Apostlenes G. 17:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men Jøderne bleve nidkære og toge med sig nogle slette Mennesker af Lediggængerne paa Torvet, rejste et Opløb og oprørte Byen; og de stormede Jasons Hus og søgte efter dem for at føre dem ud til Folket.

Norsk (1930)
Men jødene blev nidkjære og tok med sig nogen onde mennesker, nogen dagdrivere, og gjorde et opløp og satte byen i røre, og de trengte frem imot Jasons hus og søkte å få dem ut til folket;

Svenska (1917)
Då grepos judarna av nitälskan och togo med sig allahanda dåligt folk ifrån gatan och ställde till folkskockning och oroligheter i staden och trängde fram mot Jasons hus och ville draga dem ut inför folket.

King James Bible
But the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lewd fellows of the baser sort, and gathered a company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out to the people.

English Revised Version
But the Jews, being moved with jealousy, took unto them certain vile fellows of the rabble, and gathering a crowd, set the city on an uproar; and assaulting the house of Jason, they sought to bring them forth to the people.
Bibel Viden Treasury

moved.

Apostlenes G. 17:13
Men da Jøderne i Thessalonika fik at vide, at Guds Ord blev forkyndt af Paulus ogsaa i Berøa, kom de og vakte ogsaa der Røre og Bevægelse iblandt Skarerne.

Apostlenes G. 7:9
Og Patriarkerne bare Avind imod Josef og solgte ham til Ægypten; og Gud var med ham,

Apostlenes G. 13:45
Men da Jøderne saa Skarerne, bleve de fulde af Nidkærhed og modsagde det, som blev talt af Paulus, ja, baade sagde imod og spottede.

Apostlenes G. 14:2,19
Men de Jøder, som vare genstridige, ophidsede Hedningernes Sind og satte ondt i dem imod Brødrene.…

Apostlenes G. 18:12
Men medens Gallio var Statholder i Akaja, stode Jøderne endrægtigt op imod Paulus og førte ham for Domstolen og sagde:

Ordsprogene 14:30
Sagtmodigt Hjerte er Liv for Legemet, Avind er Edder i Benene.

Esajas 26:11
HERRE, din Haand er løftet, men de ser det ikke; lad dem med Skam se din Nidkærhed for Folket, lad dine Fjenders Ild fortære dem!

Matthæus 27:18
Thi han vidste, at det var af Avind, de havde overgivet ham.

1.Korinther 3:3
thi endnu ere I kødelige. Naar der nemlig er Nid og Splid iblandt eder, ere I da ikke kødelige og vandre paa Menneskers Vis?

Galaterne 5:21,26
Avind, Drukkenskab, Svir og deslige; hvorom jeg forud siger eder, ligesom jeg ogsaa før har sagt, at de, som øve saadanne Ting, skulle ikke arve Guds Rige.…

Jakob 4:5
Eller mene I, at Skriftens Ord ere tomme Ord? Med Nidkærhed længes han efter den Aand, han har givet Bolig i os, men han skænker desto større Naade.

took.

Dommer 9:4
De gav ham derpaa halvfjerdsindstyve Sekel Sølv fra Ba'al-Berits Hus, og for dem lejede Abimelek nogle daarlige og frække Folk, som sluttede sig til ham.

Job 30:1-10
Nu derimod ler de ad mig, Folk, der er yngre end jeg, hvis Fædre jeg fandt for ringe at sætte iblandt mine Hyrdehunde.…

Salmerne 35:15
Men nu jeg vakler, glæder de sig, de stimler sammen, Uslinger, fremmede for mig, stimler sammen imod mig, haaner mig uden Ophør;

Salmerne 69:12
De, der sidder i Porten, taler om mig, ved Drikkelagene synger de om mig.

and set.

Apostlenes G. 19:24-34,40
Thi en Sølvsmed ved Navn Demetrius gjorde Artemistempler af Sølv og skaffede Kunstnerne ikke ringe Fortjeneste.…

Jason.

Apostlenes G. 17:7
dem har Jason taget ind til sig; og alle disse handle imod Kejserens Befalinger og sige, at en anden er Konge, nemlig Jesus.«

Romerne 16:21
Timotheus, min Medarbejder, og Lukius og Jason og Sosipater, mine Frænder, hilse eder.

Links
Apostlenes G. 17:5 InterlinearApostlenes G. 17:5 FlersprogedeHechos 17:5 SpanskActes 17:5 FranskeApostelgeschichte 17:5 TyskApostlenes G. 17:5 KinesiskActs 17:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 17
5Men Jøderne bleve nidkære og toge med sig nogle slette Mennesker af Lediggængerne paa Torvet, rejste et Opløb og oprørte Byen; og de stormede Jasons Hus og søgte efter dem for at føre dem ud til Folket. 6Men da de ikke fandt dem, trak de Jason og nogle Brødre for Byens Øvrighed og raabte: »Disse, som have bragt hele Verden i Oprør, ere ogsaa komne hid;…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 17:5
Men Jøderne bleve nidkære og toge med sig nogle slette Mennesker af Lediggængerne paa Torvet, rejste et Opløb og oprørte Byen; og de stormede Jasons Hus og søgte efter dem for at føre dem ud til Folket.

Apostlenes G. 17:6
Men da de ikke fandt dem, trak de Jason og nogle Brødre for Byens Øvrighed og raabte: »Disse, som have bragt hele Verden i Oprør, ere ogsaa komne hid;

Apostlenes G. 17:7
dem har Jason taget ind til sig; og alle disse handle imod Kejserens Befalinger og sige, at en anden er Konge, nemlig Jesus.«

Apostlenes G. 17:9
Og denne lod Jason og de andre stille Borgen og løslod dem.

Apostlenes G. 17:13
Men da Jøderne i Thessalonika fik at vide, at Guds Ord blev forkyndt af Paulus ogsaa i Berøa, kom de og vakte ogsaa der Røre og Bevægelse iblandt Skarerne.

Romerne 16:21
Timotheus, min Medarbejder, og Lukius og Jason og Sosipater, mine Frænder, hilse eder.

2.Korinther 11:26
ofte paa Rejser, i Farer fra Floder, i Farer iblandt Røvere, i Farer fra mit Folk, i Farer fra Hedninger, i Farer i By, i Farer i Ørken, i Farer paa Havet, i Farer iblandt falske Brødre;

1.Thessaloniker 1:6
Og I ere blevne vore Efterfølgere, ja, Herrens, idet I modtoge Ordet under megen Trængsel med Glæde i den Helligaand,

1.Thessaloniker 2:14
Thi I, Brødre! ere blevne Efterfølgere af Guds Menigheder i Judæa i Kristus Jesus, efterdi ogsaa I have lidt det samme af eders egne Stammefrænder, som de have lidt af Jøderne,

1.Thessaloniker 2:16
idet de forhindre os i at tale til Hedningerne til deres Frelse, for til enhver Tid at fylde deres Synders Maal; men Vreden er kommen over dem fuldtud.

Apostlenes G. 17:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden