Filipperne 4:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Eders milde Sind vorde kendt af alle Mennesker! Herren er nær!

Norsk (1930)
Eders saktmodighet bli vitterlig for alle mennesker! Herren er nær.

Svenska (1917)
Låten edert saktmod bliva kunnigt för alla människor. Herren är nära!

King James Bible
Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.

English Revised Version
Let your forbearance be known unto all men. The Lord is at hand.
Bibel Viden Treasury

your.

Matthæus 5:39-42
Men jeg siger eder, at I maa ikke sætte eder imod det onde; men dersom nogen giver dig et Slag paa din højre Kind, da vend ham ogsaa den anden til!…

Matthæus 6:25,34
Derfor siger jeg eder: Bekymrer eder ikke for eders Liv, hvad I skulle spise, eller hvad I skulle drikke; ikke heller for eders Legeme, hvad I skulle iføre eder. Er ikke Livet mere end Maden, og Legemet mere end Klæderne?…

Lukas 6:29-35
Den, som slaar dig paa den ene Kind, byd ham ogsaa den anden til; og den, som tager Kappen fra dig, formen ham heller ikke Kjortelen!…

Lukas 12:22-30
Men han sagde til sine Disciple: »Derfor siger jeg eder: Bekymrer eder ikke for Livet, hvad I skulle spise; ikke heller for Legemet, hvad I skulle iføre eder.…

Lukas 21:34
Men vogter eder, at eders Hjerter ikke nogen Tid besværes af Svir og Drukkenskab og timelige Bekymringer, saa hin Dag kommer pludseligt over eder som en Snare.

1.Korinther 6:7
Overhovedet er jo allerede det en Fejl hos eder, at I have Retssager med hverandre. Hvorfor lide I ikke hellere Uret? hvorfor lade I eder ikke hellere plyndre?

1.Korinther 7:29-31
Men dette siger jeg eder, Brødre! at Tiden er kort, for at herefter baade de, der have Hustruer, skulle være, som om de ingen have,…

1.Korinther 8:13
Derfor, om Mad forarger min Broder, vil jeg aldrig i Evighed spise Kød, for at jeg ikke skal forarge min Broder.

1.Korinther 9:25
Enhver, som deltager i Kamplegene, er afholdende i alt; hine nu vel for at faa en forkrænkelig Krans, men vi en uforkrænkelig.

Titus 3:2
ikke at forhaane nogen, ikke være stridslystne, men milde, og udvise al Sagtmodighed imod alle Mennesker.

Hebræerne 13:5,6
Eders Vandel være uden Pengegridskhed, nøjes med det, I have; thi han har selv sagt: »Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlade dig,«…

1.Peter 1:11
idet de granskede over, hvilken eller hvordan en Tid Kristi Aand, som var i dem, henviste til, naar den forud vidnede om Kristi Lidelser og den derpaa følgende Herlighed.

The.

Matthæus 24:48-50
Men dersom den onde Tjener siger i sit Hjerte: Min Herre tøver,…

1.Thessaloniker 5:2-4
thi I vide selv grant, at Herrens Dag kommer som en Tyv om Natten.…

2.Thessaloniker 2:2
at I ikke i en Hast maa lade eder bringe fra Besindelse eller forskrække hverken ved nogen Aand eller ved nogen Tale eller Brev, der skulde være fra os, som om Herrens Dag var lige for Haanden.

Hebræerne 10:25
og ikke forlade vor egen Forsamling, som nogle have for Skik, men formane hverandre, og det saa meget mere, som I se, at Dagen nærmer sig.

Jakob 5:8,9
Værer ogsaa I taalmodige, styrker eders Hjerter; thi Herrens Tilkommelse er nær.…

1.Peter 4:7
Men alle Tings Ende er kommen nær; værer derfor aarvaagne og ædru til Bønner!

2.Peter 3:8-14
Men dette ene bør ikke undgaa eder, I elskede! at een Dag er for Herren som tusinde Aar, og tusinde Aar som een Dag.…

Aabenbaring 22:7,20
Og se, jeg kommer snart. Salig er den, som bevarer denne Bogs Profetis Ord.…

Links
Filipperne 4:5 InterlinearFilipperne 4:5 FlersprogedeFilipenses 4:5 SpanskPhilippiens 4:5 FranskePhilipper 4:5 TyskFilipperne 4:5 KinesiskPhilippians 4:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filipperne 4
4Glæder eder i Herren altid; atter siger jeg: glæder eder! 5Eders milde Sind vorde kendt af alle Mennesker! Herren er nær! 6Værer ikke bekymrede for noget, men lader i alle Ting eders Begæringer komme frem for Gud i Paakaldelse og Bøn med Taksigelse;…
Krydshenvisninger
1.Korinther 16:22
Dersom nogen ikke elsker Herren, han være en Forbandelse! Maran Atha.

2.Korinther 10:1
Men jeg selv, Paulus, formaner eder ved Kristi Sagtmodighed og Mildhed, jeg, som, »naar I se derpaa, er ydmyg iblandt eder, men fraværende er modig over for eder«,

Hebræerne 10:37
Thi »der er endnu kun en saare liden Stund, saa kommer han, der skal komme, og han vil ikke tøve.

Jakob 5:8
Værer ogsaa I taalmodige, styrker eders Hjerter; thi Herrens Tilkommelse er nær.

Filipperne 4:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden