5.Mosebog 21:18
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Naar nogen har en vanartet og genstridig Søn, der ikke vil adlyde sine Forældres Røst og, selv naar de trygler ham, ikke adlyder dem,

Norsk (1930)
Når en mann har en ustyrlig og gjenstridig sønn, som ikke vil lyde sin far og mor, og som, endog de tukter ham, er ulydig mot dem,

Svenska (1917)
Om någon har en vanartig och uppstudsig son, som icke lyssnar till sin faders och sin moders ord, och som, fastän de tukta honom, ändå icke hör på dem,

King James Bible
If a man have a stubborn and rebellious son, which will not obey the voice of his father, or the voice of his mother, and that, when they have chastened him, will not hearken unto them:

English Revised Version
If a man have a stubborn and rebellious son, which will not obey the voice of his father, or the voice of his mother, and though they chasten him, will not hearken unto them:
Bibel Viden Treasury

have a stubborn

Ordsprogene 28:24
Stjæle fra Forældre og nægte, at det er Synd, er at være Fælle med hærgende Mand.

Ordsprogene 30:11,17
Der findes en Slægt, som forbander sin Fader og ikke velsigner sin Moder,…

Esajas 1:2
Hør, I Himle, lyt, du Jord, thi HERREN taler: Børn har jeg opfødt og fostret, men de forbrød sig imod mig.

obey the voice

5.Mosebog 27:16
»Forbandet enhver, som ringeagter sin Fader eller Moder!« Og hele Folket skal svare: »Amen!«

2.Mosebog 20:12
Ær din Fader og din Moder, for at du kan faa et langt Liv i det Land, HERREN din Gud vil give dig!

2.Mosebog 21:15,17
Den, der slaar sin Fader eller Moder, skal lide Døden.…

3.Mosebog 19:3
I skal frygte hver sin Moder og sin Fader, og mine Sabbater skal I holde. Jeg er HERREN eders Gud!

3.Mosebog 21:9
Naar en Præstedatter vanhelliger sig ved at bedrive Hor, da vanhelliger hun sin Fader; hun skal brændes paa Baal.

Ordsprogene 15:5
Daare lader haant om sin Faders Tugt, klog er den, som tager Vare paa Revselse.

Ordsprogene 20:20
Den, der bander Fader og Moder, i Bælgmørke gaar hans Lampe ud.

Ezekiel 22:7
Fader og Moder ringeagtes, den fremmede undertrykkes i dig, den faderløse og Enken lider Uret.

when they

5.Mosebog 8:5
Saa vid da og tag dig til Hjerte, at HERREN optugter dig, som en Mand optugter sin Søn.

2.Samuel 7:14
Jeg vil være din Sæd en Fader, og den skal være mig en Søn! Naar den synder, vil jeg tugte den med Menneskestok og Menneskers Slag,

Ordsprogene 13:24
Hvo Riset sparer, hader sin Søn, den, der elsker ham, tugter i Tide.

Ordsprogene 19:18
Tugt din Søn, imens der er Haab, ellers stiler du efter at slaa ham ihjel.

Ordsprogene 22:15
Daarskab er knyttet til Ynglingens Hjerte, Tugtens Ris skal fjerne den fra ham.

Ordsprogene 23:13,14
Spar ej Drengen for Tugt; naar du slaar ham med Riset, undgaar han Døden;…

Ordsprogene 29:17
Tugt din Søn, saa kvæger han dig og bringer din Sjæl, hvad der smager.

Hebræerne 12:9-11
Fremdeles, vore kødelige Fædre havde vi til Optugtere, og vi følte Ærefrygt; skulde vi da ikke meget mere underordne os under Aandernes Fader og leve?…

will not

Esajas 1:5
Kan I taale flere Hug, siden I stadig falder fra? Kun Saar er Hovedet, sygt hele Hjertet;

Jeremias 5:3
HERRE, dine Øjne ser jo efter Sandhed. Du slog dem, de ømmed sig ikke; du lagde dem øde, de vilde ej tage ved Lære, gjorde Ansigtet haardere end Flint, vilde ej vende om.

Jeremias 31:18
Jeg hører grant, hvor Efraim klager: »Du tugted mig, og jeg blev tugtet som en utæmmet Kalv; omvend mig, saa bliver jeg omvendt, thi du er HERREN min Gud.

Ezekiel 24:13
Fordi du er uren af Utugt, fordi du ikke kom af med din Urenhed, skønt jeg rensede dig, skal du ikke blive ren igen, før jeg har kølet min Harme paa dig.

Amos 4:11,12
Jeg omstyrtede Byer iblandt eder, som da Gud omstyrtede Sodoma og Gomorra, og I blev som en Brand, der er reddet fra Baalet; men I omvendte eder ikke til mig, lyder det fra HERREN.…

Links
5.Mosebog 21:18 Interlinear5.Mosebog 21:18 FlersprogedeDeuteronomio 21:18 SpanskDeutéronome 21:18 Franske5 Mose 21:18 Tysk5.Mosebog 21:18 KinesiskDeuteronomy 21:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
5.Mosebog 21
18Naar nogen har en vanartet og genstridig Søn, der ikke vil adlyde sine Forældres Røst og, selv naar de trygler ham, ikke adlyder dem, 19saa skal hans Forældre tage ham med Magt og føre ham ud til de Ældste i hans By og til Porten der…
Krydshenvisninger
Efeserne 6:1
I Børn! adlyder eders Forældre i Herren, thi dette er ret.

2.Mosebog 20:12
Ær din Fader og din Moder, for at du kan faa et langt Liv i det Land, HERREN din Gud vil give dig!

3.Mosebog 19:3
I skal frygte hver sin Moder og sin Fader, og mine Sabbater skal I holde. Jeg er HERREN eders Gud!

5.Mosebog 21:19
saa skal hans Forældre tage ham med Magt og føre ham ud til de Ældste i hans By og til Porten der

1.Samuel 3:13
Du skal kundgøre ham, at jeg har dømt hans Slægt for evigt, fordi han vidste, at hans Sønner ringeagtede Gud, og dog ikke talte dem alvorligt til.

Ordsprogene 1:8
Hør, min Søn, paa din Faders Tugt, opgiv ikke din Moders Belæring.

Jeremias 5:23
Dette Folk har et trodsigt og genstridigt Hjerte, de faldt fra og gik bort.

5.Mosebog 21:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden