Romerne 3:27
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Hvor er saa vor Ros? Den er udelukket. Ved hvilken Lov? Gerningernes? Nej, men ved Troens Lov.

Norsk (1930)
Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov.

Svenska (1917)
Huru bliver det då med vår berömmelse? Den är utestängd. Genom vilken lag? Månne genom en gärningarnas lag? Nej, genom en trons lag.

King James Bible
Where is boasting then? It is excluded. By what law? of works? Nay: but by the law of faith.

English Revised Version
Where then is the glorying? It is excluded. By what manner of law? of works? Nay: but by a law of faith.
Bibel Viden Treasury

Where.

Romerne 3:19
Men vi vide, at alt, hvad Loven siger, taler den til dem, som ere under Loven, for at hver Mund skal stoppes og hele Verden blive strafskyldig for Gud,

Romerne 2:17,23
Men naar du kalder dig Jøde og forlader dig trygt paa Loven og roser dig af Gud…

Romerne 4:2
Thi dersom Abraham blev retfærdiggjort af Gerninger, har han Ros, men ikke for Gud.

Ezekiel 16:62,63
Jeg opretter min Pagt med dig, og du skal kende, at jeg er HERREN,…

Ezekiel 36:31,32
Da skal I ihukomme eders onde Veje og eders Gerninger, som ikke var gode, og ledes ved eder selv over eders Misgerninger og Vederstyggeligheder.…

Sefanias 3:11
Hin Dag skal du ikke beskæmmes i al din Tid, med hvilken du synded mod mig; thi da vil jeg fjerne fra dig de jublende stolte, du skal ikke hovmode dig mer paa mit hellige Bjerg.

Lukas 18:9-14
Men han sagde ogsaa til nogle, som stolede paa sig selv, at de vare retfærdige, og foragtede de andre, denne Lignelse:…

1.Korinther 1:29-31
for at intet Kød skal rose sig for Gud.…

1.Korinther 4:7
Thi hvem giver dig Fortrin? og hvad har du, som du ikke har faaet givet? men naar du virkelig har faaet det, hvorfor roser du dig da, som om du ikke havde faaet det?

Efeserne 2:8-10
Thi af Naaden ere I frelste ved Tro, og det ikke af eder selv, Guds er Gaven;…

of works.

Romerne 9:11,32
Thi da de endnu ikke vare fødte og ikke havde gjort noget godt eller ondt, blev der, for at Guds Udvælgelses Beslutning skulde staa fast, ikke i Kraft af Gerninger, men i Kraft af ham, der kalder,…

Romerne 10:5
Moses skriver jo, at det Menneske, som gør den Retfærdighed, der er af Loven, skal leve ved den.

Romerne 11:6
Men er det af Naade, da er det ikke mere af Gerninger, ellers bliver Naaden ikke mere Naade.

Galaterne 2:16
men da vi vide, at et Menneske ikke bliver retfærdiggjort af Lovens Gerninger, men kun ved Tro paa Jesus Kristus, saa have ogsaa vi troet paa Kristus Jesus, for at vi maatte blive retfærdiggjorte al Tro paa Kristus og ikke af Lovens Gerninger; thi af Lovens Gerninger skal intet Kød blive retfærdiggjort.

but by.

Romerne 7:21,23,25
Saa finder jeg da den Lov for mig, som vil gøre det gode, at det onde ligger mig for Haanden.…

Romerne 8:2
Thi Livets Aands Lov frigjorde mig i Kristus Jesus fra Syndens og Dødens Lov.

Markus 16:16
Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som ikke tror, skal blive fordømt.

Johannes 3:36
Den, som tror paa Sønnen, har et evigt Liv; men den, som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se Livet, men Guds Vrede bliver over ham.«

Galaterne 3:22
Men Skriften har indesluttet alt under Synd, for at Forjættelsen skulde af Tro paa Jesus Kristus gives dem, som tro.

1.Johannes 5:11,12
Og dette er Vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt Liv; og dette Liv er i hans Søn.…

Links
Romerne 3:27 InterlinearRomerne 3:27 FlersprogedeRomanos 3:27 SpanskRomains 3:27 FranskeRoemer 3:27 TyskRomerne 3:27 KinesiskRomans 3:27 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 3
26for at vise sin Retfærdighed i den nærværende Tid, for at han kunde være retfærdig og retfærdiggøre den, som er af Tro paa Jesus. 27Hvor er saa vor Ros? Den er udelukket. Ved hvilken Lov? Gerningernes? Nej, men ved Troens Lov. 28Vi holde nemlig for, at Mennesket bliver retfærdiggjort ved Tro, uden Lovens Gerninger.…
Krydshenvisninger
Romerne 2:17
Men naar du kalder dig Jøde og forlader dig trygt paa Loven og roser dig af Gud

Romerne 2:23
Du, som roser dig af Loven, du vanærer Gud ved Overtrædelse af Loven!

Romerne 3:26
for at vise sin Retfærdighed i den nærværende Tid, for at han kunde være retfærdig og retfærdiggøre den, som er af Tro paa Jesus.

Romerne 4:2
Thi dersom Abraham blev retfærdiggjort af Gerninger, har han Ros, men ikke for Gud.

Romerne 9:31
men Israel, som jagede efter en Retfærdigheds Lov, naaede ikke til en saadan Lov.

1.Korinther 1:29
for at intet Kød skal rose sig for Gud.

Romerne 3:26
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden