Matthæus 13:21
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men han har ikke Rod i sig og holder kun ud til en Tid; men naar der kommer Trængsel eller Forfølgelse for Ordets Skyld, forarges han straks.

Norsk (1930)
men han har ikke rot i sig, og holder bare ut til en tid; blir det trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, da tar han straks anstøt.

Svenska (1917)
men som icke har någon rot i sig, utan bliver beståndande allenast till en tid, och när bedrövelse eller förföljelse påkommer för ordets skull, då kommer han strax på fall.

King James Bible
Yet hath he not root in himself, but dureth for a while: for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended.

English Revised Version
yet hath he not root in himself, but endureth for a while; and when tribulation or persecution ariseth because of the word, straightway he stumbleth.
Bibel Viden Treasury

root.

Matthæus 13:6
Men da Solen kom op, blev det svedet af, og fordi det ikke havde Rod, visnede det.

Matthæus 7:22,23,26,27
Mange skulle sige til mig paa hin Dag: Herre, Herre! have vi ikke profeteret ved dit Navn, og have vi ikke uddrevet onde Aander ved dit Navn, og have vi ikke gjort mange kraftige Gerninger ved dit Navn?…

Job 19:28
Naar I siger: »Hor vi skal forfølge ham, Sagens Rod vil vi udfinde hos ham!«

Ordsprogene 12:3,12
Ingen staar fast ved Gudløshed, men retfærdiges Rod skal aldrig rokkes.…

Lukas 8:13
Men de paa Klippen ere de, som modtage Ordet med Glæde, naar de høre det, og disse have ikke Rod; de tro til en Tid og falde fra i Fristelsens Tid.

Johannes 6:26,61-65
Jesus svarede dem og sagde: »Sandelig, sandelig, siger jeg eder, I søge mig, ikke fordi I saa Tegn, men fordi I spiste af Brødene og bleve mætte.…

Johannes 6:70,71
Jesus svarede dem: »Har jeg ikke udvalgt mig eder tolv, og en af eder er en Djævel?«…

Johannes 15:5-7
Jeg er Vintræet, I ere Grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen Frugt; thi uden mig kunne I slet intet gøre.…

Apostlenes G. 8:21-23
Du har ikke Del eller Lod i dette Ord; thi dit Hjerte er ikke ret for Gud.…

Galaterne 5:6
Thi i Kristus Jesus gælder hverken Omskærelse eller Forhud noget, men Tro, som er virksom ved Kærlighed.

Galaterne 6:15
Thi hverken Omskærelse eller Forhud er noget, men en ny Skabning.

Efeserne 3:17
at Kristus maa bo ved Troen i eders Hjerter,

2.Peter 1:8,9
Thi naar dette findes hos eder og er i Tiltagen, lader det eder ikke staa ørkesløse eller ufrugtbare i Erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus;…

1.Johannes 2:19,20
De ere udgaaede fra os, men de vare ikke af os; thi dersom de havde været af os, da vare de blevne hos os. Dog, det var, for at det skulde blive aabenbart, at de ikke alle ere af os.…

dureth.

Matthæus 10:22
Og I skulle hades af alle for mit Navns Skyld; men den, som holder ud indtil Enden, han skal blive frelst.

Matthæus 24:13
Men den, som holder ud indtil Enden, han skal frelses.

Job 27:8-10
Thi hvad er den vanhelliges Haab, naar Gud bortskærer og kræver hans Sjæl?…

Salmerne 36:3
Hans Munds Ord er Uret og Svig, han har ophørt at handle klogt og godt;

Hoseas 6:4
Hvor kan jeg hjælpe dig, Efraim, hvor kan jeg hjælpe dig, Juda? Eders Kærlighed er Morgentaage, Dug, som aarle svinder!

Romerne 2:7
dem, som med Udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv;

Filipperne 1:6
forvisset om dette, at han, som begyndte en god Gerning i eder, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi Dag,

1.Peter 1:5
I, som ved Guds Kraft bevogtes ved Tro til en Frelse, som er rede til at aabenbares i den sidste Tid,

for.

Matthæus 5:10-12
Salige ere de, som ere forfulgte for Retfærdigheds Skyld, thi Himmeriges Rige er deres.…

Matthæus 10:37-39
Den, som elsker Fader eller Moder mere end mig, er mig ikke værd; og den, som elsker Søn eller Datter mere end mig, er mig ikke værd;…

Matthæus 16:24-26
Da sagde Jesus til sine Disciple: »Vil nogen komme efter mig, han fornægte sig selv og tage sit Kors op og følge mig!…

Markus 4:17
og de have ikke Rod i sig, men holde kun ud til en Tid; derefter, naar der kommer Trængsel eller Forfølgelse for Ordets Skyld, forarges de straks.

Markus 8:34-36
Og han kaldte Skaren tillige med sine Disciple til sig og sagde til dem: »Den, som vil følge efter mig, han fornægte sig selv og tage sit Kors op og følge mig!…

Markus 13:12,13
Og Broder skal overgive Broder til Døden, og Fader sit Barn og Børn skulle staa op mod Forældre og slaa dem ihjel.…

Lukas 9:23-25
Men han sagde til alle: »Vil nogen komme efter mig, han fornægte sig selv og tage sit Kors op daglig og følge mig;…

Lukas 14:26-33
»Dersom nogen kommer til mig og ikke hader sin Fader og Moder og Hustru og Børn og Brødre og Søstre, ja endog sit eget Liv, kan han ikke være min Discipel.…

Lukas 21:12-18
Men forud for alt dette skulle de lægge Haand paa eder og forfølge eder og overgive eder til Synagoger og Fængsler, og I skulle føres frem for Konger og Landshøvdinger for mit Navns Skyld.…

Johannes 12:25,26
Den, som elsker sit Liv, skal miste det; og den, som hader sit Liv i denne Verden, skal bevare det til et evigt Liv.…

Galaterne 6:12
Alle de, som ville tage sig godt ud i Kødet, de tvinge eder til at lade eder omskære, alene for at de ikke skulle forfølges for Kristi Kors's Skyld.

2.Timotheus 4:10
thi Demas forlod mig, fordi han fik Kærlighed til den nærværende Verden, og drog til Thessalonika; Kreskens drog til Galatien, Titus til Dalmatien.

Hebræerne 10:35-39
Kaster altsaa ikke eders Frimodighed bort, hvilken jo har stor Belønning;…

Aabenbaring 2:13
Jeg ved, hvor du bor, der, hvor Satans Trone er; og du holder fast ved mit Navn og fornægtede ikke min Tro, i Antipas's, mit tro Vidnes Dage, han, som blev ihjelslaaet hos eder, der, hvor Satan bor.

is.

Matthæus 13:57
Og de forargedes paa ham. Men Jesus sagde til dem: »En Profet er ikke foragtet uden i sit eget Fædreland og i sit Hus,«

Matthæus 11:6
og salig er den, som ikke forarges paa mig.«

Matthæus 24:9,10
Da skulle de overgive eder til Trængsel og slaa eder ihjel, og I skulle hades af alle Folkeslagene for mit Navns Skyld.…

Matthæus 26:31,33
Da siger Jesus til dem: »I skulle alle forarges paa mig i denne Nat; thi der er skrevet: Jeg vil slaa Hyrden, og Hjordens Faar skulle adspredes.…

2.Timotheus 1:15
Du ved dette, at alle de i Asien have vendt sig fra mig, iblandt hvilke ere Fygelus og Hermogenes.

Links
Matthæus 13:21 InterlinearMatthæus 13:21 FlersprogedeMateo 13:21 SpanskMatthieu 13:21 FranskeMatthaeus 13:21 TyskMatthæus 13:21 KinesiskMatthew 13:21 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 13
20Men det, som blev saaet paa Stengrund, er den, som hører Ordet og straks modtager det med Glæde. 21Men han har ikke Rod i sig og holder kun ud til en Tid; men naar der kommer Trængsel eller Forfølgelse for Ordets Skyld, forarges han straks. 22Men det, som blev saaet iblandt Torne, er den, som hører Ordet, og Verdens Bekymring og Rigdommens Forførelse kvæler Ordet, og det bliver uden Frugt.…
Krydshenvisninger
Matthæus 11:6
og salig er den, som ikke forarges paa mig.«

Matthæus 13:20
Men det, som blev saaet paa Stengrund, er den, som hører Ordet og straks modtager det med Glæde.

Markus 4:17
og de have ikke Rod i sig, men holde kun ud til en Tid; derefter, naar der kommer Trængsel eller Forfølgelse for Ordets Skyld, forarges de straks.

Jakob 3:2
Thi vi støde alle an i mange Ting; dersom nogen ikke støder an i Tale, da er han en fuldkommen Mand, i Stand til ogsaa at holde hele Legemet i Tømme.

Matthæus 13:20
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden