Salmerne 138:8
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
HERREN vil føre det igennem for mig, din Miskundhed, HERRE, varer evindelig. Opgiv ej dine Hænders Værk!

Norsk (1930)
Herren vil fullføre sin gjerning for mig. Herre, din miskunnhet varer evindelig; opgi ikke dine henders gjerninger!

Svenska (1917)
HERREN skall fullborda sitt verk för mig. HERRE, din nåd varar evinnerligen; övergiv icke dina händers verk.

King James Bible
The LORD will perfect that which concerneth me: thy mercy, O LORD, endureth for ever: forsake not the works of thine own hands.

English Revised Version
The LORD will perfect that which concerneth me: thy mercy, O LORD, endureth for ever; forsake not the works of thine own hands.
Bibel Viden Treasury

perfect

Salmerne 57:2
Gud, den Højeste, paakalder jeg, den Gud, der gør vel imod mig;

Esajas 26:12
HERRE, du skaffe os Fred, thi alt, hvad vi har udrettet, gjorde du for os.

Jeremias 32:39,40
og jeg vil give dem eet Hjerte og een Vej, saa de frygter mig alle Dage, at det maa gaa dem og deres Sønner efter dem vel.…

Johannes 15:2
Hver Gren paa mig, som ikke bærer Frugt, den borttager han, og hver den, som bærer Frugt, renser han, for at den skal bære mere Frugt.

Romerne 5:10
Thi naar vi, da vi vare Fjender, bleve forligte med Gud ved hans Søns Død, da skulle vi meget mere, efter at vi ere blevne forligte, frelses ved hans Liv,

Romerne 8:28-30
Men vi vide, at alle Ting samvirke til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede.…

Filipperne 1:6
forvisset om dette, at han, som begyndte en god Gerning i eder, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi Dag,

1.Thessaloniker 5:24
Trofast er han, som kaldte eder, han skal ogsaa gøre det.

thy mercy

Salmerne 100:5
Thi god er HERREN, hans Miskundhed varer evindelig, fra Slægt til Slægt hans Trofasthed!

Salmerne 103:17
Men HERRENS Miskundhed varer fra Evighed og til Evighed over dem, der frygter ham, og hans Retfærd til Børnenes Børn

forsake

Salmerne 71:6-9,17,18
fra Moders Skød har jeg støttet mig til dig, min Forsørger var du fra Moders Liv, dig gælder altid min Lovsang.…

Job 10:3,8
Gavner det dig at øve Vold, at forkaste det Værk, dine Hænder danned, men smile til gudløses Raad?…

Job 14:15
du skulde kalde — og jeg skulde svare — længes imod dine Hænders Værk!

Esajas 42:16
Jeg fører blinde ad ukendt Vej, leder dem ad ukendte Stier, gør Mørket foran dem til Lys og Bakkelandet til Slette. Det er de Ting, jeg gør, og dem gaar jeg ikke fra.

Esajas 43:21
Det Folk, jeg har dannet mig, skal synge min Pris.

1.Peter 1:3-5
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store Barmhjertighed har genfødt os til et levende Haab ved Jesu Kristi Opstandelse fra de døde,…

1.Peter 4:19
Derfor skulle ogsaa de, som lide efter Guds Villie, befale den trofaste Skaber deres Sjæle, idet de gøre det gode.

Judas 1:1
Judas, Jesu Kristi Tjener og Broder til Jakob, til de kaldede, som ere elskede i Gud Fader og bevarede for Jesus Kristus:

Links
Salmerne 138:8 InterlinearSalmerne 138:8 FlersprogedeSalmos 138:8 SpanskPsaume 138:8 FranskePsalm 138:8 TyskSalmerne 138:8 KinesiskPsalm 138:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 138
7Gaar jeg i Trængsel, du værger mig Livet, mod Fjendernes Vrede udrækker du Haanden, din højre bringer mig Frelse. 8HERREN vil føre det igennem for mig, din Miskundhed, HERRE, varer evindelig. Opgiv ej dine Hænders Værk!
Krydshenvisninger
Filipperne 1:6
forvisset om dette, at han, som begyndte en god Gerning i eder, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi Dag,

Job 10:3
Gavner det dig at øve Vold, at forkaste det Værk, dine Hænder danned, men smile til gudløses Raad?

Job 10:8
Dine Hænder gjorde og danned mig først, saa skifter du Sind og gør mig til intet!

Job 14:15
du skulde kalde — og jeg skulde svare — længes imod dine Hænders Værk!

Salmerne 27:9
skjul ikke dit Aasyn for mig! Bortstød ikke din Tjener i Vrede, du er min Hjælp, opgiv og slip mig ikke, min Frelses Gud!

Salmerne 57:2
Gud, den Højeste, paakalder jeg, den Gud, der gør vel imod mig;

Salmerne 71:9
Forkast mig ikke i Alderdommens Tid og svigt mig ikke, nu Kraften svinder;

Salmerne 100:3
Kend, at HERREN er Gud! Han skabte os, vi er hans, hans Folk og den Hjord, han vogter.

Salmerne 119:8
Jeg vil holde dine Vedtægter, svigt mig dog ikke helt!

Salmerne 119:73
Dine Hænder skabte og dannede mig, giv mig Indsigt, saa jeg kan lære dine Bud!

Salmerne 136:1
Halleluja! Tak HERREN, thi han er god; thi hans Miskundhed varer evindelig!

Salmerne 138:7
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden