: we will be glad and rejoice in thee, we will make mention of thy love more than of wine: rightly do they love thee.
Bibel Viden Treasury

draw

Jeremias 31:3
i det fjerne aabenbarede HERREN sig for det. Jeg elsked dig med evig Kærlighed, drog dig derfor i Naade.

Hoseas 11:4
Jeg drog dem med Menneskesnore, med Kærligheds Reb; jeg var dem som den, der løfter et Aag over Kæben, jeg bøjed mig ned til ham og rakte ham Føde.

Johannes 6:44
Ingen kan komme til mig, uden Faderen, som sendte mig, drager ham; og jeg skal oprejse ham paa den yderste Dag.

Johannes 12:32
og jeg skal, naar jeg bliver ophøjet fra Jorden, drage alle til mig.«

Filipperne 2:12,13
Derfor, mine elskede! ligesom I altid have været lydige, saa arbejder ikke alene som i min Nærværelse, men nu meget mere i min Fraværelse paa eders egen Frelse med Frygt og Bæven;…

we will

Salmerne 119:32,60
Jeg vil løbe dine Buds Vej, thi du giver mit Hjerte at aande frit.…

Hebræerne 12:1
Derfor lader ogsaa os, efterdi vi have saa stor en Sky af Vidner omkring os, aflægge enhver Byrde og Synden, som lettelig hilder os, og med Udholdenhed gennemløbe den foran os liggende Bane,

the king

Højsangen 2:3-5
Som et Æbletræ blandt Skovens Træer er min Ven blandt unge Mænd. I hans Skygge har jeg Lyst til at sidde, hans Frugt er sød for min Gane.…

Højsangen 3:4
Knap var jeg kommet forbi dem, saa fandt jeg ham, som min Sjæl har kær; jeg greb ham og slap ham ikke, før jeg fik ham ind i min Moders Hus, i hendes Kammer, som fødte mig.

Salmerne 45:14
fulgt af Jomfruer føres hun frem i broget Pragt, Veninderne fører hende hen til Kongen.

Matthæus 25:10
Men medens de gik bort for at købe, kom Brudgommen, og de, som vare rede, gik ind med ham til Brylluppet; og Døren blev lukket.

Johannes 14:2,3
I min Faders Hus er der mange Boliger. Dersom det ikke var saa, havde jeg sagt eder det; thi jeg gaar bort for at berede eder Sted.…

Efeserne 2:6
og medoprejst os og sat os med ham i det himmelske i Kristus Jesus,

we will be

Salmerne 98:4-9
Raab af Fryd for HERREN, al Jorden, bryd ud i Jubel og Lovsang;…

Salmerne 149:2
Israel glæde sig over sin Skaber, over deres Konge fryde sig Zions Børn,

Esajas 25:8
Han opsluger Døden for stedse. Og den Herre HERREN aftørrer Taaren af hver en Kind og gør Ende paa sit Folks Skam paa hele Jorden, saa sandt HERREN har talet.

Esajas 45:25
Ved HERREN naar al Israels Æt til sin Ret og jubler.

Esajas 61:3
give dem, som sørger i Zion, Højtidspragt for Sørgedragt, for Sørgeklædning Glædens Olie, Lovsang for modløst Sind. Man kalder dem Retfærds Ege, HERRENS Plantning til hans Ære.

Sefanias 3:14
Jubl, du Zions Datter, Israel, raab højt, glæd dig og fryd dig af hele dit Hjerte, Jerusalems Datter!

Zakarias 9:9
Fryd dig saare, Zions Datter, raab med Glæde, Jerusalems Datter! Se, din Konge kommer til dig. Retfærdig og sejrrig er han, ydmyg, ridende paa et Æsel, paa en Asenindes Føl.

Lukas 2:10
Og Engelen sagde til dem: »Frygter ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor Glæde, som skal være for hele Folket.

Filipperne 3:3
Thi vi ere Omskærelsen, vi, som tjene i Guds Aand og rose os i Kristus Jesus og ikke forlade os paa Kødet,

Filipperne 4:4
Glæder eder i Herren altid; atter siger jeg: glæder eder!

1.Peter 1:8
ham, som I ikke have set og dog elske, ham, som I, skønt I nu ikke se, men tro, skulle fryde eder over med en uudsigelig og forherliget Glæde,

remember

Højsangen 1:2
Kys mig, giv mig Kys af din Mund, thi din Kærlighed er bedre end Vin.

Salmerne 42:4
Min Sjæl er opløst, naar jeg kommer i Hu, hvorledes jeg vandred med Skaren op til Guds Hus under Jubelraab og Lovsang i Højtidsskaren.

Salmerne 48:9
I din Helligdom tænker vi, Gud, paa din Miskundhed;

Salmerne 63:5
Som med fede Retter mættes min Sjæl, med jublende Læber priser min Mund dig,

Salmerne 103:1,2
Af David. Min Sjæl, lov HERREN, og alt i mig love hans hellige Navn!…

Salmerne 111:4
Han har sørget for, at hans Undere mindes, naadig og barmhjertig er HERREN.

Esajas 63:7
Jeg vil synge om HERRENS Naade, kvæde hans Pris, efter alt, hvad HERREN har gjort os, huld imod Israels Hus, gjort os efter sin Miskundhed, sin Naades Fylde.

Lukas 22:19
Og han tog Brød, takkede og brød det og gav dem det og sagde: »Dette er mit Legeme, det, som gives for eder; gører dette til min Ihukommelse!«

1.Korinther 11:23-26
Thi jeg har modtaget fra Herren, hvad jeg ogsaa har overleveret eder: At den Herre Jesus i den Nat, da han blev forraadt, tog Brød,…

the upright love thee

Højsangen 1:3
Lifligt dufter dine Salver, dit Navn er en udgydt Salve, derfor har Kvinder dig kær.

Johannes 21:15-17
Da de nu havde holdt Maaltid, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes's Søn, elsker du mig mere end disse?« Han siger til ham: »Ja, Herre! du ved, at jeg har dig kær.« Han siger til ham: »Vogt mine Lam!«…

Efeserne 6:24
Naaden være med alle dem, som elske vor Herre Jesus Kristus i Uforkrænkelighed!

Links
Højsangen 1:4 InterlinearHøjsangen 1:4 FlersprogedeCantares 1:4 SpanskCantique des Cantiqu 1:4 FranskeHohelied 1:4 TyskHøjsangen 1:4 KinesiskSong of Solomon 1:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Højsangen 1
4Drag mig efter dig, kom, lad os løbe; Kongen tog mig ind i sine Kamre. Vi vil juble og glæde os i dig, prise din Kærlighed fremfor Vin. Med Rette har de dig kær. 5Jeg er sort, dog yndig, Jerusalems Døtre, som Kedars Telte, som Salmas Forhæng.
Krydshenvisninger
Salmerne 45:14
fulgt af Jomfruer føres hun frem i broget Pragt, Veninderne fører hende hen til Kongen.

Salmerne 45:15
De føres frem under Glæde og Jubel, holder deres Indtog i Kongens Palads.

Højsangen 1:2
Kys mig, giv mig Kys af din Mund, thi din Kærlighed er bedre end Vin.

Højsangen 2:4
Til en Vinhal bragte han mig, hvor Mærket over mig er Kærlighed.

Højsangen 4:10
Hvor herlig er din Kærlighed, min Søster, min Brud, hvor din Kærlighed er god fremfor Vin, dine Salvers Duft fremfor alskens Vellugt!

Højsangen 1:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden