Aabenbaring 3:19
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Alle dem, jeg elsker, dem revser og tugter jeg; vær derfor nidkær og omvend dig!

Norsk (1930)
Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig!

Svenska (1917)
'Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.' Så gör nu bättring med all flit.

King James Bible
As many as I love, I rebuke and chasten: be zealous therefore, and repent.

English Revised Version
As many as I love, I reprove and chasten: be zealous therefore, and repent.
Bibel Viden Treasury

many.

5.Mosebog 8:5
Saa vid da og tag dig til Hjerte, at HERREN optugter dig, som en Mand optugter sin Søn.

2.Samuel 7:14
Jeg vil være din Sæd en Fader, og den skal være mig en Søn! Naar den synder, vil jeg tugte den med Menneskestok og Menneskers Slag,

Job 5:17
Held den Mand, som revses at Gud; ringeagt ej den Almægtiges Tugt!

Salmerne 6:1
Til Sangmesteren. Med Strengespil. Efter den ottende. En Salme af David. (2) HERRE, revs mig ej i din Vrede, tugt mig ej i din Harme,

Salmerne 39:11
Naar du tugter en Mand med Straf for hans Brøde, smuldrer du hans Herlighed hen som Møl; kun et Aandepust er hvert Menneske. — Sela.

Salmerne 94:10
Skulde Folkenes Tugtemester ej revse, han som lærer Mennesket indsigt?

Ordsprogene 3:11,12
Min Søn, lad ej haant om HERRENS Tugt, vær ikke ked af hans Revselse;…

Ordsprogene 15:10
Streng Tugt er for den, der forlader Vejen; den, der hader Revselse, dør.

Ordsprogene 15:32
Hvo Tugt forsmaar, lader haant om sin Sjæl, men Vid fanger den, der lytter til Revselse.

Ordsprogene 22:15
Daarskab er knyttet til Ynglingens Hjerte, Tugtens Ris skal fjerne den fra ham.

Esajas 26:16
HERRE, i Nøden søgte de dig; de udgød stille Bønner, medens din Tugtelse var over dem.

Jeremias 2:30
Forgæves slog jeg eders Børn, de tog ikke ved Lære, som hærgende Løve fortærede Sværdet Profeterne.

Jeremias 7:28
Sig saa til dem: Det er det Folk, som ej hørte HERREN deres Guds Røst, det, som ej tog ved Lære; Sandhed er svundet, udryddet af deres Mund.

Jeremias 10:24
Tugt os, HERRE, men med Maade, ikke i Vrede, for ikke at gøre os færre!

Jeremias 30:11
Thi jeg er med dig, lyder det fra HERREN, for at frelse dig; thi jeg vil tilintetgøre alle de Folk, blandt hvilke jeg har spredt dig, men dig vil jeg ikke tilintetgøre; jeg vil tugte dig med Maade, ikke lade dig helt ustraffet.

Jeremias 31:18
Jeg hører grant, hvor Efraim klager: »Du tugted mig, og jeg blev tugtet som en utæmmet Kalv; omvend mig, saa bliver jeg omvendt, thi du er HERREN min Gud.

Sefanias 3:2
Den hører ej HERRENS Røst, tager ikke mod Tugt. Paa HERREN stoler den ej, holder sig ej til Gud.

1.Korinther 11:32
Men naar vi dømmes, tugtes vi af Herren, for at vi ikke skulle fordømmes med Verden.

2.Korinther 6:9
som ukendte og dog velkendte; som døende, og se, vi leve; som de, der tugtes, dog ikke til Døde;

Hebræerne 12:5-11
og I have glemt Formaningen, der jo dog taler til eder som til Sønner: »Min Søn! agt ikke Herrens Tugtelse ringe, vær heller ikke forsagt, naar du revses af ham;…

Jakob 1:12
Salig den Mand, som holder Prøvelse ud; thi naar han har staaet Prøve, skal han faa Livets Krans, som Herren har forjættet dem, der elske ham.

be.

4.Mosebog 25:11-13
»Pinehas, Præsten Arons Søn Eleazars Søn, har vendt min Vrede fra Israeliterne, idet han var nidkær iblandt dem med min Nidkærhed, saa at jeg ikke tilintetgjorde Israeliterne i min Nidkærhed.…

Salmerne 69:9
Thi Nidkærhed for dit Hus har fortæret mig, Spotten mod dig er faldet paa mig;

Johannes 2:17
Hans Disciple kom i Hu, at der er skrevet: »Nidkærheden for dit Hus vil fortære mig.«

Romerne 12:11
Værer ikke lunkne i eders Iver; værer brændende i Aanden; tjener Herren;

2.Korinther 7:11
Thi se, just dette, at I bleve bedrøvede efter Guds Sind, hvor stor en Iver virkede det ikke hos eder, ja Forsvar, ja Harme, ja Frygt, ja Længsel, ja Nidkærhed, ja Straf! Paa enhver Maade beviste I, at I selv vare rene i den Sag.

Galaterne 4:18
Men det er godt at vise sig nidkær i det gode til enhver Tid, og ikke alene, naar jeg er nærværende hos eder.

Titus 2:14
han, som gav sig selv for os, for at han maatte forløse os fra al Lovløshed og rense sig selv et Ejendomsfolk, nidkært til gode Gerninger.

repent.

Aabenbaring 2:5,21,22
Kom derfor i Hu, hvorfra du er falden, og omvend dig, og gør de forrige Gerninger; men hvis ikke, da kommer jeg over dig, og jeg vil flytte din Lysestage fra dens Sted, hvis du ikke omvender dig.…

Links
Aabenbaring 3:19 InterlinearAabenbaring 3:19 FlersprogedeApocalipsis 3:19 SpanskApocalypse 3:19 FranskeOffenbarung 3:19 TyskAabenbaring 3:19 KinesiskRevelation 3:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Aabenbaring 3
18Jeg raader dig, at du af mig køber Guld, lutret i Ilden, for at du kan blive rig, og hvide Klæder, for at du kan klæde dig dermed, og din Nøgenheds Skam ikke skal blottes, og Øjensalve til at salve dine Øjne med, for at du kan se. 19Alle dem, jeg elsker, dem revser og tugter jeg; vær derfor nidkær og omvend dig! 20Se, jeg staar før Døren og banker; dersom nøgen hører min Røst og aabner Døren, vil jeg gaa ind til ham og holde Nadver med ham, og han med mig.…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 8:5
Saa vid da og tag dig til Hjerte, at HERREN optugter dig, som en Mand optugter sin Søn.

Ordsprogene 3:12
HERREN revser den, han elsker, han straffer den Søn, han har kær.

1.Korinther 11:32
Men naar vi dømmes, tugtes vi af Herren, for at vi ikke skulle fordømmes med Verden.

Hebræerne 12:6
thi hvem Herren elsker, den tugter han, og han slaar haardelig hver Søn, som han tager sig af.«

Aabenbaring 2:5
Kom derfor i Hu, hvorfra du er falden, og omvend dig, og gør de forrige Gerninger; men hvis ikke, da kommer jeg over dig, og jeg vil flytte din Lysestage fra dens Sted, hvis du ikke omvender dig.

Aabenbaring 3:18
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden