Apostlenes G. 2:23
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
ham, som efter Guds bestemte Raadslutning og Forudviden var bleven forraadt, ham have I ved lovløses Haand korsfæstet og ihjelslaaet.

Norsk (1930)
han som blev forrådt efter Guds besluttede råd og forutviden, ham slo I ihjel, idet I naglet ham til korset ved urettferdiges hender;

Svenska (1917)
denne som blev given i edert våld, enligt vad Gud i sitt rådslut och sin försyn hade bestämt, honom haven I genom män som icke veta av lagen låtit fastnagla vid korset och döda.

King James Bible
Him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain:

English Revised Version
him, being delivered up by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye by the hand of lawless men did crucify and slay:
Bibel Viden Treasury

being.

Apostlenes G. 3:18
Men Gud har saaledes fuldbyrdet, hvad han forud forkyndte ved alle Profeternes Mund, at hans Salvede skulde lide.

Apostlenes G. 4:28
for at gøre det, som din Haand og dit Raad forud havde bestemt skulde ske.

Apostlenes G. 13:27
Thi de, som bo i Jerusalem, og deres Raadsherrer kendte ham ikke; de dømte ham og opfyldte derved Profeternes Ord, som forelæses hver Sabbat.

Apostlenes G. 15:18
Gud kender fra Evighed af alle sine Gerninger.

Salmerne 76:10
Thi Folkestammer skal takke dig, de sidste af Stammerne fejre dig.

Esajas 10:6,7
Jeg sender ham mod et vanhelligt Folk, opbyder ham mod min Vredes Folk til at gøre Bytte og røve og trampe det ned som Skarn paa Gaden.…

Esajas 46:10,11
der forud forkyndte Enden, tilforn, hvad der ikke var sket, som sagde: »Mit Raad staar fast, jeg fuldbyrder al min Vilje,«…

Daniel 4:35
Alle, som bor paa Jorden, er for intet at regne; han handler efter sit Tykke med Himmelens Hær og med dem, som bor paa Jorden, og ingen kan holde hans Haand tilbage og sige til ham: »Hvad gør du?«

Daniel 9:24-27
Halvfjerdsindstyve Uger er fastsat over dit Folk og din hellige By, indtil Overtrædelsen er fuldendt, Syndens Maal fuldt, Misgerningen sonet, evig Retfærdighed hidført, Syn og Profet beseglet og en højhellig Helligdom salvet.…

Matthæus 26:24
Menneskesønnen gaar vel bort, som der er skrevet om ham; men ve det Menneske, ved hvem Menneskesønnen bliver forraadt! Det var godt for det Menneske, om han ikke var født.«

Lukas 22:22,37
Thi Menneskesønnen gaar bort, som det er beskikket; dog ve det Menneske, ved hvem han bliver forraadt!«…

Lukas 24:44-46
Men han sagde til dem: »Dette er mine Ord, som jeg talte til eder, medens jeg endnu var hos eder, at de Ting bør alle sammen opfyldes, som ere skrevne om mig i Mose Lov og Profeterne og Psalmerne.«…

Johannes 19:24,31-37
Da sagde de til hverandre: »Lader os ikke sønderskære den, men kaste Lod om den, hvis den skal være;« for at Skriften skulde opfyldes, som siger: »De delte mine Klæder imellem sig og kastede Lod om mit Klædebon.« Dette gjorde da Stridsmændene.…

Romerne 4:17
(som der er skrevet: »Jeg har sat dig til mange Folkeslags Fader«), over for Gud, hvem han troede, ham, som levendegør de døde og kalder det, der ikke er, som om det var.

Romerne 11:33-36
O Dyb af Guds Rigdom og Visdom og Kundskab! hvor uransagelige ere hans Domme, og hans Veje usporlige!…

1.Peter 1:20
han, som var forud kendt for Verdens Grundlæggelse, men blev aabenbaret ved Tidernes Ende for eders Skyld,

1.Peter 2:8
og de støde an, idet de ere genstridige imod Ordet, hvortil de ogsaa vare bestemte.

Judas 1:4
Thi der har indsneget sig nogle Mennesker, om hvem det for længe siden er forud skrevet, at de vilde falde under denne Dom: Ugudelige, som misbruge vor, Guds Naade til Uterlighed og fornægte vor eneste Hersker og Herre Jesus Kristus.

Aabenbaring 13:8
Og alle, som bo paa Jorden, skulle tilbede ham, enhver, hvis Navn ikke fra Verdens Grundlæggelse er skrevet i Lammets, det slagtedes, Livets Bog.

ye have.

Apostlenes G. 3:13-15
Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, vore Fædres Gud, har herliggjort sin Tjener Jesus, hvem I prisgave og fornægtede for Pilatus, da han dømte, at han skulde løslades.…

Apostlenes G. 4:10,11
da skal det være eder alle og hele Israels Folk vitterligt, at ved Jesu Kristi Nazaræerens Navn, hvem I have korsfæstet, hvem Gud har oprejst fra de døde, ved dette Navn er det, at denne staar rask her for eders Øjne,…

Apostlenes G. 5:30
Vore Fædres Gud oprejste Jesus, hvem I hængte paa et Træ og sloge ihjel.

Apostlenes G. 7:52
Hvem af Profeterne er der, som eders Fædre ikke have forfulgt? og de ihjelsloge dem, som forud forkyndte om den retfærdiges Komme, hvis Forrædere og Mordere I nu ere blevne,

1.Mosebog 50:20
I tænkte ondt mod mig, men Gud tænkte at vende det til det gode for at gøre, hvad nu er sket, og holde mange Folk i Live;

Matthæus 27:20-25
Men Ypperstepræsterne og de Ældste overtalte Skarerne til, at de skulde begære Barabbas, men ihjelslaa Jesus.…

Links
Apostlenes G. 2:23 InterlinearApostlenes G. 2:23 FlersprogedeHechos 2:23 SpanskActes 2:23 FranskeApostelgeschichte 2:23 TyskApostlenes G. 2:23 KinesiskActs 2:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 2
22I israelitiske Mænd! hører disse Ord: Jesus af Nazareth, en Mand, som fra Gud var godtgjort for eder ved kraftige Gerninger og Undere og Tegn, hvilke Gud gjorde ved ham midt iblandt eder, som I jo selv vide, 23ham, som efter Guds bestemte Raadslutning og Forudviden var bleven forraadt, ham have I ved lovløses Haand korsfæstet og ihjelslaaet. 24Men Gud oprejste ham, idet han gjorde Ende paa Dødens Veer, eftersom det ikke var muligt, at han kunde fastholdes af den.…
Krydshenvisninger
Esajas 10:7
Men han, han mener det ej saa, hans Hjerte tænker ej saa. Nej, at ødelægge, det er hans Attraa, at udrydde Folk, ikke faa.

Esajas 37:26
Har du ej hørt det? For længst kom det op i min Tanke, jeg lagde det fordum til Rette, nu lod jeg det ske, og du Gjorde murstærke Byer til øde Stenhobe,

Matthæus 20:19
og overgive ham til Hedningerne til at spottes og hudstryges og korsfæstes; og paa den tredje Dag skal han opstaa.«

Matthæus 27:35
Men da de havde korsfæstet ham, delte de hans Klæder imellem sig ved Lodkastning, [for at det skulde opfyldes, som er sagt af Profeten: »De delte mine Klæder imellem sig og kastede Lod om mit Klædebon.«]

Markus 15:24
Og de korsfæste ham, og de dele hans Klæder ved at kaste Lod om dem, hvad enhver skulde tage.

Lukas 22:22
Thi Menneskesønnen gaar bort, som det er beskikket; dog ve det Menneske, ved hvem han bliver forraadt!«

Lukas 23:33
Og da de vare komne til det Sted, som kaldes »Hovedskal«, korsfæstede de ham der, og Misdæderne, den ene ved hans højre, og den anden ved hans venstre Side.

Lukas 24:20
og hvorledes Ypperstepræsterne og vore Raadsherrer have overgivet ham til Dødsdom og korsfæstet ham.

Johannes 19:18
hvor de korsfæstede ham og to andre med ham, en paa hver Side, men Jesus midt imellem.

Apostlenes G. 2:36
Derfor skal hele Israels Hus vide for vist, at denne Jesus, hvem I korsfæstede, har Gud gjort baade til Herre og til Kristus.«

Apostlenes G. 3:13
Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, vore Fædres Gud, har herliggjort sin Tjener Jesus, hvem I prisgave og fornægtede for Pilatus, da han dømte, at han skulde løslades.

Apostlenes G. 3:18
Men Gud har saaledes fuldbyrdet, hvad han forud forkyndte ved alle Profeternes Mund, at hans Salvede skulde lide.

Apostlenes G. 4:28
for at gøre det, som din Haand og dit Raad forud havde bestemt skulde ske.

Apostlenes G. 5:28
»Vi bøde eder alvorligt, at I ikke maatte lære i dette Navn, og se, I have fyldt Jerusalem med eders Lære, og I ville bringe dette Menneskes Blod over os!«

Romerne 2:12
Thi alle de, som have syndet uden Loven, de skulle ogsaa fortabes uden Loven; og alle de, som have syndet under Loven, de skulle dømmes ved Loven;

1.Thessaloniker 2:15
der baade ihjelsloge den Herre Jesus og Profeterne og udjoge os og ikke behage Gud og staa alle Mennesker imod,

1.Peter 1:20
han, som var forud kendt for Verdens Grundlæggelse, men blev aabenbaret ved Tidernes Ende for eders Skyld,

Apostlenes G. 2:22
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden