Judas 1:16
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Disse ere de, som knurre, som klage over deres Skæbne, medens de vandre efter deres Begæringer, og deres Mund taler overmodige Ord, medens de for Fordels Skyld vise Beundring for Personer.

Norsk (1930)
Disse er folk som knurrer og klager over sin skjebne, enda de farer frem efter sine lyster, og deres munn taler skrytende ord, enda de smigrer for folk for vinnings skyld.

Svenska (1917)
De äro människor som alltid knorra och knota över sin lott, medan de likväl vandra efter sina egna begärelser. Och deras mun talar stora ord, under det att de dock av egennytta söka vara människor till behag.

King James Bible
These are murmurers, complainers, walking after their own lusts; and their mouth speaketh great swelling words, having men's persons in admiration because of advantage.

English Revised Version
These are murmurers, complainers, walking after their lusts (and their mouth speaketh great swelling words), shewing respect of persons for the sake of advantage.
Bibel Viden Treasury

murmurers.

4.Mosebog 14:36
Og de Mænd, Moses havde udsendt for at undersøge Landet, og som efter deres Tilbagekomst havde faaet hele Menigheden til at knurre imod ham ved at tale nedsættende om Landet,

4.Mosebog 16:11
Derfor, du og alle dine Tilhængere, som har rottet eder sammen mod HERREN, hvad er Aron, at I vil knurre mod ham!«

5.Mosebog 1:27
I knurrede i eders Telte og sagde: »Af Had til os førte HERREN os ud af Ægypten for at give os i Amoriternes Haand og lade os gaa til Grunde!

Salmerne 106:25
men knurrede i deres Telte og hørte ikke paa HERREN;

Esajas 29:24
de, hvis Aand for vild, vinder Indsigt, de knurrende tager mod Lære.

Lukas 5:30
Og Farisæerne og deres Skriftkloge knurrede imod hans Disciple og sagde: »Hvorfor spise og drikke I med Toldere og Syndere?«

Lukas 15:2
Og baade Farisæerne og de skriftkloge knurrede og sagde: »Denne tager imod Syndere og spiser med dem.«

Lukas 19:7
Og da de saa det, knurrede de alle og sagde: »Han er gaaet ind for at tage Herberge hos en syndig Mand.«

Johannes 6:41,61
Da knurrede Jøderne over ham, fordi han sagde: »Jeg er det Brød, som kom ned fra Himmelen,«…

1.Korinther 10:10
Knurrer ej heller, som nogle af dem knurrede og bleve ødelagte af Ødelæggeren.

Filipperne 2:14
Gører alle Ting uden Knurren og Betænkeligheder,

walking.

Judas 1:18
thi de sagde eder: I den sidste Tid skal der være Spottere, som vandre efter deres Ugudeligheders Begæringer.

Galaterne 5:16,24
Men jeg siger: Vandrer efter Aanden, saa fuldbyrde I ingenlunde Kødets Begæring.…

1.Thessaloniker 4:5
ikke i Begærings Brynde som Hedningerne, der ikke kende Gud;

2.Timotheus 4:3
Thi den Tid skal komme, da de ikke skulle fordrage den sunde Lære, men efter deres egne Begæringer tage sig selv Lærere i Hobetal, efter hvad der kildrer deres Øren,

Jakob 1:14,15
men enhver fristes, naar han drages og lokkes af sin egen Begæring;…

1.Peter 1:14
Som lydige Børn skulle I ikke skikke eder efter de forrige Lyster i eders Vankundighed;

1.Peter 2:11
I elskede! jeg formaner eder som fremmede og Udlændinge til at afholde eder fra kødelige Lyster, som jo føre Krig imod Sjælen,

1.Peter 4:2
saa at I ikke fremdeles leve den øvrige Tid i Kødet efter Menneskers Lyster, men efter Guds Villie.

2.Peter 2:10
og mest dem, som vandre efter Kød, i Begær efter Besmittelse, og foragte Herskab. Frække, selvbehagelige, bæve de ikke ved at bespotte Herligheder,

2.Peter 3:3
idet I først og fremmest mærke eder dette, at i de sidste Dage skal der komme Spottere med Spot, som vandre efter deres egne Begæringer

their mouth.

Judas 1:15
for at holde Dom over alle og straffe alle de ugudelige for alle deres Ugudeligheds Gerninger, som de have bedrevet, og for alle de formastelige Ord, som de have talt imod ham, de ugudelige Syndere!«

Job 17:4,5
Thi du lukked deres Hjerte for Indsigt, derfor vil du ikke ophøje dem;…

Salmerne 17:10
de har lukket deres Hjerte med Fedt, deres Mund fører Hovmodstale.

Salmerne 73:9-11
de løfter Munden mod Himlen, Tungen farer om paa Jorden.…

2.Peter 2:18
Thi dem, som ere lige ved at undslippe fra dem, der vandre i Vildfarelse, løkke de i Kødets Begæringer ved Uterligheder, idet de tale Tomheds overmodige Ord

having.

3.Mosebog 19:15
I maa ikke øve Uret, naar I holder Rettergang; du maa ikke begunstige den ringe, ej heller tage Parti for den store, men du skal dømme din Næste med Retfærdighed.

Job 32:21
Forskel gør jeg ikke og smigrer ikke for nogen;

Job 34:19
som ikke gør Forskel til Fordel for Fyrster ej heller foretrækker rig for ringe, thi de er alle hans Hænders Værk.

Salmerne 15:4
som agter den forkastede ringe, men ærer dem, der frygter HERREN, ej bryder Ed, han svor til egen Skade,

Ordsprogene 28:21
At være partisk er ikke godt, en Mand kan forse sig for en Bid Brød.

1.Timotheus 6:5
og idelige Rivninger hos Mennesker, som ere fordærvede i Sindet og berøvede Sandheden, idet de mene, at Gudsfrygten er en Vinding.

Jakob 2:1-9
Mine Brødre! Eders Tro paa vor Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, være ikke forbunden med Persons Anseelse!…

2.Peter 2:1-3
Men der opstod ogsaa falske Profeter iblandt Folket, ligesom der ogsaa iblandt eder vil komme falske Lærere, som ville liste fordærvelige Vranglærdomme ind, idet de endog fornægte den Herre, som købte dem, og bringe en brat Undergang over sig selv,…

Links
Judas 1:16 InterlinearJudas 1:16 FlersprogedeJudas 1:16 SpanskJude 1:16 FranskeJudas 1:16 TyskJudas 1:16 KinesiskJude 1:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Judas 1
15for at holde Dom over alle og straffe alle de ugudelige for alle deres Ugudeligheds Gerninger, som de have bedrevet, og for alle de formastelige Ord, som de have talt imod ham, de ugudelige Syndere!« 16Disse ere de, som knurre, som klage over deres Skæbne, medens de vandre efter deres Begæringer, og deres Mund taler overmodige Ord, medens de for Fordels Skyld vise Beundring for Personer.
Krydshenvisninger
4.Mosebog 16:11
Derfor, du og alle dine Tilhængere, som har rottet eder sammen mod HERREN, hvad er Aron, at I vil knurre mod ham!«

4.Mosebog 16:41
Men Dagen efter knurrede hele Israels Menighed mod Moses og Aron og sagde: »Det er eder, der har, dræbt HERRENS Folk!«

Salmerne 73:8
I det dybe taler de ondt, i det høje fører de Urettens Tale,

1.Korinther 10:10
Knurrer ej heller, som nogle af dem knurrede og bleve ødelagte af Ødelæggeren.

2.Peter 2:3
og i Havesyge ville de med falske Ord skaffe sig Vinding af eder; men Dommen over dem har alt fra gamle Dage været i Virksomhed, og deres Undergang slumrer ikke.

2.Peter 2:10
og mest dem, som vandre efter Kød, i Begær efter Besmittelse, og foragte Herskab. Frække, selvbehagelige, bæve de ikke ved at bespotte Herligheder,

2.Peter 2:18
Thi dem, som ere lige ved at undslippe fra dem, der vandre i Vildfarelse, løkke de i Kødets Begæringer ved Uterligheder, idet de tale Tomheds overmodige Ord

Judas 1:18
thi de sagde eder: I den sidste Tid skal der være Spottere, som vandre efter deres Ugudeligheders Begæringer.

Judas 1:15
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden