Salmerne 68:18
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Du steg op til det høje, du bortførte Fanger, Gaver tog du blandt Mennesker, ogsaa iblandt de genstridige, at du maatte bo der, HERRE, o Gud.

Norsk (1930)
Du fór op i det høie, bortførte fanger, tok gaver blandt menneskene, også blandt de gjenstridige, for å bo der, Herre Gud!

Svenska (1917)
Du for upp i höjden, du tog fångar, du undfick gåvor bland människorna, ja, också de gensträviga skola bo hos HERREN Gud.

King James Bible
Thou hast ascended on high, thou hast led captivity captive: thou hast received gifts for men; yea, for the rebellious also, that the LORD God might dwell among them.

English Revised Version
Thou hast ascended on high, thou hast led thy captivity captive; thou hast received gifts among men, yea, among the rebellious also, that the LORD God might dwell with them.
Bibel Viden Treasury

ascended

Salmerne 24:3,7-10
Hvo kan gaa op paa HERRENS Bjerg, og hvo kan staa paa hans hellige Sted?…

Salmerne 47:5
Gud steg op under Jubel, HERREN under Hornets Klang.

Salmerne 110:1
Af David. En Salme. HERREN sagde til min Herre: »Sæt dig ved min højre Haand, til jeg lægger dine Fjender som en Skammel for dine Fødder!«

Markus 16:9
[Men da han var opstanden aarle den første Dag i Ugen, aabenbaredes han først for Maria Magdalene, af hvem han havde uddrevet syv onde Aander.

Lukas 24:51
Og det skete, idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og opløftedes til Himmelen.

Apostlenes G. 1:2,9
indtil den Dag, da han blev optagen, efter at han havde givet Apostlene, som han havde udvalgt, Befaling ved den Helligaand;…

Efeserne 4:8-10
Derfor hedder det: »Da han opfor til det høje, bortførte han Fanger og gav Menneskene Gaver.«…

Hebræerne 4:14
Efterdi vi altsaa have en stor Ypperstepræst, som er gaaet igennem Himlene, Jesus, Guds Søn, da lader os holde fast ved Bekendelsen!

Hebræerne 6:20
hvor Jesus som Forløber gik ind for os, idet han efter Melkisedeks Vis blev Ypperstepræst til evig Tid.

Hebræerne 8:1
Men Hovedpunktet ved det, hvorom her tales, er dette: vi have en saadan Ypperstepræst, der har taget Sæde paa højre Side af Majestætens Trone i Himlene

1.Peter 3:22
han, som er faren til Himmelen og er ved Guds højre Haand, efter at Engle og Myndigheder og Kræfter ere ham underlagte.

led

Dommer 5:12
Op, op, Debora, op, op, istem din Sang! Barak, staa op! Fang dig Fanger, du Abinoams Søn!

received

Lukas 24:49
Og se, jeg sender min Faders Forjættelse over eder; men I skulle blive i Staden, indtil I blive iførte Kraft fra det høje.«

Johannes 14:16,17
Og jeg vil bede Faderen, og han skal give eder en anden Talsmand til at være hos eder evindelig,…

Johannes 16:7,13-15
Men jeg siger eder Sandheden: Det er eder gavnligt, at jeg gaar bort, thi gaar jeg ikke bort, kommer Talsmanden ikke til eder; men gaar jeg bort, saa vil jeg sende ham til eder.…

Apostlenes G. 1:4
Og medens han var sammen med dem, bød han dem, at de ikke maatte vige fra Jerusalem, men skulde oppebie Faderens Forjættelse, »hvorom,« sagde han, »I have hørt af mig.

Apostlenes G. 2:4,33-38
Og de bleve alle fyldte med den Helligaand, og de begyndte at tale i andre Tungemaal, efter hvad Aanden gav dem at udsige.…

Efeserne 4:8
Derfor hedder det: »Da han opfor til det høje, bortførte han Fanger og gav Menneskene Gaver.«

for men [heb.

1.Korinther 15:45-47
Saaledes er der ogsaa skrevet: »Det første Menneske, Adam, blev til en levende Sjæl;« den sidste Adam blev til en levendegørende Aand.…

Kolossenserne 1:18,19
Og han er Legemets Hoved, nemlig Menighedens, han, som er Begyndelsen, førstefødt ud af de døde, for at han skulde blive den ypperste i alle Ting;…

Kolossenserne 2:3,9
i hvem alle Visdommens og Kundskabens Skatte findes skjulte.…

Hebræerne 1:3
han, som — efterdi han er hans Herligheds Glans og hans Væsens udtrykte Billede og bærer alle Ting med sin Krafts Ord — efter at have gjort Renselse fra Synderne har sat sig ved Majestætens højre Haand i det høje,

rebellious

Ordsprogene 1:22,23
Hvor længe vil I tankeløse elske Tankeløshed, Spotterne finde deres Glæde i Spot og Daarerne hade Kundskab?…

Esajas 55:7
Den gudløse forlade sin Vej, Urettens Mand sine Tanker og vende sig til HERREN, at han maa forbarme sig, til vor Gud, thi han er rund til at forlade.

Matthæus 9:13
Men gaar hen og lærer, hvad det vil sige: Jeg har Lyst til Barmhjertighed og ikke til Offer; thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men Syndere,«

Lukas 24:47
og at der i hans Navn skal prædikes Omvendelse og Syndernes Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes fra Jerusalem.

Apostlenes G. 2:23,36,38-41
ham, som efter Guds bestemte Raadslutning og Forudviden var bleven forraadt, ham have I ved lovløses Haand korsfæstet og ihjelslaaet.…

Apostlenes G. 9:17
Men Ananias gik hen og kom ind i Huset og lagde Hænderne paa ham og sagde: »Saul, Broder! Herren har sendt mig, den Jesus, der viste sig for dig paa Vejen, ad hvilken du kom, for at du skal blive seende igen og fyldes med den Helligaand.«

1.Korinther 6:9-11
Eller vide I ikke, at uretfærdige skulle ikke arve Guds Rige? Farer ikke vild! Hverken utugtige eller Afgudsdyrkere eller Horkarle eller de som lade sig bruge til unaturlig Utugt, eller de, som øve den,…

1.Timotheus 1:13-15
skønt jeg forhen var en Bespotter og en Forfølger og en Voldsmand; men der blev vist mig Barmhjertighed, thi jeg gjorde det vitterligt i Vantro,…

Titus 3:3-7
Thi ogsaa vi vare fordum uforstandige, ulydige, vildfarende, Slaver af Begæringer og mange Haande Lyster, vi levede i Ondskab og Avind, vare forhadte og hadede hverandre.…

that

Salmerne 78:60
han opgav sin Bolig i Silo, det Telt, hvor han boede blandt Mennesker;

Salmerne 132:13,14
Thi HERREN har udvalgt Zion, ønsket sig det til Bolig:…

2.Krønikebog 6:18
Men kan Gud da virkelig bo blandt Menneskene paa Jorden? Nej visselig, Himlene, ja Himlenes Himle kan ikke rumme dig, langt mindre dette Hus, som jeg har bygget!

Esajas 57:15
Thi saa siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis Navn er »Hellig«: I Højhed og Hellighed bor jeg, hos den knuste, i Aanden bøjede for at kalde de bøjedes Aand og de knustes Hjerte til Live.

Ezekiel 48:35
Omkredsen er 18 000 Alen. Og Byens Navn skal herefter være: HERREN er der.

Johannes 14:17,23
den Sandhedens Aand, som Verden ikke kan modtage, thi den ser den ikke og kender den ikke; men I kende den, thi den bliver hos eder og skal være i eder.…

2.Korinther 6:16
Hvad Samstemning har Guds Tempel med Afguder? Thi vi ere den levende Guds Tempel, ligesom Gud har sagt: »Jeg vil bo og vandre iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skulle være mit Folk.«

Aabenbaring 1:20
Dette er de syv Stjerners Hemmelighed, hvilke du har set i min højre Haand, og de syv Guldlysestager: de syv Stjerner ere de syv Menigheders Engle, og de syv Lysestager ere syv Menigheder.

Aabenbaring 2:1
Skriv til Menighedens Engel i Efesus: Dette siger han, som holder de syv Stjerner i sin højre Haand, ham, som vandrer midt imellem de syv Guldlysestager:

Aabenbaring 21:3
Og jeg hørte en høj Røst fra Himmelen, som sagde: Se, Guds Telt er hos Menneskene, og han skal bo hos dem, og de skulle være hans Folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.

Links
Salmerne 68:18 InterlinearSalmerne 68:18 FlersprogedeSalmos 68:18 SpanskPsaume 68:18 FranskePsalm 68:18 TyskSalmerne 68:18 KinesiskPsalm 68:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 68
17Titusinder er Guds Vogne, tusinde Gange tusinde, HERREN kom fra Sinaj til Helligdommen. 18Du steg op til det høje, du bortførte Fanger, Gaver tog du blandt Mennesker, ogsaa iblandt de genstridige, at du maatte bo der, HERRE, o Gud. 19Lovet være Herren! Fra Dag til Dag bærer han vore Byrder; Gud er vor Frelse. — Sela.…
Krydshenvisninger
Efeserne 4:8
Derfor hedder det: »Da han opfor til det høje, bortførte han Fanger og gav Menneskene Gaver.«

Dommer 5:12
Op, op, Debora, op, op, istem din Sang! Barak, staa op! Fang dig Fanger, du Abinoams Søn!

Salmerne 7:7
Lad Folkeflokken samles om dig, tag Sæde over den hist i det høje!

Salmerne 47:5
Gud steg op under Jubel, HERREN under Hornets Klang.

Ordsprogene 30:4
Hvo opsteg til Himlen og nedsteg igen, hvo samlede Vinden i sine Næver, hvo bandt Vandet i et Klæde, hvo greb fat om den vide Jord? Hvad er hans Navn og hans Søns Navn? Du kender det jo.

Salmerne 68:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden