Ordsprogene 1:22
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Hvor længe vil I tankeløse elske Tankeløshed, Spotterne finde deres Glæde i Spot og Daarerne hade Kundskab?

Norsk (1930)
Hvor lenge vil I uforstandige elske uforstand og spotterne ha lyst til spott og dårene hate kunnskap?

Svenska (1917)
Huru länge, I fåkunnige, skolen I älska fåkunnighet? Huru länge skola bespottarna hava sin lust i bespottelse och dårarna hata kunskap?

King James Bible
How long, ye simple ones, will ye love simplicity? and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge?

English Revised Version
How long, ye simple ones, will ye love simplicity? and scorners delight them in scorning, and fools hate knowledge?
Bibel Viden Treasury

how

Ordsprogene 6:9
Hvor længe vil du ligge, du lade, naar staar du op af din Søvn?

2.Mosebog 10:3
Da gik Moses og Aron til Farao og sagde til ham: »Saa siger HERREN, Hebræernes Gud: Hvor længe vil du vægre dig ved at ydmyge dig for mig? Lad mit Folk rejse, at de kan dyrke mig!

2.Mosebog 16:28
Da sagde HERREN til Moses: »Hvor længe vil I vægre eder ved at holde mine Bud og Love?

4.Mosebog 14:27
»Hvor længe skal jeg taale denne onde Menighed, dem, som bestandig knurrer imod mig? Jeg har hørt Israeliternes Knurren, hørt, hvorledes de knurrer imod mig.

Matthæus 17:17
Og Jesus svarede og sagde: »O du vantro og forvendte Slægt! hvor længe skal jeg være hos eder, hvor længe skal jeg taale eder? Bringer mig ham hid!«

ye simple

Ordsprogene 7:7
og blandt de tankeløse saa jeg en Yngling, en uden Vid blev jeg var blandt de unge;

Ordsprogene 9:4-6,16-18
Hvo som er tankeløs, han komme hid, jeg taler til dem, som er uden Vid:…

Salmerne 94:8
Forstaa dog, I Taaber blandt Folket! Naar bliver I kloge, I Daarer?

Matthæus 9:13
Men gaar hen og lærer, hvad det vil sige: Jeg har Lyst til Barmhjertighed og ikke til Offer; thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men Syndere,«

Matthæus 11:29,30
Tager mit Aag paa eder, og lærer af mig; thi jeg er sagtmodig og ydmyg af Hjertet; saa skulle I finde Hvile for eders Sjæle.…

Matthæus 23:37
Jerusalem! Jerusalem! som ihjelslaar Profeterne og stener dem, som ere sendte til dig, hvor ofte vilde jeg samle dine Børn, ligesom en Høne samler sine Kyllinger under Vingerne! Og I vilde ikke.

Lukas 19:42
»Vidste dog ogsaa du, ja, selv paa denne din Dag, hvad der tjener til din Fred! Men nu er det skjult for dine Øjne.

Aabenbaring 22:17
Og Aanden og Bruden sige: Kom! Og den, som hører, sige: Kom! Og den, som tørster, han komme; den, som vil, han modtage Livets Vand uforskyldt!

the scorners

Ordsprogene 3:34
Over for Spottere bruger han Spot, men ydmyge giver han Naade.

Ordsprogene 14:6
Spotter søger Visdom, men finder den ikke, til Kundskab kommer forstandig let.

Ordsprogene 15:12
Spotteren ynder ikke at revses, til Vismænd gaar han ikke.

Ordsprogene 19:29
Slag er rede til Spottere, Hug til Taabers Ryg.

Ordsprogene 21:11
Maa Spotter bøde, bliver tankeløs klog, har Vismand Fremgang, da vinder han Kundskab.

Job 34:7
Er der mon Mage til Job? Han drikker Spot som Vand,

Salmerne 1:1
Salig den Mand, som ikke gaar efter gudløses Raad, staar paa Synderes Vej eller sidder i Spotteres Lag,

2.Peter 3:3
idet I først og fremmest mærke eder dette, at i de sidste Dage skal der komme Spottere med Spot, som vandre efter deres egne Begæringer

fools

Ordsprogene 1:7,29
HERRENS Frygt er Kundskabs begyndelse, Daarer ringeagter Visdom og Tugt.…

Ordsprogene 5:12
og du siger: »Ak, at jeg hadede Tugt, at mit Hjerte lod haant om Revselse,

Johannes 3:20
Thi hver den, som øver ondt, hader Lyset og kommer ikke til Lyset, for at hans Gerninger ikke skulle revses.

Links
Ordsprogene 1:22 InterlinearOrdsprogene 1:22 FlersprogedeProverbios 1:22 SpanskProverbes 1:22 FranskeSprueche 1:22 TyskOrdsprogene 1:22 KinesiskProverbs 1:22 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Ordsprogene 1
21oppe paa Murene kalder den, tager til Orde i Byen ved Portindgangene: 22Hvor længe vil I tankeløse elske Tankeløshed, Spotterne finde deres Glæde i Spot og Daarerne hade Kundskab? 23Vend eder til min Revselse! Se, jeg lader min Aand udvælde for eder, jeg kundgør eder mine Ord:…
Krydshenvisninger
Salmerne 1:1
Salig den Mand, som ikke gaar efter gudløses Raad, staar paa Synderes Vej eller sidder i Spotteres Lag,

Ordsprogene 1:4
de skal give tankeløse Klogskab, ungdommen Kundskab og Kløgt;

Ordsprogene 1:21
oppe paa Murene kalder den, tager til Orde i Byen ved Portindgangene:

Ordsprogene 1:29
fordi de hadede Kundskab og ikke valgte HERRENS Frygt;

Ordsprogene 1:32
thi tankeløses Egensind bliver deres Død, Taabers Sorgløshed bliver deres Undergang;

Ordsprogene 5:12
og du siger: »Ak, at jeg hadede Tugt, at mit Hjerte lod haant om Revselse,

Ordsprogene 7:7
og blandt de tankeløse saa jeg en Yngling, en uden Vid blev jeg var blandt de unge;

Ordsprogene 8:5
I tankeløse, vind jer dog Klogskab, I Taaber, saa faa dog Forstand!

Ordsprogene 9:4
Hvo som er tankeløs, han komme hid, jeg taler til dem, som er uden Vid:

Ordsprogene 21:24
Den opblæste stolte kaldes en Spotter, han handler frækt i Hovmod.

Ordsprogene 22:3
Den kloge ser Faren og søger i Skjul, tankeløse gaar videre og bøder.

Jeremias 4:14
Rens dit Hjerte for ondt, Jerusalem, at du maa frelses! Hvor længe skal dit Indre huse de syndige Tanker?

Jeremias 13:27
dit Ægteskabsbrud og din Vrinsken, din skamløse Utugt; paa Højene og ude paa Marken saa jeg dine væmmelige Guder. Ve dig, Jerusalem, du bliver ej ren — hvor længe endnu?

Ordsprogene 1:21
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden