Johannes 9:31
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Vi vide, at Syndere bønhører Gud ikke; men dersom nogen er gudfrygtig og gør hans Villie, ham hører han.

Norsk (1930)
Vi vet at Gud hører ikke syndere, men den som er gudfryktig og gjør hans vilje, ham hører han.

Svenska (1917)
Vi veta ju att Gud icke hör syndare, men också att om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då hör han honom.

King James Bible
Now we know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth.

English Revised Version
We know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and do his will, him he heareth.
Bibel Viden Treasury

we know.

Job 27:8,9
Thi hvad er den vanhelliges Haab, naar Gud bortskærer og kræver hans Sjæl?…

Job 35:12
Der raaber man, uden at han giver Svar, over de ondes Hovmod;

Job 42:8
Tag eder derfor syv Tyre og syv Vædre og gaa til min Tjener Job og bring et Brændoffer for eder. Og min Tjener Job skal gaa i Forbøn for eder, thi ham vil jeg bønhøre, saa jeg ikke gør en Ulykke paa eder, fordi I ikke talte rettelig om mig som min Tjener Job!«

Salmerne 18:41
De raabte, men ingen hjalp, til HERREN, han svared dem ikke.

Salmerne 34:15
Mod dem, der gør ondt, er HERRENS Aasyn for at slette deres Minde af Jorden;

Salmerne 66:18-20
Havde jeg tænkt paa ondt i mit Hjerte, da havde Herren ej hørt;…

Ordsprogene 1:28,29
Da svarer jeg ej, naar de kalder, de søger mig uden at finde,…

Ordsprogene 15:29
HERREN er gudløse fjern, men hører retfærdiges Bøn.

Ordsprogene 21:13
Hvo Øret lukker for Smaamands Skrig, skal raabe selv og ikke faa Svar.

Ordsprogene 28:9
Den, der vender sit Øre fra Loven, endog hans Bøn er en Gru.

Esajas 1:15
Breder I Hænderne ud, skjuler jeg Øjnene for jer. Hvor meget I saa end beder, jeg hører det ikke. Eders Hænder er fulde af Blod;

Esajas 58:9
Da svarer HERREN, naar du kalder; paa dit Raab er hans Svar: »Her er jeg!« Fjerner du Aaget fra din Midte, holder op at tale ondt og pege Fingre,

Jeremias 11:11
Derfor, saa siger HERREN: Se, jeg sender en Ulykke over dem, som de ikke kan slippe fra; og naar de da raaber til mig, vil jeg ikke høre dem.

Jeremias 14:12
Naar de faster, hører jeg ikke deres Klage, og naar de ofrer Brændoffer og Afgrødeoffer, har jeg ikke Behag i dem; nej, med Sværd, Hunger og Pest vil jeg gøre Ende paa dem!«

Ezekiel 8:18
Men derfor vil ogsaa jeg handle med dem i Vrede; jeg viser dem ingen Medynk eller Skaansel, og selv om de højlydt raaber mig ind i Øret, vil jeg ikke høre dem.«

Mika 3:4
Engang skal de raabe til HERREN, han lader dem uden Svar; da skjuler han sit Aasyn for dem, fordi deres Gerninger er onde.

Zakarias 7:13
Ligesom de ikke hørte, naar han kaldte, saaledes vil jeg, sagde Hærskarers HERRE, ikke høre, naar de kalder;

if any.

Salmerne 34:15
Mod dem, der gør ondt, er HERRENS Aasyn for at slette deres Minde af Jorden;

Ordsprogene 15:29
HERREN er gudløse fjern, men hører retfærdiges Bøn.

and doeth.

Johannes 4:34
Jesus siger til dem: »Min Mad er, at jeg gør hans Villie, som udsendte mig, og fuldbyrder hans Gerning.

Johannes 7:17
Dersom nogen vil gøre hans Villie, skal han erkende, om Læren er fra Gud, eller jeg taler af mig selv.

Johannes 15:16
I have ikke udvalgt mig, men jeg har udvalgt eder og sat eder til, at I skulle gaa hen og bære Frugt, og eders Frugt skal blive ved, for at Faderen skal give eder, hvad som helst I bede ham om i mit Navn.

Salmerne 40:8
at gøre din Vilje, min Gud, er min Lyst, og din Lov er i mit Indre.«

Salmerne 143:10
lær mig at gøre din Vilje, thi du er min Gud, mig føre din gode Aand ad den jævne Vej!

Hebræerne 10:7
Da sagde jeg: Se, jeg er kommen (i Bogrullen er der skrevet om mig) for at gøre, Gud! din Villie.«

1.Johannes 3:21,22
I elskede! dersom vort Hjerte ikke fordømmer os, have vi Frimodighed for Gud,…

him.

Johannes 11:41,42
Da toge de Stenen bort. Men Jesus opløftede sine Øjne og sagde: »Fader! jeg takker dig, fordi du har hørt mig.…

1.Mosebog 18:23-33
Og Abraham traadte nærmere og sagde: »Vil du virkelig udrydde retfærdige sammen med gudløse?…

1.Mosebog 19:29
Da Gud tilintetgjorde Jordanegnens Byer, kom han Abraham i Hu og førte Lot ud af Ødelæggelsen, som han lod komme over de Byer, Lot boede i.

1.Mosebog 20:7
Men send nu Mandens Hustru tilbage, thi han er en Profet, saa han kan gaa i Forbøn for dig, og du kan blive i Live; men sender du hende ikke tilbage, saa vid, at du og alle dine er dødsens!«

1.Kongebog 17:20-22
Saa raabte han til HERREN: »HERRE min Gud, vil du virkelig handle saa ilde mod den Enke; i hvis Hus jeg er Gæst, at du lader hendes Søn dø?«…

1.Kongebog 18:36-38
Men ved Afgrødeofferets Tid traadte Profeten Elias frem og sagde: »HERRE, Abrahams, Isaks og Israels Gud! Lad det kendes i Dag, at du er Gud i Israel og jeg din Tjener, og at jeg har gjort alt dette paa dit Ord!…

2.Krønikebog 32:20,21
Derfor bad Kong Ezekias og Profeten Esajas, Amoz's Søn, og raabte til Himmelen.…

Salmerne 99:6
Moses og Aron er blandt hans Præster og Samuel blandt dem, der paakalder hans Navn; de raaber til HERREN, han svarer;

Salmerne 106:23
Da tænkte han paa at udrydde dem, men Moses, hans udvalgte Mand, stilled sig i Gabet for hans Aasyn for at hindre, at hans Vrede lagde øde.

Jeremias 15:1
Da sagde HERREN til mig: Om saa Moses og Samuel stod for mit Aasyn, vilde mit Hjerte ikke vende sig til dem. Jag dette Folk bort fra mit Aasyn!

Jakob 5:15-18
Og Troens Bøn skal frelse den syge, og Herren skal oprejse ham, og har han gjort Synder, skulle de forlades ham.…

Links
Johannes 9:31 InterlinearJohannes 9:31 FlersprogedeJuan 9:31 SpanskJean 9:31 FranskeJohannes 9:31 TyskJohannes 9:31 KinesiskJohn 9:31 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Johannes 9
30Manden svarede og sagde til dem: »Det er dog underligt, at I ikke vide, hvorfra han er, og han har aabnet mine Øjne. 31Vi vide, at Syndere bønhører Gud ikke; men dersom nogen er gudfrygtig og gør hans Villie, ham hører han. 32Aldrig er det hørt, at nogen har aabnet Øjnene paa en blindfødt.…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 1:45
Da I saa kom tilbage, græd I for HERRENS Aasyn; men HERREN vilde ikke høre eder og laane eder Øre.

Job 27:8
Thi hvad er den vanhelliges Haab, naar Gud bortskærer og kræver hans Sjæl?

Job 35:13
til visse, Gud hører ej tomme Ord, den Almægtige ænser dem ikke,

Salmerne 34:15
Mod dem, der gør ondt, er HERRENS Aasyn for at slette deres Minde af Jorden;

Salmerne 66:18
Havde jeg tænkt paa ondt i mit Hjerte, da havde Herren ej hørt;

Salmerne 145:19
Han gør, hvad de, der frygter ham, ønsker, hører deres Raab og frelser dem,

Ordsprogene 15:29
HERREN er gudløse fjern, men hører retfærdiges Bøn.

Ordsprogene 28:9
Den, der vender sit Øre fra Loven, endog hans Bøn er en Gru.

Esajas 1:15
Breder I Hænderne ud, skjuler jeg Øjnene for jer. Hvor meget I saa end beder, jeg hører det ikke. Eders Hænder er fulde af Blod;

Johannes 9:30
Manden svarede og sagde til dem: »Det er dog underligt, at I ikke vide, hvorfra han er, og han har aabnet mine Øjne.

Johannes 9:32
Aldrig er det hørt, at nogen har aabnet Øjnene paa en blindfødt.

Johannes 11:22
Men ogsaa nu ved jeg, at hvad som helst du beder Gud om, vil Gud give dig.«

Jakob 5:16
Bekender derfor Synderne for hverandre og beder for hverandre, for at I maa blive helbredte; en retfærdigs Bøn formaar meget, naar den er alvorlig.

1.Johannes 3:22
og hvad vi end bede om, det faa vi af ham, fordi vi holde hans Bud og gøre det, som er velbehageligt for ham.

Johannes 9:30
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden