Kolossenserne 2:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
i hvem alle Visdommens og Kundskabens Skatte findes skjulte.

Norsk (1930)
i hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede.

Svenska (1917)
ty i honom finnas visdomens och kunskapens alla skatter fördolda.

King James Bible
In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge.

English Revised Version
in whom are all the treasures of wisdom and knowledge hidden.
Bibel Viden Treasury

In whom.

Kolossenserne 1:9,19
Derfor have ogsaa vi fra den Dag, vi hørte det, ikke ophørt at bede for eder og begære, at I maatte fyldes med Erkendelsen af hans Villie i al Visdom og aandelige Indsigt…

Kolossenserne 3:16
Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, saa I med al Visdom lære og paaminde hverandre med Psalmer, Lovsange og aandelige Viser, idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud.

Romerne 11:33
O Dyb af Guds Rigdom og Visdom og Kundskab! hvor uransagelige ere hans Domme, og hans Veje usporlige!

1.Korinther 1:24,30
men for selve de kaldede baade Jøder og Grækere, Kristus som Guds Kraft og Guds Visdom.…

1.Korinther 2:6-8
Dog, Visdom tale vi iblandt de fuldkomne, men en Visdom, der ikke stammer fra denne Verden, ikke heller fra denne Verdens Herskere, som blive til intet;…

Efeserne 1:8
som han rigelig tildelte os i al Visdom og Forstand,

Efeserne 3:10
for at Guds mangfoldige Visdom skulde nu ved Menigheden blive kundgjort for Magterne og Myndighederne i det himmelske,

2.Timotheus 3:15-17
og efterdi du fra Barn af kender de hellige Skrifter, som kunne gøre dig viis til Frelse ved Troen paa Kristus Jesus.…

hid.

Kolossenserne 3:3
Thi I ere døde, og eders Liv er skjult med Kristus i Gud.

Job 28:21
Den er dulgt for alt levendes Øje og skjult for Himmelens Fugle;

Ordsprogene 2:4
søger du den som Sølv og leder den op som Skatte,

Matthæus 10:26
Frygter altsaa ikke for dem; thi intet er skjult, som jo skal aabenbares, og intet er lønligt, som jo skal blive kendt.

Efeserne 3:9
og at oplyse alle om, hvilken Husholdningen med den Hemmelighed er, som fra Evighed har været skjult i Gud, der skabte alle Ting,

Aabenbaring 2:17
Den, som har Øre, høre, hvad Aanden siger til Menighederne! Den, som sejrer, ham vil jeg give af den skjulte Manna, og jeg vil give ham en hvid Sten og paa Stenen et nyt Navn skrevet, som ingen kender, uden den, der faar det.

Links
Kolossenserne 2:3 InterlinearKolossenserne 2:3 FlersprogedeColosenses 2:3 SpanskColossiens 2:3 FranskeKolosser 2:3 TyskKolossenserne 2:3 KinesiskColossians 2:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Kolossenserne 2
2for at deres Hjerter maa opmuntres, idet de sammenknyttes i Kærlighed og til den fuldvisse Indsigts hele Rigdom, til Erkendelse af Guds Hemmelighed, Kristus, 3i hvem alle Visdommens og Kundskabens Skatte findes skjulte. 4Dette siger jeg, for at ingen skal bedrage eder med lokkende Tale.…
Krydshenvisninger
1.Kongebog 3:28
Og da Israel hørte om den Dom, Kongen havde fældet, fyldtes de alle af Ærefrygt for Kongen; thi de saa, at han sad inde med Guds Visdom til at skifte Ret.

Esajas 11:2
og HERRENS Aand skal hvile over ham, Visdoms og Forstands Aand, Raads og Styrkes Aand, HERRENS Kundskabs og Frygts Aand.

Esajas 40:14
Hos hvem faar han Raad og Indsigt, hvem lærer ham Rettens Vej, hvem kan give ham Kundskab, hvem kundgør ham indsigts Vej?

Lukas 11:49
Derfor har ogsaa Guds Visdom sagt: Jeg vil sende Profeter og Apostle til dem, og nogle af dem skulle de slaa ihjel og forfølge,

Romerne 11:33
O Dyb af Guds Rigdom og Visdom og Kundskab! hvor uransagelige ere hans Domme, og hans Veje usporlige!

Kolossenserne 1:28
hvem vi forkynde, idet vi paaminde hvert Menneske og lære hvert Menneske med al Visdom, for at vi kunne fremstille hvert Menneske som fuldkomment i Kristus;

2.Peter 1:5
saa anvender just derfor al Flid paa i eders Tro at udvise Dyd og i Dyden Kundskab

Kolossenserne 2:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden