Johannes 14:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
»Eders Hjerte forfærdes ikke! Tror paa Gud, og tror paa mig!

Norsk (1930)
Eders hjerte forferdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig!

Svenska (1917)
»Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på Gud; tron ock på mig.

King James Bible
Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.

English Revised Version
Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.
Bibel Viden Treasury

not.

Johannes 14:27,28
Fred efterlader jeg eder, min Fred giver jeg eder; jeg giver eder ikke, som Verden giver. Eders Hjerte forfærdes ikke og forsage ikke!…

Johannes 11:33
Da nu Jesus saa hende græde og saa Jøderne, som vare komne med hende, græde, harmedes han i Aanden og blev heftig bevæget i sit Indre; og han sagde:

*marg:

Johannes 12:27
Nu er min Sjæl forfærdet; og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne Time? Dog, derfor er jeg kommen til denne Time.

Johannes 16:3,6,22,23
Og dette skulle de gøre, fordi de hverken kende Faderen eller mig.…

Job 21:4-6
Gælder min Klage Mennesker? Hvi skulde jeg ej være utaalmodig?…

Job 23:15,16
Derfor forfærdes jeg for ham og gruer ved Tanken om ham.…

Salmerne 42:5,6,8-11
Hvorfor er du nedbøjet, Sjæl, hvi bruser du i mig? Bi efter Gud, thi end skal jeg takke ham, mit Aasyns Frelse og min Gud!…

Salmerne 43:5
Hvorfor er du nedbøjet, Sjæl, hvi bruser du i mig? Bi efter Gud, thi end skal jeg takke ham, mit Aasyns Frelse og min Gud!

Salmerne 77:2,3,10
jeg søger Herren paa Nødens Dag, min Haand er om Natten utrættet udrakt, min Sjæl vil ikke lade sig trøste;…

Esajas 43:1,2
Men nu, saa siger HERREN, som skabte dig, Jakob, danned dig, Israel: Frygt ikke, jeg genløser dig, jeg kalder dig ved Navn, du er min!…

Jeremias 8:18
Min Kvide er ikke til at læge, mit Hjerte er sygt.

Klagesangene 3:17-23
han skilte min Sjæl fra Freden, jeg glemte Lykken…

2.Korinther 2:7
saa at I tværtimod snarere skulle tilgive og trøste ham, for at han ikke skal drukne i den alt for store Bedrøvelse.

2.Korinther 4:8-10
vi, som trænges paa alle Maader, men ikke stænges inde, ere tvivlraadige, men ikke fortvivlede,…

2.Korinther 12:9,10
og han har sagt mig: »Min Naade er dig nok; thi Kraften fuldkommes i Magtesløshed.« Allerhelst vil jeg derfor rose mig af min Magtesløshed, for at Kristi Kraft kan tage Bolig i mig.…

1.Thessaloniker 3:3,4
for at ingen skulde blive vankelmodig i disse Trængsler; I vide jo selv, at dertil ere vi bestemte.…

2.Thessaloniker 2:2
at I ikke i en Hast maa lade eder bringe fra Besindelse eller forskrække hverken ved nogen Aand eller ved nogen Tale eller Brev, der skulde være fra os, som om Herrens Dag var lige for Haanden.

Hebræerne 12:12,13
Derfor, retter de slappede Hænder og de lammede Knæ,…

ye.

Johannes 5:23
for at alle skulle ære Sønnen, ligesom de ære Faderen. Den, som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som udsendte ham.

Johannes 6:40
Thi dette er min Faders Villie, at hver den, som ser Sønnen og tror paa ham, skal have et evigt Liv, og jeg skal oprejse ham paa den yderste Dag.«

Johannes 11:25-27
Jesus sagde til hende: »Jeg er Opstandelsen og Livet; den, som tror paa mig, skal leve, om han end dør.…

Johannes 12:44
Men Jesus raabte og sagde: »Den, som tror paa mig, tror ikke paa mig, men paa ham, som sendte mig,

Johannes 13:19
Fra nu af siger jeg eder det, førend det sker, for at I, naar det er sket, skulle tro, at det er mig.

Esajas 12:2,3
Se, Gud er min Frelse, jeg er trøstig og uden Frygt; thi HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse.…

Esajas 26:3
hvis Sind er fast, som vogter paa Fred, thi det stoler paa dig.

Apostlenes G. 3:15,16
Men Livets Fyrste sloge I ihjel, hvem Gud oprejste fra de døde, hvorom vi ere Vidner.…

Efeserne 1:12,13,15
for at vi skulde være til Pris for hans Herlighed, vi, som forud havde haabet paa Kristus,…

Efeserne 3:14-17
For denne Sags Skyld bøjer jeg mine Knæ for Faderen,…

1.Peter 1:21
der ved ham tro paa Gud, som oprejste ham fra de døde og gav ham Herlighed, saa at eders Tro ogsaa er Haab til Gud.

1.Johannes 2:23,24
Hver den, som fornægter Sønnen, har ej heller Faderen; den, som bekender Sønnen, har ogsaa Faderen.…

1.Johannes 5:10-12
Den, som tror paa Guds Søn, har Vidnesbyrdet i sig selv; den, som ikke tror Gud, har gjort ham til en Løgner, fordi han ikke har troet paa det Vidnesbyrd, som Gud har vidnet om sin Søn.…

Links
Johannes 14:1 InterlinearJohannes 14:1 FlersprogedeJuan 14:1 SpanskJean 14:1 FranskeJohannes 14:1 TyskJohannes 14:1 KinesiskJohn 14:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Johannes 14
1»Eders Hjerte forfærdes ikke! Tror paa Gud, og tror paa mig! 2I min Faders Hus er der mange Boliger. Dersom det ikke var saa, havde jeg sagt eder det; thi jeg gaar bort for at berede eder Sted.…
Krydshenvisninger
Johannes 14:27
Fred efterlader jeg eder, min Fred giver jeg eder; jeg giver eder ikke, som Verden giver. Eders Hjerte forfærdes ikke og forsage ikke!

Johannes 16:6
Men fordi jeg har talt dette til eder, har Bedrøvelsen opfyldt eders Hjerte.

Johannes 16:22
Ogsaa I have da vel nu Bedrøvelse, men jeg skal se eder igen, og eders Hjerte skal glædes, og ingen tager eders Glæde fra eder.

Johannes 16:24
Hidindtil have I ikke bedt om noget i mit Navn; beder, og I skulle faa, for at eders Glæde maa blive fuldkommen.

Johannes 13:38
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden