Salmerne 32:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Af David. En Maskil. Salig den, hvis Overtrædelse er forladt, hvis Synd er skjult;

Norsk (1930)
Av David; en læresalme. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult.

Svenska (1917)
Av David; en sång. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld.

King James Bible
A Psalm of David, Maschil. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered.

English Revised Version
A Psalm of David. Maschil. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered.
Bibel Viden Treasury

A.

2970 B.C.

1034 (Title.) or, A Psalm of David giving instruction

Salmerne 42:1
Til Sangmesteren. En Maskil af Koras Sønner. (2) Som Hjorten skriger efter rindende Vand, saaledes skriger min Sjæl efter dig, o Gud.

Salmerne 45:1
Til Sangmesteren. Til Liljerne. Af Koras Sønner. En Maskil. En Sang om Kærlighed. (2) Mit Hjerte svulmer af liflige Ord, jeg kvæder mit Kvad til Kongens Pris, som Hurtigskriverens Pen er min Tunge.

Salmerne 52:1
Til Sangmesteren. En Maskil af David, (2) da Edomiten Doeg kom og meldte Saul, at David var gaaet ind i Ahimeleks Hus. (2) Du stærke, hvi bryster du dig af din Ondskab imod den fromme?

Salmerne 53:1
Til Sangmesteren. Al-mahalat. En Maskil af David. (2) Daarerne siger i Hjertet: »Der er ingen Gud!« Slet og afskyeligt handler de, ingen gør godt.

Salmerne 55:1
Til Sangmesteren. Med Strengespil. En Maskil af David. (2) Lyt, o Gud, til min Bøn, skjul dig ej for min Tryglen, (3)

Blessed

Salmerne 1:1,2
Salig den Mand, som ikke gaar efter gudløses Raad, staar paa Synderes Vej eller sidder i Spotteres Lag,…

Salmerne 40:4
Salig den Mand, der sætter sin Lid til HERREN, ej vender sig til hovmodige eller dem, der hælder til Løgn.

Salmerne 84:12
Hærskarers HERRE, salig er den, der stoler paa dig!

Salmerne 89:15
Saligt det Folk, der kender til Frydesang, vandrer, HERRE, i dit Aasyns Lys!

Salmerne 106:3
Salige de, der holder paa Ret, som altid øver Retfærdighed!

Salmerne 119:1,2
Salige de, hvis Vandel er fuldkommen, de, som vandrer i HERRENS Lov.…

Salmerne 128:1
Sang til Festrejserne. Salig enhver, som frygter HERREN og gaar paa hans Veje!

Jeremias 17:7,8
Velsignet være den Mand, som stoler paa HERREN, og hvis Tillid HERREN er.…

Matthæus 5:3-12
»Salige ere de fattige i Aanden, thi Himmeriges Rige er deres.…

Matthæus 16:17
Og Jesus svarede og sagde til ham: »Salig er du, Simon Jonas's Søn! thi Kød og Blod har ikke aabenbaret dig det, men min Fader, som er i Himlene.

Lukas 11:28
Men han sagde: »Ja, salige ere de, som høre Guds Ord og bevare det.«

Aabenbaring 22:14
Salige ere de, som tvætte deres Klædebon, for at de kunne faa Adgang til Livets Træ og gaa ind igennem Portene i Staden.

transgression

Esajas 1:18
Kom, lad os gaa i Rette med hinanden, siger HERREN. Er eders Synder som Skarlagen, de skal blive hvide som Sne; er de end røde som Purpur, de skal dog blive som Uld.

Esajas 43:25
Din Misgerning sletter jeg ud, jeg, jeg, for min egen Skyld, kommer ej dine Synder i Hu.

Esajas 44:22
jeg sletted som Taage din Misgerning og som en Sky dine Synder. Vend om til mig, thi jeg genløser dig!

Mika 7:18,19
Hvo er en Gud som du, der tilgiver Brøde, bærer over med Synd hos din Ejendoms Rest, ej evigt gemmer paa Vrede, men gerne er naadig?…

Apostlenes G. 13:38,39
Saa være det eder vitterligt, I Mænd, Brødre! at ved ham forkyndes der eder Syndernes Forladelse;…

Romerne 4:6-8
ligesom ogsaa David priser det Menneske saligt, hvem Gud tilregner Retfærdighed uden Gerninger:…

covered

Salmerne 85:2
tog Skylden bort fra dit Folk og skjulte al deres Synd. — Sela.

Nehemias 4:5
Skjul ikke deres Brøde og lad ikke deres Synd blive udslettet for dit Aasyn, thi med deres Ord krænkede de dem, der byggede!

Links
Salmerne 32:1 InterlinearSalmerne 32:1 FlersprogedeSalmos 32:1 SpanskPsaume 32:1 FranskePsalm 32:1 TyskSalmerne 32:1 KinesiskPsalm 32:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 32
1Af David. En Maskil. Salig den, hvis Overtrædelse er forladt, hvis Synd er skjult; 2saligt det Menneske, HERREN ej tilregner Skyld, og i hvis Aand der ikke er Svig.…
Krydshenvisninger
Matthæus 6:12
og forlad os vor Skyld, som ogsaa vi forlade vore Skyldnere;

Romerne 4:7
»Salige de, hvis Overtrædelser ere forladte, og hvis Synder ere skjulte;

Romerne 4:8
salig den Mand, hvem Herren ikke vil tilregne Synd.«

5.Mosebog 33:29
Held dig, Israel, hvo er som du, et Folk, der faar Sejr ved HERREN! Han er din Frelses Skjold, haner din Højheds Sværd. Dine Fjender slesker for dig, over deres Høje skrider du frem.

Salmerne 85:2
tog Skylden bort fra dit Folk og skjulte al deres Synd. — Sela.

Salmerne 103:3
Han, som tilgiver alle dine Misgerninger og læger alle dine Sygdomme,

Salmerne 31:24
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden