Esajas 26:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
hvis Sind er fast, som vogter paa Fred, thi det stoler paa dig.

Norsk (1930)
Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til dig setter han sin lit.

Svenska (1917)
Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid; ty på dig förtröstar han.

King James Bible
Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.

English Revised Version
Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.
Bibel Viden Treasury

wilt

Esajas 9:6,7
Thi et Barn er født os, en Søn er os givet, paa hans Skulder skal Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: Underfuld-Raadgiver, Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste.…

Esajas 57:19-21
hos de sørgende skaber jeg Læbernes Frugt, Fred, Fred for fjern og nær, siger HERREN, og nu vil jeg læge ham.…

Salmerne 85:7,8
Lad os skue din Miskundhed, HERRE, din Frelse give du os!…

Mika 5:5
Og han skal være Fred. Naar Assur trænger ind i vort Land, og naar han træder ind i vore Borge, stiller vi syv Hyrder imod ham og otte fyrstelige Mænd,

Johannes 14:27
Fred efterlader jeg eder, min Fred giver jeg eder; jeg giver eder ikke, som Verden giver. Eders Hjerte forfærdes ikke og forsage ikke!

Johannes 16:33
Dette har jeg talt til eder, for at I skulle have Fred i mig. I Verden have I Trængsel; men værer frimodige, jeg har overvundet Verden.«

Romerne 5:1
Altsaa retfærdiggjorte af Tro have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus,

Efeserne 2:14-16
Thi han er vor Fred, han, som gjorde begge til eet og nedbrød Gærdets Skillevæg,…

Filipperne 4:7
og Guds Fred, som overgaar al Forstand, skal bevare eders Hjerter og eders Tanker i Kristus Jesus.

in perfect peace.

Esajas 31:1
Ve dem, som gaar ned til Ægypten om Hjælp og slaar Lid til Heste, som stoler paa Vognenes Mængde, paa Rytternes store Tal, men ikke ser hen til Israels Hellige, ej raadspørger HERREN.

Esajas 48:2
fra den hellige By har de jo Navn, deres Støtte er Israels Gud, hvis Navn er Hærskarers HERRE:

Esajas 50:1
Saa siger HERREN: Hvor er eders Moders Skilsmissebrev, med hvilket jeg sendte hende bort; eller hvem var jeg noget skyldig, saa jeg solgte eder til ham? Nej, for eders Brøde solgtes I, for eders Synd blev eders Moder sendt bort.

because

1.Krønikebog 5:20
og de fik Hjælp imod dem, saa at Hagriterne og alle deres Forbundsfæller overgaves i deres Haand, thi de raabte til Gud i Kampen, og han bønhørte dem, fordi de slog deres Lid til ham.

2.Krønikebog 13:18
Saaledes ydmygedes Israeliterne den Gang, men Judæerne styrkedes, fordi de støttede sig til HERREN, deres Fædres Gud.

2.Krønikebog 16:8
Var ikke Kusjiterne og Libyerne en vældig Hær med en vældig Mængde Vogne og Ryttere? Men da du søgte Støtte hos HERREN, gav han dem i din Haand!

Salmerne 9:10
HERREN blev de fortryktes Tilflugt, en Tilflugt i Trængselstider;

Jeremias 17:7,8
Velsignet være den Mand, som stoler paa HERREN, og hvis Tillid HERREN er.…

Romerne 4:18-21
Og han troede imod Haab med Haab paa, at, han skulde blive mange Folkeslags Fader, efter det, som var sagt: »Saaledes skal din Sæd være;«…

Links
Esajas 26:3 InterlinearEsajas 26:3 FlersprogedeIsaías 26:3 SpanskÉsaïe 26:3 FranskeJesaja 26:3 TyskEsajas 26:3 KinesiskIsaiah 26:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esajas 26
2Luk Portene op for et retfærdigt Folk, som gemmer paa Troskab, 3hvis Sind er fast, som vogter paa Fred, thi det stoler paa dig. 4Stol for evigt paa HERREN, thi HERREN er en evig Klippe.…
Krydshenvisninger
Filipperne 4:7
og Guds Fred, som overgaar al Forstand, skal bevare eders Hjerter og eders Tanker i Kristus Jesus.

Salmerne 119:165
Megen Fred har de, der elsker din Lov, og intet bliver til Anstød for dem.

Esajas 9:6
Thi et Barn er født os, en Søn er os givet, paa hans Skulder skal Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: Underfuld-Raadgiver, Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste.

Esajas 12:2
Se, Gud er min Frelse, jeg er trøstig og uden Frygt; thi HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse.

Esajas 26:12
HERRE, du skaffe os Fred, thi alt, hvad vi har udrettet, gjorde du for os.

Esajas 27:5
med mindre man tyr til mit Værn, slutter Fred med mig, slutter Fred med mig.

Esajas 32:18
Da bor mit Folk i Fredens Hjem, i trygge Boliger, sorgfri Pauluner.

Esajas 42:6
Jeg, HERREN, har kaldet dig i Retfærd og grebet dig fast om Haand; jeg vogter dig, og jeg gør dig til Folkepagt, til Hedningelys

Esajas 42:19
Hvo er blind, om ikke min Tjener, og døv som Budet, jeg sendte? Hvo er blind som min haandgangne Mand, blind som HERRENS Tjener?

Esajas 49:8
Saa siger HERREN: Jeg hører dig i Naadens Stund, jeg hjælper dig paa Frelsens Dag, vogter dig og gør dig til Folkepagt for at rejse Landet igen, udskifte øde Lodder

Esajas 57:19
hos de sørgende skaber jeg Læbernes Frugt, Fred, Fred for fjern og nær, siger HERREN, og nu vil jeg læge ham.

Esajas 66:12
Thi saa siger HERREN: Se, jeg leder til hende Fred som en svulmende Flod og Folkenes Rigdom som en Strøm; hendes spæde skal bæres paa Hofte, og Kærtegn faar de paa Skød;

Daniel 3:17
Sker det, saa kan vor Gud, som vi dyrker, fri os af den gloende Ovn, og han vil fri os af din Haand, o Konge;

Daniel 3:28
Saa sagde Nebukadnezar: »Lovet være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, der sendte sin Engel og friede sine Tjenere, som i Tillid til ham overtraadte Kongens Bud og hengav deres Legemer for at undgaa at dyrke eller tilbede nogen anden Gud end deres egen!

Daniel 6:23
Og Kongen blev saare glad og lod Daniel drage op af Kulen; og da det var sket, viste det sig, at han ikke havde lidt nogen som helst Men, eftersom han havde troet paa sin Gud.

Esajas 26:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden