Ordsprogene 29:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Hvo Nakken gør stiv, skønt revset tit, han knuses brat uden Lægedom.

Norsk (1930)
En mann som er ofte straffet og allikevel gjør sin nakke stiv, vil i et øieblikk bli sønderbrutt, og der er ingen lægedom.

Svenska (1917)
Den som får mycken tillrättavisning, men förbliver hårdnackad, han varder oförtänkt krossad utan räddning.

King James Bible
He, that being often reproved hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, and that without remedy.

English Revised Version
He that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be broken, and that without remedy.
Bibel Viden Treasury

Ordsprogene 1:24-31
Fordi jeg raabte og I stod imod, jeg vinked og ingen ænsed det,…

1.Samuel 2:25,34
Naar en Mand synder mod en anden, dømmer Gud dem imellem; men synder en Mand mod HERREN, hvem kan da optræde som Dommer til Gunst for ham?« Men de brød sig ikke om deres Faders Advarsel, thi HERREN vilde deres Død.…

1.Kongebog 17:1
Tisjbiten Elias fra Tisjbe i Gilead sagde til Akab: »Saa sandt HERREN, Israels Gud, lever, han, for hvis Aasyn jeg staar, i de kommende Aar skal der ikke falde Dug eller Regn uden paa mit udtrykkelige Bud!«

1.Kongebog 18:18
Men han svarede: »Det er ikke mig, der har bragt Ulykke over Israel, men dig og din Faders Hus, fordi I har forladt HERREN og holder eder til Ba'alerne!

1.Kongebog 20:42
Og han sagde til ham: »Saa siger HERREN: Fordi du gav Slip paa den Mand, der var hjemfaldet til mit Band, skal du svare for hans Liv med dit eget Liv og for hans Folk med dit eget Folk!«

1.Kongebog 21:20-23
Da sagde Akab til Elias: »Har du fundet mig, min Fjende?« Og han svarede: »Ja, jeg har fundet dig! Fordi du har solgt dig selv til at gøre, hvad der er ondt i HERRENS Øjne,…

1.Kongebog 22:20-23,28,34-37
og HERREN sagde: Hvem vil daare Akab, saa han drager op og falder ved Ramot i Gilead? En sagde nu eet, en anden et andet;…

2.Krønikebog 25:16
Men da han talte saaledes, sagde Kongen til ham: »Har man gjort dig til Kongens Raadgiver? Hold inde, ellers bliver du slaaet ihjel!« Da holdt Profeten inde og sagde: »Jeg indser, at Gud har i Sinde at ødelægge dig, siden du bærer dig saaledes ad og ikke hører mit Raad!«

2.Krønikebog 33:10
Da talede HERREN Manasse og hans Folk til, men de ænsede det ikke.

2.Krønikebog 36:15-17
HERREN, deres Fædres Gud, sendte tidlig og silde manende Ord til dem ved sine Sendebud, fordi han ynkedes over sit Folk og sin Bolig;…

Jeremias 25:3-5
Fra Amons Søns, Kong Josias af Judas, trettende Aar til den Dag i Dag, i fulde tre og tyve Aar er HERRENS Ord kommet til mig, og jeg talte til eder aarle og silde, men I hørte ikke;…

Jeremias 26:3-5
Maaske hører de og omvender sig, hver fra sin onde Vej, saa jeg kan angre det onde, jeg har i Sinde at gøre dem for deres onde Gerningers Skyld.…

Jeremias 35:13-16
Saa siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Gaa hen og sig til Judas Mænd og Jerusalems Borgere: Vil I ikke tage ved Lære og høre mine Ord? lyder det fra HERREN.…

Zakarias 1:3-6
Men sig til dem: Saa siger Hærskarers HERRE: Vend om til mig, lyder det fra Hærskarers HERRE, saa vil jeg vende om til eder, siger Hærskarers HERRE.…

Matthæus 26:21-25
Og medens de spiste, sagde han: »Sandelig, siger jeg eder, en af eder vil forraade mig.«…

Johannes 6:70,71
Jesus svarede dem: »Har jeg ikke udvalgt mig eder tolv, og en af eder er en Djævel?«…

Johannes 13:10,11,18,26
Jesus siger til ham: »Den, som er tvættet, har ikke nødig at to andet end Fødderne, men er ren over det hele; og I ere rene, men ikke alle.«…

Apostlenes G. 1:18,25
Han erhvervede sig nu en Ager for sin Uretfærdigheds Løn, og han styrtede ned og brast itu, og alle hans Indvolde væltede ud,…

hardeneth

2.Krønikebog 36:13
Desuden faldt han fra Kong Nebukadnezar, der havde taget ham i Ed ved Gud; og han var halsstarrig og forhærdede sit Hjerte, saa han ikke omvendte sig til HERREN, Israels Gud.

Nehemias 9:29
Du talede dem alvorligt til for at lede dem tilbage til din Lov, men de var overmodige og vilde ikke høre paa dine Bud, og de syndede mod dine Lovbud, som dog holder det Menneske i Live, der gør efter dem; de vendte i Genstridighed Ryggen til og var halsstarrige og vilde ikke lyde.

Esajas 48:4
Thi stivsindet er du, det ved jeg, din Nakke et Jernbaand, din Pande af Kobber.

Jeremias 17:23
De hørte ikke og bøjede ikke deres Øre, men gjorde Nakken stiv for ikke at høre eller tage ved Lære.

shall

Ordsprogene 6:15
derfor kommer hans Undergang brat, han knuses paa Stedet, kan ikke læges.

Ordsprogene 28:18
Den, som vandrer lydefrit, frelses, men den, som gaar Krogveje, falder i Graven.

Esajas 30:13,14
derfor skal denne Brøde blive for eder som en truende, voksende Revne i en knejsende Mur, hvis Fald vil indtræffe brat, lige i et Nu;…

Zakarias 7:11-14
Men de vilde ikke høre; de var stivnakkede og gjorde deres Ører døve…

1.Thessaloniker 5:3
Naar de sige: »Fred og ingen Fare!« da kommer Undergang pludselig, over dem ligesom Veerne over den frugtsommelige, og de skulle ingenlunde undfly.

Links
Ordsprogene 29:1 InterlinearOrdsprogene 29:1 FlersprogedeProverbios 29:1 SpanskProverbes 29:1 FranskeSprueche 29:1 TyskOrdsprogene 29:1 KinesiskProverbs 29:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Ordsprogene 29
1Hvo Nakken gør stiv, skønt revset tit, han knuses brat uden Lægedom. 2Er der mange retfærdige, glædes Folket, men raader de gudløse, sukker Folket.…
Krydshenvisninger
1.Samuel 2:25
Naar en Mand synder mod en anden, dømmer Gud dem imellem; men synder en Mand mod HERREN, hvem kan da optræde som Dommer til Gunst for ham?« Men de brød sig ikke om deres Faders Advarsel, thi HERREN vilde deres Død.

2.Krønikebog 36:16
men de spottede Guds Sendebud, lod haant om hans Ord og gjorde sig lystige over hans Profeter, indtil HERRENS Vrede mod hans Folk tog til i den Grad, at der ikke mere var Lægedom.

Job 9:4
Viis af Hjerte og vældig i Kraft hvo trodsede ham og slap vel derfra?

Ordsprogene 1:24
Fordi jeg raabte og I stod imod, jeg vinked og ingen ænsed det,

Ordsprogene 6:15
derfor kommer hans Undergang brat, han knuses paa Stedet, kan ikke læges.

Ordsprogene 28:28
Vinder gudløse frem, kryber Folk i Skjul; naar de omkommer, bliver de retfærdige mange.

Esajas 48:4
Thi stivsindet er du, det ved jeg, din Nakke et Jernbaand, din Pande af Kobber.

Jeremias 17:23
De hørte ikke og bøjede ikke deres Øre, men gjorde Nakken stiv for ikke at høre eller tage ved Lære.

Jeremias 36:31
jeg vil hjemsøge ham, hans Afkom og hans Tjenere for deres Brøde og bringe over dem og Jerusalems Borgere og Judas Mænd al den Ulykke, jeg har udtalt over dem, uden at de vilde høre.«

Habakkuk 2:7
Thi brat staar dine Skyldherrer op; de, som vil rykke dig, vaagner; da bliver du dem til Bytte.

Ordsprogene 28:28
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden