2.Korinther 8:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
og ikke alene som vi havde haabet, men sig selv gav de først og fremmest til Herren og saa til os, ved Guds Villie,

Norsk (1930)
og de gav ikke bare således som vi håpet, men de gav sig selv først til Herren og til oss ved Guds vilje,

Svenska (1917)
Och de gåvo icke allenast vad vi hade hoppats, utan sig själva gåvo de, först och främst åt Herren, och så åt oss, genom Guds vilja.

King James Bible
And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God.

English Revised Version
and this, not as we had hoped, but first they gave their own selves to the Lord, and to us by the will of God.
Bibel Viden Treasury

first.

2.Korinther 5:14,15
Thi Kristi Kærlighed tvinger os,…

1.Samuel 1:28
Derfor vil jeg ogsaa overlade ham til HERREN; hele sit Liv skal han være overladt til HERREN!« Og hun lod ham blive der for HERRENS Aasyn.

2.Krønikebog 30:8
Vær nu ikke halsstarrige som eders Fædre, men ræk HERREN Haanden og kom til hans Helligdom, som han har helliget til evig Tid, og tjen HERREN eders Gud, at hans glødende Vrede maa vende sig fra eder.

Esajas 44:3-5
Thi jeg udgyder Vand paa det tørstende, Strømme paa det tørre Land, udgyder min Aand paa din Æt, min Velsignelse over dit Afkom;…

Jeremias 31:33
nej, dette er den Pagt, jeg efter hine Dage slutter med Israels Hus, lyder det fra HERREN: Jeg giver min Lov i deres Indre og skriver den paa deres Hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit Folk.

Zakarias 13:9
Og denne Tredjedel fører jeg i Ild og renser den, som man renser Sølv, prøver den, som man prøver Guld. Den skal paakalde mit Navn, og jeg svarer; jeg siger: »Den er mit Folk.« Og den skal sige: »HERREN er min Gud.«

Romerne 6:13
fremstiller ej heller eders Lemmer for Synden som Uretfærdigheds Vaaben; men fremstiller eder selv for Gud som saadanne, der fra døde ere blevne levende, og eders Lemmer som Retfærdigheds Vaaben for Gud.

Romerne 12:1
Jeg formaner eder altsaa, Brødre! ved Guds Barmhjertighed, til at fremstille eder Legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt Offer; dette er eders fornuftige Gudsdyrkelse.

Romerne 14:7-9
Thi ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv;…

1.Korinther 6:19,20
Eller vide I ikke, at eders Legeme er et Tempel for den Helligaand, som er i eder, hvilken I have fra Gud, og at I ikke ere eders egne?…

unto.

2.Korinther 4:5
Thi ikke os selv prædike vi, men Kristus Jesus som Herre, os derimod som eders Tjenere for Jesu Skyld.

1.Krønikebog 12:18
Saa iførte Aanden sig Amasaj, de tredives Anfører, og han sagde: »For dig, David, og med dig, Isajs Søn! Fred, Fred være med dig, og Fred med dine Hjælpere, thi dig hjælper din Gud!« Da tog David imod dem og satte dem i Spidsen for Krigerskaren.

2.Krønikebog 30:12
ogsaa i Juda virkede Guds Haand, saa at han gav dem et endrægtigt Hjerte til at udføre, hvad Kongen og Øversterne havde paabudt i Kraft af HERRENS Ord.

Links
2.Korinther 8:5 Interlinear2.Korinther 8:5 Flersprogede2 Corintios 8:5 Spansk2 Corinthiens 8:5 Franske2 Korinther 8:5 Tysk2.Korinther 8:5 Kinesisk2 Corinthians 8:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Korinther 8
4idet de med megen Overtalelse bade os om den Naade at maatte tage Del i Hjælpen til de hellige, 5og ikke alene som vi havde haabet, men sig selv gav de først og fremmest til Herren og saa til os, ved Guds Villie, 6saa at vi opfordrede Titus til, ligesom han forhen havde begyndt, saaledes ogsaa til at tilendebringe hos eder ogsaa denne Gave.…
Krydshenvisninger
1.Korinther 1:1
Paulus, Jesu Kristi kaldede Apostel ved Guds Villie, og Broderen Sosthenes

2.Korinther 8:1
Men vi kundgøre eder, Brødre! den Guds Naade, som er given i Makedoniens Menigheder,

2.Korinther 8:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden