Nahum 1:7
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
HERREN er god, et Værn paa Trængselens Dag; han kender dem, som lider paa ham,

Norsk (1930)
Herren er god, et vern på trengselens dag, og han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham.

Svenska (1917)
HERREN är god, ett värn i nödens tid, och han låter sig vårda om dem som förtrösta på honom.

King James Bible
The LORD is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him.

English Revised Version
The LORD is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that put their trust in him.
Bibel Viden Treasury

Lord.

1.Krønikebog 16:34
Lov HERREN, thi han er god, og hans Miskundhed varer evindelig!

Ezra 3:11
og de stemte i med Lov og Pris for HERREN med Ordene »thi han er god, og hans Miskundhed mod Israel varer evindelig!« Og hele Folket brød ud i høj Jubel, idet de priste HERREN, fordi Grunden var lagt til HERRENS Hus.

Salmerne 25:8
God og oprigtig er HERREN, derfor viser han Syndere Vejen.

Salmerne 100:5
Thi god er HERREN, hans Miskundhed varer evindelig, fra Slægt til Slægt hans Trofasthed!

Salmerne 136:1-26
Halleluja! Tak HERREN, thi han er god; thi hans Miskundhed varer evindelig!…

Salmerne 145:6-10
de taler om dine ræddelige Gerningers Vælde, om din Storhed vil jeg vidne;…

Jeremias 33:11
skal atter høres Fryderaab og Glædesraab, Brudgoms Røst og Bruds Røst, Raab af Folk, som siger: »Tak Hærskarers HERRE; thi HERREN er god, og hans Miskundhed varer evindelig!« og som bringer Takoffer til HERRENS Hus; thi jeg vender Landets Skæbne, saa det bliver som tilforn, siger HERREN.

Klagesangene 3:25
Dem, der bier paa HERREN, er han god, den Sjæl, der ham søger;

Romerne 11:22
Saa se da Guds Godhed og Strenghed: Over dem, som faldt, er der Strenghed, men over dig Guds Godhed, hvis du bliver i hans Godhed; ellers skal ogsaa du afhugges.

1.Johannes 4:8-10
Den, som ikke elsker, kender ikke Gud, thi Gud er Kærlighed.…

strong hold.

Salmerne 18:1,2
Til Sangmesteren. Af HERRENS Tjener David, som sang HERREN denne Sang, dengang HERREN havde frelst ham af alle hans Fjenders og af Sauls Haand. (2) Han sang: HERRE, jeg har dig hjerteligt kær, min Styrke!…

Salmerne 27:5
Thi han gemmer mig i sin Hytte paa Ulykkens Dag, skjuler mig i sit Telt og løfter mig op paa en Klippe.

Salmerne 62:6-8
ja, han er min Klippe, min Frelse, mit Værn, jeg skal ikke rokkes.…

Salmerne 71:3
red mig og vær mig en Tilflugtsklippe, en Klippeborg til min Frelse; thi du er min Klippe og Borg!

Salmerne 84:11
Thi Gud HERREN er Sol og Skjold, HERREN giver Naade og Ære; dem, der vandrer i Uskyld, nægter han intet godt.

Salmerne 91:1,2
Den, der sidder i den Højestes Skjul og dvæler i den Almægtiges Skygge,…

Salmerne 144:1,2
Af David. Lovet være HERREN, min Klippe, som oplærer mine hænder til Strid, mine Fingre til Krig,…

Ordsprogene 18:10
HERRENS Navn er et stærkt Taarn, den retfærdige løber derhen og bjærges.

Esajas 25:4
Thi du blev de ringes Værn, den fattiges Værn i Nøden, et Ly mod Skylregn, en Skygge mod Hede; thi som isnende Regn er Voldsmænds Aande,

Esajas 26:1-4
Paa hin Dag skal denne Sang synges i Judas Land: En stærk Stad har vi, til Frelse satte han Mur og Bolværk.…

Esajas 32:2
hver af dem som Læ imod Storm og Ly imod Regnskyl, som Bække i Ørk, som en vældig Klippes Skygge i tørstende Land.

in the.

Salmerne 20:1
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) Paa Trængselens Dag bønhøre HERREN dig, værne dig Jakobs Guds Navn!

Salmerne 50:15
Og kald paa mig paa Nødens Dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig,

Salmerne 59:16
Men jeg, jeg vil synge om din Styrke, juble hver Morgen over din Naade; thi du blev mig et Værn, en Tilflugt paa Nødens Dag.

Salmerne 86:7
Paa Nødens Dag paakalder jeg dig, thi du svarer mig.

Salmerne 91:15
kalder han paa mig, svarer jeg ham, i Trængsel er jeg hos ham, jeg frier ham og giver ham Ære;

Esajas 37:3,4
for at sige til ham: »Ezekias lader sige: En Nødens, Tugtelsens og Forsmædelsens Dag er denne Dag, thi Barnet er ved at fødes, men der er ikke Kraft til at bringe det til Verden!…

and he.

Salmerne 1:6
Thi HERREN kender retfærdiges Vej, men gudløses Vej brydes af.

Matthæus 7:23
Og da vil jeg bekende for dem Jeg kendte eder aldrig; viger bort fra mig, I, som øve Uret!

Johannes 10:27
Mine Faar høre min Røst, og jeg kender dem, og de følge mig,

Galaterne 4:9
Men nu, da I have lært Gud at kende, ja, meget mere ere blevne kendte af Gud, hvor kunne I da atter vende tilbage til den svage og fattige Børnelærdom, som I atter forfra ville trælle under?

2.Timotheus 2:19
Dog, Guds faste Grundvold staar og har dette Segl: »Herren kender sine« og: »Hver den, som nævner Herrens Navn, afstaa fra Uretfærdighed.«

that.

1.Krønikebog 5:20
og de fik Hjælp imod dem, saa at Hagriterne og alle deres Forbundsfæller overgaves i deres Haand, thi de raabte til Gud i Kampen, og han bønhørte dem, fordi de slog deres Lid til ham.

2.Krønikebog 16:8,9
Var ikke Kusjiterne og Libyerne en vældig Hær med en vældig Mængde Vogne og Ryttere? Men da du søgte Støtte hos HERREN, gav han dem i din Haand!…

2.Krønikebog 32:8,11,21
Med ham er en Arm at Kød, men med os er HERREN vor Gud, der vil hjælpe os og føre vore Krige!« Og Folket satte sin Lid til Kong Ezekias af Judas Ord.…

Salmerne 84:12
Hærskarers HERRE, salig er den, der stoler paa dig!

Jeremias 17:7,8
Velsignet være den Mand, som stoler paa HERREN, og hvis Tillid HERREN er.…

Daniel 3:28
Saa sagde Nebukadnezar: »Lovet være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, der sendte sin Engel og friede sine Tjenere, som i Tillid til ham overtraadte Kongens Bud og hengav deres Legemer for at undgaa at dyrke eller tilbede nogen anden Gud end deres egen!

Daniel 6:23
Og Kongen blev saare glad og lod Daniel drage op af Kulen; og da det var sket, viste det sig, at han ikke havde lidt nogen som helst Men, eftersom han havde troet paa sin Gud.

Matthæus 27:43
Han har sat sin Lid til Gud; han fri ham nu, om han har Behag i ham; thi han har sagt: Jeg er Guds Søn.«

Links
Nahum 1:7 InterlinearNahum 1:7 FlersprogedeNahúm 1:7 SpanskNahum 1:7 FranskeNahum 1:7 TyskNahum 1:7 KinesiskNahum 1:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Nahum 1
6Hvem kan staa for hans Vrede, hvo holder Stand mod hans Harmglød? Hans Harme strømmer som Ild, og Fjeldene styrter for ham. 7HERREN er god, et Værn paa Trængselens Dag; han kender dem, som lider paa ham, 8og fører dem gennem Skybrud. Sine Avindsmænd gør han til intet, støder Fjenderne ud i Mørke.…
Krydshenvisninger
Johannes 10:14
Jeg er den gode Hyrde, og jeg kender mine, og mine kende mig,

2.Timotheus 2:19
Dog, Guds faste Grundvold staar og har dette Segl: »Herren kender sine« og: »Hver den, som nævner Herrens Navn, afstaa fra Uretfærdighed.«

Salmerne 1:6
Thi HERREN kender retfærdiges Vej, men gudløses Vej brydes af.

Salmerne 25:8
God og oprigtig er HERREN, derfor viser han Syndere Vejen.

Salmerne 37:39
De retfærdiges Frelse kommer fra HERREN, deres Tilflugt i Nødens Stund;

Salmerne 37:40
HERREN hjælper og frier dem, fra de gudløse frier og frelser han dem; thi hos ham har de søgt deres Tilflugt.

Salmerne 100:5
Thi god er HERREN, hans Miskundhed varer evindelig, fra Slægt til Slægt hans Trofasthed!

Salmerne 145:9
God er HERREN mod alle, hans Barmhjertighed er over alle hans Værker.

Jeremias 16:19
Herre, min Styrke, mit Værn, min Tilflugt i Nødens Stund! Til dig skal Folkeslag komme fra den vide Jord og sige: »Vore Fædre arved kun Løgn, Afguder, ingen af dem hjælper.

Jeremias 17:17
Bliv ikke en Rædsel for mig, du min Tilflugt paa Ulykkens Dag.

Jeremias 24:5
Saa siger HERREN, Israels Gud: Som man ser paa disse gode Figener, vil jeg se paa de bortførte Judæere, som jeg drev bort fra dette Sted til Kaldæernes Land.

Jeremias 33:11
skal atter høres Fryderaab og Glædesraab, Brudgoms Røst og Bruds Røst, Raab af Folk, som siger: »Tak Hærskarers HERRE; thi HERREN er god, og hans Miskundhed varer evindelig!« og som bringer Takoffer til HERRENS Hus; thi jeg vender Landets Skæbne, saa det bliver som tilforn, siger HERREN.

Joel 3:16
HERREN brøler fra Zion, fra Jerusalem løfter han sin Røst; Himmelen og Jorden skælver. Men HERREN er Ly for sit Folk og Værn for Israels Børn.

Sefanias 3:12
Jeg levner i din Midte et Folk, som er ydmygt og ringe, og Israels Rest skal lide paa HERRENS Navn.

Nahum 1:6
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden