Salmerne 100:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi god er HERREN, hans Miskundhed varer evindelig, fra Slægt til Slægt hans Trofasthed!

Norsk (1930)
For Herren er god; hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.

Svenska (1917)
Ty HERREN är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte.

King James Bible
For the LORD is good; his mercy is everlasting; and his truth endureth to all generations.

English Revised Version
For the LORD is good; his mercy endureth for ever; and his faithfulness unto all generations.
Bibel Viden Treasury

for the

Salmerne 52:1
Til Sangmesteren. En Maskil af David, (2) da Edomiten Doeg kom og meldte Saul, at David var gaaet ind i Ahimeleks Hus. (2) Du stærke, hvi bryster du dig af din Ondskab imod den fromme?

Salmerne 86:5
thi du, o Herre, er god og rund til at forlade, rig paa Naade mod alle, der paakalder dig.

Salmerne 106:1
Halleluja! Lov HERREN, thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig!

Salmerne 107:1,8,15,22
Halleluja! Lov HERREN, thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig!…

Salmerne 119:68
God er du og gør godt, lær mig dine Vedtægter!

Jeremias 33:11
skal atter høres Fryderaab og Glædesraab, Brudgoms Røst og Bruds Røst, Raab af Folk, som siger: »Tak Hærskarers HERRE; thi HERREN er god, og hans Miskundhed varer evindelig!« og som bringer Takoffer til HERRENS Hus; thi jeg vender Landets Skæbne, saa det bliver som tilforn, siger HERREN.

his mercy

Salmerne 36:5
HERRE, din Miskundhed rækker til Himlen, din Trofasthed naar til Skyerne,

Salmerne 103:17
Men HERRENS Miskundhed varer fra Evighed og til Evighed over dem, der frygter ham, og hans Retfærd til Børnenes Børn

Salmerne 118:1-4
Halleluja! Tak HERREN, thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig.…

Salmerne 136:1
Halleluja! Tak HERREN, thi han er god; thi hans Miskundhed varer evindelig!

Lukas 1:50
og hans Barmhjertighed varer fra Slægt til Slægt over dem, som frygte ham.

and his truth

Salmerne 85:10
Miskundhed og Sandhed mødes, Retfærd og Fred skal kysse hinanden;

Salmerne 89:1,2
En Maskil af Ezraiten Etan. (2) Om HERRENS Naade vil jeg evigt synge, fra Slægt til Slægt med min Mund forkynde din Trofasthed.…

Salmerne 119:90,91
Din Trofasthed varer fra Slægt til Slægt, du grundfæsted Jorden, og den staar fast.…

Salmerne 146:6
som skabte Himmel og Jord, Havet og alt, hvad de rummer, som evigt bevarer sin Trofasthed

2.Mosebog 34:6,7
Og HERREN gik forbi ham og raabte: »HERREN, HERREN, Gud, som er barmhjertig og naadig, langmodig og rig paa Miskundhed og Trofasthed,…

5.Mosebog 7:9
saa skal du vide, at HERREN din Gud er den sande Gud, den trofaste Gud, der i tusinde Slægtled holder fast ved sin Pagt og sin Miskundhed mod dem, der elsker ham og holder hans Bud,

Jeremias 33:20,21
Saa siger HERREN: Hvis min Pagt med Dagen og Natten brydes, saa det ikke bliver Dag og Nat, naar Tid er inde,…

Mika 7:20
Du vil vise Jakob Trofasthed, Abraham Naade, som du svor vore Fædre til i fordums Dage.

Romerne 15:8,9
Jeg siger nemlig, at Kristus er bleven Tjener for omskaarne for Guds Sanddruheds Skyld for at stadfæste Forjættelserne til Fædrene;…

Titus 1:2
i Haab om evigt Liv, hvilket Gud, som ikke lyver, har forjættet fra evige Tider,

Hebræerne 6:13-18
Thi da Gud gav Abraham Forjættelsen, svor han ved sig selv, fordi han ingen større havde at sværge ved, og sagde:…

all generations.

Salmerne 89:1
En Maskil af Ezraiten Etan. (2) Om HERRENS Naade vil jeg evigt synge, fra Slægt til Slægt med min Mund forkynde din Trofasthed.

Links
Salmerne 100:5 InterlinearSalmerne 100:5 FlersprogedeSalmos 100:5 SpanskPsaume 100:5 FranskePsalm 100:5 TyskSalmerne 100:5 KinesiskPsalm 100:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 100
4Gaa ind i hans Porte med Takkesang, med Lovsange ind i hans Forgaarde, tak ham og lov hans Navn! 5Thi god er HERREN, hans Miskundhed varer evindelig, fra Slægt til Slægt hans Trofasthed!
Krydshenvisninger
1.Krønikebog 16:34
Lov HERREN, thi han er god, og hans Miskundhed varer evindelig!

2.Krønikebog 5:13
i samme Øjeblik som Trompetblæserne og Sangerne paa een Gang stemte i for at love og prise HERREN og lod Trompeterne, Cymblerne og Musikinstrumenterne klinge og lovede HERREN med Ordene »thi han er god, og hans Miskundhed varer evindelig!« — fyldte Skyen HERRENS Hus,

2.Krønikebog 7:3
Og da alle Israeliterne saa Ilden og HERRENS Herlighed fare ned over Templet, kastede de sig paa Knæ paa Stenbroen med Ansigtet mod Jorden og tilbad og lovede HERREN med Ordene »thi han er god, og hans Miskundhed varer evindelig!«

Ezra 3:11
og de stemte i med Lov og Pris for HERREN med Ordene »thi han er god, og hans Miskundhed mod Israel varer evindelig!« Og hele Folket brød ud i høj Jubel, idet de priste HERREN, fordi Grunden var lagt til HERRENS Hus.

Salmerne 25:8
God og oprigtig er HERREN, derfor viser han Syndere Vejen.

Salmerne 86:5
thi du, o Herre, er god og rund til at forlade, rig paa Naade mod alle, der paakalder dig.

Salmerne 106:1
Halleluja! Lov HERREN, thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig!

Salmerne 107:1
Halleluja! Lov HERREN, thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig!

Salmerne 108:4
thi din Miskundhed naar til Himlen, din Sandhed til Skyerne.

Salmerne 117:2
thi stor er hans Miskundhed mod os, HERRENS Trofasthed varer evindelig!

Salmerne 118:1
Halleluja! Tak HERREN, thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig.

Salmerne 119:68
God er du og gør godt, lær mig dine Vedtægter!

Salmerne 119:90
Din Trofasthed varer fra Slægt til Slægt, du grundfæsted Jorden, og den staar fast.

Salmerne 135:3
Pris HERREN, thi god er HERREN, lovsyng hans Navn, thi lifligt er det.

Salmerne 136:1
Halleluja! Tak HERREN, thi han er god; thi hans Miskundhed varer evindelig!

Salmerne 145:9
God er HERREN mod alle, hans Barmhjertighed er over alle hans Værker.

Jeremias 33:11
skal atter høres Fryderaab og Glædesraab, Brudgoms Røst og Bruds Røst, Raab af Folk, som siger: »Tak Hærskarers HERRE; thi HERREN er god, og hans Miskundhed varer evindelig!« og som bringer Takoffer til HERRENS Hus; thi jeg vender Landets Skæbne, saa det bliver som tilforn, siger HERREN.

Nahum 1:7
HERREN er god, et Værn paa Trængselens Dag; han kender dem, som lider paa ham,

Salmerne 100:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden