Salmerne 10:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
thi den gudløse praler af sin Sjæls Attraa, den gridske forbander, ringeagter HERREN.

Norsk (1930)
For den ugudelige roser sin sjels lyst, og den rovgjerrige sier Herren farvel, håner ham.

Svenska (1917)
Ty den ogudaktige berömmer sig av sin själs lystnad, och den rovgirige talar förgripligt och föraktar HERREN.

King James Bible
For the wicked boasteth of his heart's desire, and blesseth the covetous, whom the LORD abhorreth.

English Revised Version
For the wicked boasteth of his heart's desire, and the covetous renounceth, yea, contemneth the LORD.
Bibel Viden Treasury

boasteth

Salmerne 35:21
de spærrer Munden op imod mig og siger: »Ha, ha! Vi saa det med egne Øjne!«

Salmerne 49:6
de, som stoler paa deres Gods og bryster sig af deres store Rigdom?

Salmerne 52:1
Til Sangmesteren. En Maskil af David, (2) da Edomiten Doeg kom og meldte Saul, at David var gaaet ind i Ahimeleks Hus. (2) Du stærke, hvi bryster du dig af din Ondskab imod den fromme?

Salmerne 73:8,9
I det dybe taler de ondt, i det høje fører de Urettens Tale,…

Salmerne 94:4
De fører tøjlesløs Tale, hver Udaadsmand ter sig som Herre;

2.Mosebog 15:9
Fjenden tænkte: »Jeg sætter efter dem, indhenter dem, uddeler Bytte, stiller mit Begær paa dem; jeg drager mit Sværd, min Haand skal udrydde dem.«

Esajas 10:7-11
Men han, han mener det ej saa, hans Hjerte tænker ej saa. Nej, at ødelægge, det er hans Attraa, at udrydde Folk, ikke faa.…

Esajas 37:23
Hvem har du haanet og smædet, mod hvem har du løftet din Røst? Til Israels Hellige løfted i Hovmod du Blikket!

Jakob 4:13,16
Og nu I, som sige: I Dag eller i Morgen ville vi gaa til den eller den By og blive der et Aar og købslaa og vinde,…

hearts.

Salmerne 49:11-13,18
deres Grav er deres Hjem for evigt, deres Bolig Slægt efter Slægt, om Godser end fik deres Navn.…

5.Mosebog 29:19
saa at han, naar han hører dette Edsforbunds Ord, i sit Hjerte lover sig selv alt godt og tænker: »Det skal nok gaa mig vel, selv om jeg vandrer med genstridigt Hjerte!« Thi saa vil han ødelægge baade frodigt og tørt.

1.Samuel 23:21
Saul svarede: »HERREN velsigne eder, fordi I har Medfølelse med mig!

Job 31:24
Har jeg slaaet min Lid til Guld, kaldt det rene Guld min Fortrøstning,

Ordsprogene 23:4
Slid dig ikke op for at vinde dig Rigdom, brug ej din Forstand dertil!

Hoseas 12:7,8
I Kana'ans Haand er falske Lodder, han elsker Svig.…

Zakarias 11:5-8
hvis Køber slagter dem uden at føle Skyld, og hvis Sælger siger: »HERREN være lovet, jeg blev rig.« Og deres Hyrder sparer dem ikke.…

Lukas 12:19
og jeg vil sige til min Sjæl: Sjæl! du har mange gode Ting liggende for mange Aar; slaa dig til Ro, spis, drik, vær lystig!

Romerne 1:29,32
opfyldte med al Uretfærdighed, Ondskab, Havesyge, Slethed; fulde af Avind, Mord, Kiv, Svig, Ondsindethed;…

2.Timotheus 3:2-4
Thi Menneskene skulle være egenkærlige, pengegridske, praleriske, hovmodige, spottelystne, ulydige imod Forældre, utaknemmelige, ryggesløse,…

1.Johannes 2:15
Elsker ikke Verden, ikke heller de Ting, som ere i Verden! Dersom nogen elsker Verden, er Faderens Kærlighed ikke i ham.

whom

Esajas 57:17
For hans Gridskheds Skyld blev jeg vred, slog ham og skjulte mig i Harme; han fulgte i Frafald sit Hjertes Vej.

Jeremias 22:17
Men dit Øje og Hjerte higer kun efter Vinding, efter at udgyde skyldfries Blod, øve Undertrykkelse og Vold.

Mika 6:10-12
Skal jeg taale Skattene i den gudløses Hus og den magre, forbandede Efa,…

Habakkuk 2:9
Ve ham, som søger ublu Vinding til sit Hus for at bygge sin Rede højt og redde sig fra Ulykkens Haand.

Matthæus 26:15,16
og sagde: »Hvad ville I give mig, saa skal jeg forraade ham til eder?« Men de betalte ham tredive Sølvpenge.…

Lukas 12:15
Og han sagde til dem: »Ser til og vogter eder for al Havesyge; thi ingens Liv beror paa, hvad han ejer, selv om han har Overflod.«

Lukas 16:14,15
Men alt dette hørte Farisæerne, som vare pengegerrige, og de spottede ham.…

1.Korinther 6:10
eller Tyve eller havesyge eller Drankere, ingen Skændegæster, ingen Røvere skulle arve Guds Rige.

Efeserne 5:5
Thi dette vide og erkende I, at ingen utugtig eller uren eller havesyg, hvilket er en Afgudsdyrker, har Arv i Kristi og Guds Rige.

Kolossenserne 3:5
Saa døder da de jordiske Lemmer, Utugt, Urenhed, Brynde, ondt Begær og Havesygen, som jo er Afgudsdyrkelse;

1.Timotheus 6:9,10
Men de, som ville være rige, falde i Fristelse og Snare og mange ufornuftige og skadelige Begæringer, som nedsænke Menneskene i Undergang og Fortabelse;…

abhorreth

Salmerne 5:6
tilintetgør dem, der farer med Løgn; en blodstænkt, svigefuld Mand er HERREN en Afsky.

3.Mosebog 26:30
Jeg vil lægge eders Offerhøje øde og tilintetgøre eders Solsøjler; jeg vil dynge eders Lig oven paa Ligene af eders Afgudsbilleder, og min Sjæl skal væmmes ved eder.

5.Mosebog 32:19
Da HERREN saa det, forstødte han dem af Græmmelse over sine Børn

Links
Salmerne 10:3 InterlinearSalmerne 10:3 FlersprogedeSalmos 10:3 SpanskPsaume 10:3 FranskePsalm 10:3 TyskSalmerne 10:3 KinesiskPsalm 10:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 10
2Den gudløse jager i Hovmod den arme, fanger ham i de Rænker, han spinder; 3thi den gudløse praler af sin Sjæls Attraa, den gridske forbander, ringeagter HERREN. 4Den gudløse siger i Hovmod: »Han hjemsøger ej, der er ingen Gud«; det er alle hans Tanker.…
Krydshenvisninger
Salmerne 10:13
Hvorfor skal en gudløs spotte Gud, sige i Hjertet, du hjemsøger ikke?

Salmerne 49:6
de, som stoler paa deres Gods og bryster sig af deres store Rigdom?

Salmerne 49:18
Priser han end i Live sig selv: »De lover dig for din Lykke!« —

Salmerne 94:3
Hvor længe skal gudløse, HERRE, hvor længe skal gudløse juble?

Salmerne 94:4
De fører tøjlesløs Tale, hver Udaadsmand ter sig som Herre;

Salmerne 112:10
Den gudløse ser det og græmmer sig, skærer Tænder og gaar til Grunde; de gudløses Attraa bliver til intet.

Salmerne 140:8
Opfyld ej, HERRE, den gudløses Ønsker, lad ikke hans Raad have Fremgang!

Salmerne 10:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden