Jeremias 31:18
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Jeg hører grant, hvor Efraim klager: »Du tugted mig, og jeg blev tugtet som en utæmmet Kalv; omvend mig, saa bliver jeg omvendt, thi du er HERREN min Gud.

Norsk (1930)
Jeg har hørt Efra'im klage: Du har tuktet mig, ja, jeg blev tuktet som en utemmet kalv; omvend mig du, så blir jeg omvendt, du er jo Herren min Gud.

Svenska (1917)
Jag har nogsamt hört huru Efraim klagar: »Du har tuktat mig, ja, jag har blivit tuktad såsom en otämd kalv; tag mig nu åter, så att jag får vända åter; du är ju HERREN, min Gud.

King James Bible
I have surely heard Ephraim bemoaning himself thus; Thou hast chastised me, and I was chastised, as a bullock unaccustomed to the yoke: turn thou me, and I shall be turned; for thou art the LORD my God.

English Revised Version
I have surely heard Ephraim bemoaning himself thus, Thou hast chastised me, and I was chastised, as a calf unaccustomed to the yoke: turn thou me, and I shall be turned; for thou art the LORD my God.
Bibel Viden Treasury

surely.

Job 33:27,28
Han synger det ud for Folk: »Jeg synded og krænkede Retten og fik dog ej Løn som forskyldt!…

Salmerne 102:19,20
thi han ser ned fra sin hellige Højsal, HERREN skuer ned fra Himmel til Jord…

Esajas 57:15-18
Thi saa siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis Navn er »Hellig«: I Højhed og Hellighed bor jeg, hos den knuste, i Aanden bøjede for at kalde de bøjedes Aand og de knustes Hjerte til Live.…

Hoseas 5:15
Jeg gaar til mit sted igen, indtil de bøder for Skylden og søger frem for mit Aasyn, søger mig i deres Trængsel.

Hoseas 6:1,2
»Kom, vi vil tilbage til HERREN! Han sønderrev, han vil og læge, han slog os, vil ogsaa forbinde.…

Lukas 15:20
Og han stod op og kom til sin Fader. Men da han endnu var langt borte, saa hans Fader ham og ynkedes inderligt, og han løb til og faldt ham om Halsen og kyssede ham.

Ephraim.

Jeremias 31:6,9
Thi en Dag skal Vogterne raabe paa Efraims Bjerge: »Kom, lad os drage til Zion, til HERREN vor Gud!«…

Jeremias 3:21,22
Hør, der lyder Graad paa de nøgne Høje, Tryglen af Israels Børn, fordi de vandrede Krogveje, glemte HERREN deres Gud.…

Jeremias 50:4,5
I hine Dage og til hin Tid, lyder det fra HERREN, skal Israeliterne, sammen med Judæerne, komme; de skal vandre under Graad og søge HERREN deres Gud;…

Hoseas 11:8,9
Hvor kan jeg ofre dig, Efraim, lade dig, Israel, fare, ofre dig ligesom Adma, gøre dig som Zebojim? Mit Hjerte vender sig i mig, al min Medynk er vakt.…

Hoseas 14:4-8
Jeg læger deres Frafald, elsker dem frivilligt, min Vrede har vendt sig fra dem.…

thou hast.

Jeremias 2:30
Forgæves slog jeg eders Børn, de tog ikke ved Lære, som hærgende Løve fortærede Sværdet Profeterne.

Jeremias 5:3
HERRE, dine Øjne ser jo efter Sandhed. Du slog dem, de ømmed sig ikke; du lagde dem øde, de vilde ej tage ved Lære, gjorde Ansigtet haardere end Flint, vilde ej vende om.

Job 5:17
Held den Mand, som revses at Gud; ringeagt ej den Almægtiges Tugt!

Salmerne 39:8,9
Fri mig for al min Synd, gør mig ikke til Spot for Daarer!…

Salmerne 94:12
Salig den Mand, du tugter, HERRE, og vejleder ved din Lov

Salmerne 119:75
HERRE, jeg ved, at dine Bud er retfærdige, i Trofasthed har du ydmyget mig.

Ordsprogene 3:11
Min Søn, lad ej haant om HERRENS Tugt, vær ikke ked af hans Revselse;

Esajas 1:5
Kan I taale flere Hug, siden I stadig falder fra? Kun Saar er Hovedet, sygt hele Hjertet;

Esajas 9:13
Men til ham, der slaar det, vender Folket ej om, de søger ej Hærskarers HERRE.

Esajas 57:17
For hans Gridskheds Skyld blev jeg vred, slog ham og skjulte mig i Harme; han fulgte i Frafald sit Hjertes Vej.

Hoseas 5:12,13
Jeg er som Møl for Efraim, Edder for Judas Hus.…

Sefanias 3:2
Den hører ej HERRENS Røst, tager ikke mod Tugt. Paa HERREN stoler den ej, holder sig ej til Gud.

Hebræerne 12:5
og I have glemt Formaningen, der jo dog taler til eder som til Sønner: »Min Søn! agt ikke Herrens Tugtelse ringe, vær heller ikke forsagt, naar du revses af ham;

Aabenbaring 3:19
Alle dem, jeg elsker, dem revser og tugter jeg; vær derfor nidkær og omvend dig!

as a.

Salmerne 32:9
Vær ikke uden Forstand som Hest eller Muldyr, der tvinges med Tømme og Bidsel, naar de ikke vil komme til dig.

Ordsprogene 26:3
Svøbe for Hest, Bidsel for Æsel og Ris for Taabers Ryg.

Ordsprogene 29:1
Hvo Nakken gør stiv, skønt revset tit, han knuses brat uden Lægedom.

Esajas 51:20
Ved alle Gadehjørner laa dine Sønner i Afmagt som i Garn Antiloper, fyldte med HERRENS Vrede, med Trusler fra din Gud.

Esajas 53:7
Han blev knust og bar det stille, han oplod ikke sin Mund som et Lam, der føres hen at slagtes, som et Faar, der er stumt, naar det klippes — han oplod ikke sin Mund.

Klagesangene 3:27-30
godt for en Mand, at han bærer Aag i sin Ungdom.…

Hoseas 10:11
En tilvænnet Kvie var Efraim, tærskede villigt, Aaget lagde jeg selv paa dens skønne Hals; for Ploven spændte jeg Efraim, Juda for Harven.

turn.

Jeremias 17:14
Læg mig, HERRE, saa jeg læges, frels du mig, saa jeg frelses, thi du er min Ros.

Salmerne 80:3,7,19
Hærskarers Gud, bring os atter paa Fode, lad dit Ansigt lyse, at vi maa frelses!…

Salmerne 85:4
Vend tilbage, vor Frelses Gud, hør op med din Uvilje mod os!

Klagesangene 5:21
Omvend os, HERRE, til dig, saa vender vi om, giv os nye Dage, som fordum!

Malakias 4:6
Han skal vende Fædrenes Hjerte til Sønnerne og Sønnernes til Fædrene, at jeg ikke skal komme og slaa Landet med Band.

Lukas 1:17
Og han skal gaa foran for ham i Elias's Aand og Kraft for at vende Fædres Hjerter til Børn og genstridige til retfærdiges Sind for at berede Herren et velskikket Folk.«

Apostlenes G. 3:26
For eder først har Gud oprejst sin Tjener og sendt han for at velsigne eder, naar enhver af eder vender om fra sin Ondskab.«

Filipperne 2:13
thi Gud er den, som virker i eder baade at ville og at virke, efter sit Velbehag.

Jakob 1:16-18
Farer ikke vild, mine elskede Brødre!…

for.

Jeremias 3:22,25
Vend om, I frafaldne Sønner, jeg læger eders Frafald. Se, vi kommer til dig, thi du er HERREN vor Gud.…

Esajas 63:16
du, som dog er vor Fader. Thi Abraham ved ej af os, Israel kendes ej ved os, men du er vor Fader, HERRE, »vor Genløser« hed du fra Evighed.

Links
Jeremias 31:18 InterlinearJeremias 31:18 FlersprogedeJeremías 31:18 SpanskJérémie 31:18 FranskeJeremia 31:18 TyskJeremias 31:18 KinesiskJeremiah 31:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jeremias 31
17og der er Haab for din Fremtid, lyder det fra HERREN, Børn vender hjem til deres Land. 18Jeg hører grant, hvor Efraim klager: »Du tugted mig, og jeg blev tugtet som en utæmmet Kalv; omvend mig, saa bliver jeg omvendt, thi du er HERREN min Gud. 19Thi nu jeg er omvendt, angrer jeg; nu jeg har besindet mig, slaar jeg mig paa Hofte; jeg er skamfuld og beskæmmet, thi jeg bærer min Ungdoms Skændsel.«…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 3:26
For eder først har Gud oprejst sin Tjener og sendt han for at velsigne eder, naar enhver af eder vender om fra sin Ondskab.«

4.Mosebog 2:18
Efraim skal lejre sig under sin Lejrs Felttegn mod Vest med Elisjama, Ammihuds Søn, som Øverste over Efraimiterne;

Job 5:17
Held den Mand, som revses at Gud; ringeagt ej den Almægtiges Tugt!

Salmerne 80:3
Hærskarers Gud, bring os atter paa Fode, lad dit Ansigt lyse, at vi maa frelses!

Salmerne 80:7
Hærskarers Gud, bring os atter paa Fode, lad dit Ansigt lyse, at vi maa frelses!

Salmerne 94:12
Salig den Mand, du tugter, HERRE, og vejleder ved din Lov

Salmerne 118:18
HERREN tugted mig haardt, men gav mig ej hen i Døden.

Salmerne 119:67
Før jeg blev ydmyget, for jeg vild, nu holder jeg dit Ord.

Jeremias 3:21
Hør, der lyder Graad paa de nøgne Høje, Tryglen af Israels Børn, fordi de vandrede Krogveje, glemte HERREN deres Gud.

Jeremias 17:14
Læg mig, HERRE, saa jeg læges, frels du mig, saa jeg frelses, thi du er min Ros.

Klagesangene 5:21
Omvend os, HERRE, til dig, saa vender vi om, giv os nye Dage, som fordum!

Ezekiel 20:43
Der skal I ihukomme eders Veje og alle de Gerninger, I gjorde eder urene med, saa I ledes ved eder selv for alt det onde, I øvede.

Daniel 9:13
Som skrevet staar i Mose Lov, kom hele denne Ulykke over os; og vi stemte ikke HERREN vor Gud til Mildhed ved at vende om fra vore Misgerninger og vinde Indsigt i din Sandhed.

Hoseas 4:16
Thi som en uvan Ko er Israel uvan, skal HERREN saa lade dem græsse i Frihed som Lam?

Jonas 3:10
Da Gud saa, hvad de gjorde, hvorledes de omvendte sig fra deres onde Vej, angrede han den Ulykke, han havde truet med at føre over dem, og gjorde ikke Alvor deraf.

Malakias 3:16
Da talte de, som frygter HERREN, med hverandre. Og HERREN lyttede og hørte efter, og en Bog blev skrevet for hans Aasyn, for at de kunde ihukommes, som frygter HERREN og slaar Lid til hans Navn.

Jeremias 31:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden