Højsangen 1
Dansk (1917 / 1931)
1Salomos Højsang.

2Kys mig, giv mig Kys af din Mund, thi din Kærlighed er bedre end Vin.

3Lifligt dufter dine Salver, dit Navn er en udgydt Salve, derfor har Kvinder dig kær.

4Drag mig efter dig, kom, lad os løbe; Kongen tog mig ind i sine Kamre. Vi vil juble og glæde os i dig, prise din Kærlighed fremfor Vin. Med Rette har de dig kær.

5Jeg er sort, dog yndig, Jerusalems Døtre, som Kedars Telte, som Salmas Forhæng.

6Se ej paa mig, fordi jeg er sortladen, fordi jeg er brændt af Solen. Min Moders Sønner vrededes paa mig, til Vingaardsvogterske satte de mig — min egen Vingaard vogted jeg ikke.

7Sig mig, du, som min Sjæl har kær, hvor du vogter din Hjord, hvor du holder Hvil ved Middag. Thi hvi skal jeg gaa som en Landstryger ved dine Fællers Hjorde?

8Saafremt du ikke ved det, du fagreste blandt Kvinder, følg da kun Hjordens Spor og vogt dine Geder ved Hyrdernes Boliger.

9Ved Faraos Forspand ligner jeg dig, min Veninde.

10Dine Kinder er yndige med Snorene, din Hals med Kæderne.

11Vi vil gøre dig Snore af Guld med Stænk af Sølv.

12Min Nardus spreder sin Duft, mens Kongen er til Bords;

13min Ven er mig en Myrrapose, der ligger ved mit Bryst,

14min Ven er mig en Koferklase fra En-Gedis Vingaarde.

15Hvor du er fager, min Veninde, hvor du er fager, dine Øjne er Duer!

16Hvor du er fager, min Ven, ja dejlig er du, vort Leje er grønt,

17vor Boligs Bjælker er Cedre, Panelet Cypresser!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Ecclesiastes 12
Top of Page
Top of Page