Romerne 1:30
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Øretudere, Bagvaskere, Gudshadere, Voldsmænd, hovmodige; Pralere, opfindsomme paa ondt, ulydige mod Forældre,

Norsk (1930)
øretutere, baktalere, gudsforhatte, voldsmenn, overmodige, storskrytere, opfinnsomme til ondt; ulydige mot foreldre,

Svenska (1917)
de äro örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar,

King James Bible
Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents,

English Revised Version
backbiters, hateful to God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil things, disobedient to parents,
Bibel Viden Treasury

Backbiters.

Ordsprogene 25:23
Nordenvind fremkalder Regn, bagtalende Tunge vrede Miner.

haters.

Romerne 8:7,8
efterdi Kødets Higen er Fjendskab imod Gud, thi det er ikke Guds Lov lydigt, det kan jo ikke heller være det.…

4.Mosebog 10:35
Og hver Gang Arken brød op, sagde Moses: »Staa op, HERRE, at dine Fjender maa splittes og dine Avindsmænd fly for dit Aasyn!«

5.Mosebog 7:10
men bringer Gengældelse over den, der hader ham, saa han udrydder ham, og ikke tøver over for den, der hader ham, men bringer Gengældelse over ham.

2.Krønikebog 19:2
Da traadte Seeren Jehu, Hananis Søn, frem for ham, og han sagde til Kong Josafat: »Skal man hjælpe de ugudelige? Elsker du dem, der hader HERREN? For den Sags Skyld er HERRENS Vrede over dig!

Salmerne 81:15
Deres Avindsmænd skulde falde og gaa til Grunde for evigt;

Ordsprogene 8:36
men den, som mister mig, skader sig selv; enhver, som hader mig, elsker Døden.

Johannes 7:7
Verden kan ikke hade eder; men mig hader den, fordi jeg vidner om den, at dens Gerninger ere onde.

Johannes 15:23,24
Den, som hader mig, hader ogsaa min Fader.…

Titus 3:3
Thi ogsaa vi vare fordum uforstandige, ulydige, vildfarende, Slaver af Begæringer og mange Haande Lyster, vi levede i Ondskab og Avind, vare forhadte og hadede hverandre.

boasters.

Romerne 2:17,23
Men naar du kalder dig Jøde og forlader dig trygt paa Loven og roser dig af Gud…

Romerne 3:27
Hvor er saa vor Ros? Den er udelukket. Ved hvilken Lov? Gerningernes? Nej, men ved Troens Lov.

1.Kongebog 20:11
Men Israels Konge lod svare: »Sig saaledes: Den, der spænder Bæltet, skal ikke rose sig som den, der løser det!«

2.Krønikebog 25:19
Du tænker: Se, jeg har slaaet Edom! Og det har gjort dig overmodig, saa du vil vinde mere Ære. Bliv, hvor du er! Hvorfor vil du udfordre Ulykken og udsætte baade dig selv og Juda for Fald?«

Salmerne 10:3
thi den gudløse praler af sin Sjæls Attraa, den gridske forbander, ringeagter HERREN.

Salmerne 49:6
de, som stoler paa deres Gods og bryster sig af deres store Rigdom?

Salmerne 52:1
Til Sangmesteren. En Maskil af David, (2) da Edomiten Doeg kom og meldte Saul, at David var gaaet ind i Ahimeleks Hus. (2) Du stærke, hvi bryster du dig af din Ondskab imod den fromme?

Salmerne 94:4
De fører tøjlesløs Tale, hver Udaadsmand ter sig som Herre;

Salmerne 97:7
Til Skamme blev alle, som dyrkede Billeder, de, som var stolte af deres Afguder; alle Guder bøjed sig for ham.

Apostlenes G. 5:36
Thi for nogen Tid siden fremstod Theudas, som udgav sig selv for at være noget, og et Antal af omtrent fire Hundrede Mænd sluttede sig til ham; han blev slaaet ihjel, og alle de, som adløde ham, adsplittedes og bleve til intet.

2.Korinther 10:15
saa vi ikke rose os ud i det umaalelige af andres Arbejder, men have det Haab, at, naar eders Tro vokser, ville vi hos eder blive store, efter vor Grænselinie, saa vi kunne komme langt videre

2.Thessaloniker 2:4
han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der kaldes Gud eller Helligdom, saa at han sætter sig i Guds Tempel og udgiver sig selv for at være Gud.

Jakob 3:5
Saaledes er ogsaa Tungen et lille Lem og fører store Ord. Se, hvor lille en Ild der stikker saa stor en Skov i Brand!

Jakob 4:16
Men nu rose I eder i eders Overmod; al saadan Ros er ond.

2.Peter 2:18
Thi dem, som ere lige ved at undslippe fra dem, der vandre i Vildfarelse, løkke de i Kødets Begæringer ved Uterligheder, idet de tale Tomheds overmodige Ord

Judas 1:16
Disse ere de, som knurre, som klage over deres Skæbne, medens de vandre efter deres Begæringer, og deres Mund taler overmodige Ord, medens de for Fordels Skyld vise Beundring for Personer.

inventors.

Salmerne 99:8
HERRE vor Gud, du svarer dem. Du var dem en Gud, som tilgav og frikendte dem, for hvad de gjorde.

Salmerne 106:39
de blev urene ved deres Gerninger, bolede ved deres idrætter.

Prædikeren 7:29
Dog se, det fandt jeg, at Gud har skabt Menneskene, som de bør være; men de har saa mange sære Ting for.

disobedient.

5.Mosebog 21:18-21
Naar nogen har en vanartet og genstridig Søn, der ikke vil adlyde sine Forældres Røst og, selv naar de trygler ham, ikke adlyder dem,…

5.Mosebog 27:16
»Forbandet enhver, som ringeagter sin Fader eller Moder!« Og hele Folket skal svare: »Amen!«

Ordsprogene 30:17
Den, som haaner sin Fader og spotter sin gamle Moder, hans Øje udhakker Bækkens Ravne, Ørneunger faar det til Æde.

Ezekiel 22:7
Fader og Moder ringeagtes, den fremmede undertrykkes i dig, den faderløse og Enken lider Uret.

Matthæus 16:21
Fra den Tid begyndte Jesus at give sine Disciple til Kende, at han skulde gaa til Jerusalem og lide meget af de Ældste og Ypperstepræsterne og de skriftkloge og ihjelslaas og oprejses paa den tredje Dag.

Matthæus 15:4
Thi Gud har paabudt og sagt: »Ær din Fader og Moder;« og: »Den, som hader Fader eller Moder, skal visselig dø.«

Lukas 21:16
Men I skulle endog forraades af Forældre og Brødre og Frænder og Venner, og de skulle slaa nogle af eder ihjel.

2.Timotheus 3:2
Thi Menneskene skulle være egenkærlige, pengegridske, praleriske, hovmodige, spottelystne, ulydige imod Forældre, utaknemmelige, ryggesløse,

Links
Romerne 1:30 InterlinearRomerne 1:30 FlersprogedeRomanos 1:30 SpanskRomains 1:30 FranskeRoemer 1:30 TyskRomerne 1:30 KinesiskRomans 1:30 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 1
29opfyldte med al Uretfærdighed, Ondskab, Havesyge, Slethed; fulde af Avind, Mord, Kiv, Svig, Ondsindethed; 30Øretudere, Bagvaskere, Gudshadere, Voldsmænd, hovmodige; Pralere, opfindsomme paa ondt, ulydige mod Forældre, 31uforstandige, troløse, ukærlige, ubarmhjertige;…
Krydshenvisninger
Salmerne 5:5
for dig skal Daarer ej træde frem, du hader hver Udaadsmand,

Salmerne 81:15
Deres Avindsmænd skulde falde og gaa til Grunde for evigt;

Ordsprogene 24:8
Den, der har ondt i Sinde, kaldes en rænkefuld Mand.

2.Korinther 12:20
Thi jeg frygter for, at, naar jeg kommer, jeg da maaske ikke skal finde eder saadanne, som jeg ønsker, og at jeg skal findes af eder saadan, som I ikke ønske; at der skal være Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Bagtalelser, Øretuderier, Opblæsthed, Klammerier,

2.Timotheus 3:2
Thi Menneskene skulle være egenkærlige, pengegridske, praleriske, hovmodige, spottelystne, ulydige imod Forældre, utaknemmelige, ryggesløse,

Romerne 1:29
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden