Apostlenes G. 2:33
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Efter at han nu ved Guds højre Haand er ophøjet og af Faderen har faaet den Helligaands Forjættelse, har han udgydt denne, hvilket I baade se og høre.

Norsk (1930)
Efterat han nu er ophøiet ved Guds høire hånd og av sin Fader har fått den Hellige Ånd, som var lovt, så utgjød han dette som I både ser og hører.

Svenska (1917)
Och sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern undfått den utlovade helige Anden, har han utgjutit vad I här sen och hören.

King James Bible
Therefore being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he hath shed forth this, which ye now see and hear.

English Revised Version
Being therefore by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he hath poured forth this, which ye see and hear.
Bibel Viden Treasury

by.

Apostlenes G. 5:31
Ham har Gud ved sin højre Haand ophøjet til en Fyrste og Frelser for at give Israel Omvendelse og Syndernes Forladelse.

Salmerne 89:19,24
Du taled engang i et Syn til dine fromme: »Krone satte jeg paa en Helt, ophøjed en Yngling af Folket;…

Salmerne 118:16,22,23
HERRENS højre er løftet, HERRENS højre øver Vælde!«…

Esajas 52:13
Se, min Tjener faar Fremgang han stiger, løftes og ophøjes saare.

Esajas 53:12
Derfor arver han mange, med mægtige deler han Bytte, fordi han udtømte sin Sjæl til Døden og regnedes blandt Overtrædere; dog bar han manges Synd, og for Overtrædere bad han.

Matthæus 28:18
Og Jesus traadte frem, talte til dem og sagde: »Mig er given al Magt i Himmelen og paa Jorden.

Markus 16:19
Saa blev Herren, efter at han havde talt med dem, optagen til Himmelen og satte sig ved Guds højre Haand.

Johannes 17:5
Og Fader! herliggør du mig nu hos dig selv med den Herlighed, som jeg havde hos dig, før Verden var.

Efeserne 1:20-23
som han udviste paa Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre Haand i det himmelske,…

Filipperne 2:9-11
Derfor har ogsaa Gud højt ophøjet ham og skænket ham det Navn, som er over alle Navne,…

Hebræerne 1:2-4
hvem han har sat til Arving af alle Ting, ved hvem han ogsaa har skabt Verden;…

Hebræerne 10:12
Men denne har efter at have ofret eet Offer for Synderne sat sig for bestandig ved Guds højre Haand,

1.Peter 1:21
der ved ham tro paa Gud, som oprejste ham fra de døde og gav ham Herlighed, saa at eders Tro ogsaa er Haab til Gud.

1.Peter 3:22
han, som er faren til Himmelen og er ved Guds højre Haand, efter at Engle og Myndigheder og Kræfter ere ham underlagte.

having.

Apostlenes G. 1:4
Og medens han var sammen med dem, bød han dem, at de ikke maatte vige fra Jerusalem, men skulde oppebie Faderens Forjættelse, »hvorom,« sagde han, »I have hørt af mig.

Lukas 24:49
Og se, jeg sender min Faders Forjættelse over eder; men I skulle blive i Staden, indtil I blive iførte Kraft fra det høje.«

Johannes 7:38,39
Den, som tror paa mig, af hans Liv skal der, som Skriften har sagt, flyde levende Vandstrømme.«…

Johannes 14:16,26
Og jeg vil bede Faderen, og han skal give eder en anden Talsmand til at være hos eder evindelig,…

Johannes 15:26
Men naar Talsmanden kommer, som jeg skal sende eder fra Faderen, Sandhedens Aand, som udgaar fra Faderen, da skal han vidne om mig.

Johannes 16:7-15
Men jeg siger eder Sandheden: Det er eder gavnligt, at jeg gaar bort, thi gaar jeg ikke bort, kommer Talsmanden ikke til eder; men gaar jeg bort, saa vil jeg sende ham til eder.…

he.

Apostlenes G. 2:17,38,39
»Og det skal ske i de sidste Dage, siger Gud, da vil jeg udgyde af min Aand over alt Kød; og eders Sønner og eders Døtre skulle profetere, og de unge iblandt eder skulle se Syner, og de gamle iblandt eder skulle have Drømme.…

Apostlenes G. 10:45
Og de troende af Omskærelsen, saa mange, som vare komne med Peter, bleve meget forbavsede over, af den Helligaands Gave var bleven udgydt ogsaa over Hedningerne;

Romerne 5:5
men Haabet beskæmmer ikke; thi Guds Kærlighed er udøst i vore Hjerter ved den Helligaand, som blev given os.

Efeserne 4:8
Derfor hedder det: »Da han opfor til det høje, bortførte han Fanger og gav Menneskene Gaver.«

Titus 3:6
som han rigeligt udøste over os ved Jesus Kristus, vor Frelser,

Links
Apostlenes G. 2:33 InterlinearApostlenes G. 2:33 FlersprogedeHechos 2:33 SpanskActes 2:33 FranskeApostelgeschichte 2:33 TyskApostlenes G. 2:33 KinesiskActs 2:33 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 2
32Denne Jesus oprejste Gud, hvorom vi alle ere Vidner. 33Efter at han nu ved Guds højre Haand er ophøjet og af Faderen har faaet den Helligaands Forjættelse, har han udgydt denne, hvilket I baade se og høre. 34Thi David for ikke op til Himmelen; men han siger selv: »Herren sagde til min Herre: Sæt dig ved min højre Haand,…
Krydshenvisninger
Markus 16:19
Saa blev Herren, efter at han havde talt med dem, optagen til Himmelen og satte sig ved Guds højre Haand.

Johannes 7:39
Men dette sagde han om den Aand, som de, der troede paa ham, skulde faa; thi den Helligaand var der ikke endnu, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort.

Johannes 14:26
Men Talsmanden, den Helligaand, som Faderen vil sende i mit Navn, han skal lære eder alle Ting og minde eder om alle Ting, som jeg har sagt eder.

Apostlenes G. 1:4
Og medens han var sammen med dem, bød han dem, at de ikke maatte vige fra Jerusalem, men skulde oppebie Faderens Forjættelse, »hvorom,« sagde han, »I have hørt af mig.

Apostlenes G. 2:17
»Og det skal ske i de sidste Dage, siger Gud, da vil jeg udgyde af min Aand over alt Kød; og eders Sønner og eders Døtre skulle profetere, og de unge iblandt eder skulle se Syner, og de gamle iblandt eder skulle have Drømme.

Apostlenes G. 5:31
Ham har Gud ved sin højre Haand ophøjet til en Fyrste og Frelser for at give Israel Omvendelse og Syndernes Forladelse.

Apostlenes G. 10:45
Og de troende af Omskærelsen, saa mange, som vare komne med Peter, bleve meget forbavsede over, af den Helligaands Gave var bleven udgydt ogsaa over Hedningerne;

Romerne 5:5
men Haabet beskæmmer ikke; thi Guds Kærlighed er udøst i vore Hjerter ved den Helligaand, som blev given os.

Galaterne 3:14
for at Abrahams Velsignelse maatte komme til Hedningerne i Kristus Jesus, for at vi kunde faa Aandens Forjættelse ved Troen.

Efeserne 1:13
i hvem ogsaa I, da I hørte Sandhedens Ord, Evangeliet om eders Frelse, i hvem I ogsaa, da I bleve troende, bleve beseglede med Forjættelsens hellige Aand,

Filipperne 2:9
Derfor har ogsaa Gud højt ophøjet ham og skænket ham det Navn, som er over alle Navne,

Hebræerne 2:9
men ham, som en kort Tid var bleven gjort ringere end Engle, Jesus, se vi paa Grund af Dødens Lidelse kronet med Herlighed og Ære, for at han ved Guds Naade maa have smagt Døden for alle.

Apostlenes G. 2:32
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden