1.Thessaloniker 1:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og I ere blevne vore Efterfølgere, ja, Herrens, idet I modtoge Ordet under megen Trængsel med Glæde i den Helligaand,

Norsk (1930)
og I blev efterfølgere av oss og av Herren, idet I tok imot ordet under megen trengsel med glede i den Hellige Ånd,

Svenska (1917)
Och I å eder sida bleven våra efterföljare och därmed Herrens, i det att I, mitt under stort betryck, togen emot ordet med glädje i helig ande.

King James Bible
And ye became followers of us, and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost:

English Revised Version
And ye became imitators of us, and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost;
Bibel Viden Treasury

ye.

1.Thessaloniker 2:14
Thi I, Brødre! ere blevne Efterfølgere af Guds Menigheder i Judæa i Kristus Jesus, efterdi ogsaa I have lidt det samme af eders egne Stammefrænder, som de have lidt af Jøderne,

1.Korinther 4:16
Jeg formaner eder altsaa, vorder mine Efterfølgere!

1.Korinther 11:1
Vorder mine Efterfølgere, ligesom ogsaa jeg er Kristi!

2.Korinther 8:5
og ikke alene som vi havde haabet, men sig selv gav de først og fremmest til Herren og saa til os, ved Guds Villie,

Filipperne 3:17
Vorder mine Efterlignere, Brødre! og agter paa dem, der vandre saaledes, som I have os til Forbillede.

2.Thessaloniker 3:9
Ikke fordi vi ikke have Ret dertil; men vi vilde give eder et Forbillede i os selv, for at I skulde efterfølge os.

and of.

Matthæus 16:24
Da sagde Jesus til sine Disciple: »Vil nogen komme efter mig, han fornægte sig selv og tage sit Kors op og følge mig!

Johannes 8:12
Jesus talte da atter til dem og sagde: »Jeg er Verdens Lys; den, som følger mig, skal ikke vandre i Mørket, men have Livets Lys.«

Johannes 13:13-15
I kalde mig Mester og Herre, og I tale ret, thi jeg er det.…

Efeserne 5:1
Vorder derfor Guds Efterlignere som elskede Børn,

1.Peter 3:13
Og hvem er der, som kan volde eder ondt, dersom I ere nidkære for det gode?

3.Johannes 1:11
Du elskede! efterfølg ikke det onde, men det gode. Den, som gør godt, er af Gud; den, som gør ondt, har ikke set Gud.

received.

1.Thessaloniker 2:13,14
Og derfor takke ogsaa vi Gud uafladelig, fordi, da I modtoge Guds Ord, som I hørte af os, toge I ikke imod det som Menneskers Ord, men som Guds Ord (hvad det sandelig er), hvilket ogsaa viser sig virksomt i eder, som tro.…

1.Thessaloniker 3:2-4
og vi sendte Timotheus, vor Broder og Guds Tjener i Kristi Evangelium, for at styrke eder og formane eder angaaende eders Tro,…

Hoseas 2:14
Se, derfor vil jeg lokke og føre hende ud i Ørkenen og tale hende kærligt til.

Markus 10:29-30
Jesus sagde: »Sandelig, siger jeg eder, der er ingen, som har forladt Hus eller Brødre eller Søstre eller Moder eller Fader eller Børn eller Marker for min og for Evangeliets Skyld,…

Apostlenes G. 17:5
Men Jøderne bleve nidkære og toge med sig nogle slette Mennesker af Lediggængerne paa Torvet, rejste et Opløb og oprørte Byen; og de stormede Jasons Hus og søgte efter dem for at føre dem ud til Folket.

2.Korinther 8:1,2
Men vi kundgøre eder, Brødre! den Guds Naade, som er given i Makedoniens Menigheder,…

2.Thessaloniker 1:4
saa at vi selv rose os af eder i Guds Menigheder for eders Udholdenhed og Tro under alle eders Forfølgelser og de Trængsler, som I udstaa,

with joy.

Johannes 14:16-18
Og jeg vil bede Faderen, og han skal give eder en anden Talsmand til at være hos eder evindelig,…

Apostlenes G. 5:41
Saa gik de da glade bort fra Raadets Aasyn, fordi de vare blevne agtede værdige til at vanæres for hans Navns Skyld.

Apostlenes G. 9:31
Saa havde da Menigheden Fred over hele Judæa og Galilæa og Samaria, og den opbyggedes og vandrede i Herrens Frygt, og ved den Helligaands Formaning voksede den.

Apostlenes G. 13:52
Men Disciplene bleve fyldte med Glæde og den Helligaand.

Romerne 5:3-5
ja, ikke det alene, men vi rose os ogsaa af Trængslerne, idet vi vide, at Trængselen virker Udholdenhed,…

Romerne 8:16-18
Aanden selv vidner med vor Aand, at vi ere Guds Børn.…

Romerne 15:13
Men Haabets Gud fylde eder med al Glæde og Fred, idet I tro, for at I maa blive rige i Haabet ved den Helligaands Kraft!

Galaterne 5:22
Men Aandens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,

Hebræerne 10:34
Thi baade havde I Medlidenhed med de fangne, og I fandt eder med Glæde i, at man røvede, hvad I ejede, vidende, at I selv have en bedre og blivende Ejendom.

1.Peter 1:6,8
i hvilken I skulle fryde eder, om I end nu en liden Stund, hvis saa skal være, bedrøves i mange Haande Prøvelser,…

Links
1.Thessaloniker 1:6 Interlinear1.Thessaloniker 1:6 Flersprogede1 Tesalonicenses 1:6 Spansk1 Thessaloniciens 1:6 Franske1 Thessalonicher 1:6 Tysk1.Thessaloniker 1:6 Kinesisk1 Thessalonians 1:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Thessaloniker 1
5at vort Evangelium ikke kom til eder i Ord alene, men ogsaa i Kraft og i den Helligaand og i fuld Overbevisning, som I jo vide, hvorledes vi færdedes iblandt eder for eders Skyld. 6Og I ere blevne vore Efterfølgere, ja, Herrens, idet I modtoge Ordet under megen Trængsel med Glæde i den Helligaand, 7saa at I ere blevne et Forbillede for alle de troende i Makedonien og Akaja;…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 13:52
Men Disciplene bleve fyldte med Glæde og den Helligaand.

Apostlenes G. 17:5
Men Jøderne bleve nidkære og toge med sig nogle slette Mennesker af Lediggængerne paa Torvet, rejste et Opløb og oprørte Byen; og de stormede Jasons Hus og søgte efter dem for at føre dem ud til Folket.

1.Korinther 4:16
Jeg formaner eder altsaa, vorder mine Efterfølgere!

1.Korinther 11:1
Vorder mine Efterfølgere, ligesom ogsaa jeg er Kristi!

1.Korinther 11:2
Men jeg roser eder, fordi I komme mig i Hu i alt og holde fast ved Overleveringerne, saaledes som jeg har overleveret eder dem.

2.Korinther 6:10
som bedrøvede, dog altid glade; som fattige, der dog gøre mange rige; som de, der intet have, og dog eje alt.

Galaterne 5:22
Men Aandens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,

1.Thessaloniker 2:14
Thi I, Brødre! ere blevne Efterfølgere af Guds Menigheder i Judæa i Kristus Jesus, efterdi ogsaa I have lidt det samme af eders egne Stammefrænder, som de have lidt af Jøderne,

2.Thessaloniker 3:7
I vide jo selv, hvorledes I bør efterfølge os. Thi vi have ikke levet uskikkeligt iblandt eder,

2.Timotheus 4:2
Prædike Ordet, vær rede i Tide og i Utide, irettesæt, straf, forman med al Langmodighed og Belæring!

1.Thessaloniker 1:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden