1.Johannes 3:23
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og dette er hans Bud; at vi skulle tro hans Søns Jesu Kristi Navn og elske hverandre efter det Bud, han gav os.

Norsk (1930)
Og dette er hans bud at vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, således som han bød oss.

Svenska (1917)
Och detta är hans bud, att vi skola tro på hans Sons, Jesu Kristi, namn och älska varandra, enligt det bud han har givit oss.

King James Bible
And this is his commandment, That we should believe on the name of his Son Jesus Christ, and love one another, as he gave us commandment.

English Revised Version
And this is his commandment, that we should believe in the name of his Son Jesus Christ, and love one another, even as he gave us commandment.
Bibel Viden Treasury

his commandment.

5.Mosebog 18:15-19
HERREN din Gud vil lade en Profet som mig fremstaa af din Midte, af dine Brødre; ham skal I høre paa.…

Salmerne 2:12
Kysser Sønnen, at ikke han vredes og I forgaar! Snart blusser hans Vrede op. Salig hver den, der lider paa ham!

Markus 9:7
Og der kom en Sky, som overskyggede dem; og en Røst kom fra Skyen: »Denne er min Søn, den elskede, hører ham!«

Johannes 6:29
Jesus svarede og sagde til dem: »Dette er Guds Gerning, at I tro paa den, som han udsendte.«

Johannes 14:1
»Eders Hjerte forfærdes ikke! Tror paa Gud, og tror paa mig!

Johannes 17:3
Men dette er det evige Liv, at de kende dig, den eneste sande Gud, og den, du udsendte, Jesus Kristus.

Apostlenes G. 16:31
Men de sagde: »Tro paa den Herre Jesus Kristus, saa skal du blive frelst, du og dit Hus.«

1.Timotheus 1:15
Den Tale er troværdig og al Modtagelse værd, at Kristus Jesus kom til Verden for at frelse Syndere, iblandt hvilke jeg er den største.

love.

1.Johannes 3:11
Thi dette er det Budskab, som I have hørt fra Begyndelsen, at vi skulle elske hverandre;

1.Johannes 2:8-10
Og dog skriver jeg til eder et nyt Bud, hvilket er sandt i ham og i eder, thi Mørket drager bort, og det sande Lys skinner allerede.…

1.Johannes 4:21
Og dette Bud have vi fra ham, at den, som elsker Gud, skal ogsaa elske sin Broder.

Matthæus 22:39
Men et andet er dette ligt: Du skal elske din Næste som dig selv.

Johannes 13:34
Jeg giver eder en ny Befaling, at I skulle elske hverandre, at ligesom jeg elskede eder, skulle ogsaa I elske hverandre.

Johannes 15:12
Dette er min Befaling, at I skulle elske hverandre, ligesom jeg har elsket eder.

Efeserne 5:2
og vandrer i Kærlighed, ligesom ogsaa Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en Gave og et Slagtoffer, Gud til en velbehagelig Lugt.

1.Thessaloniker 4:9
Men om Broderkærligheden have I ikke nødig, at jeg skal skrive eder til; thi I ere selv oplærte af Gud til at elske hverandre;

1.Peter 1:22
Lutrer eders Sjæle i Lydighed imod Sandheden til uskrømtet Broderkærlighed, og elsker hverandre inderligt af Hjertet,

1.Peter 4:8
Hav fremfor alt en inderlig Kærlighed til hverandre; thi »Kærlighed skjuler en Mangfoldighed af Synder«.

Links
1.Johannes 3:23 Interlinear1.Johannes 3:23 Flersprogede1 Juan 3:23 Spansk1 Jean 3:23 Franske1 Johannes 3:23 Tysk1.Johannes 3:23 Kinesisk1 John 3:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Johannes 3
22og hvad vi end bede om, det faa vi af ham, fordi vi holde hans Bud og gøre det, som er velbehageligt for ham. 23Og dette er hans Bud; at vi skulle tro hans Søns Jesu Kristi Navn og elske hverandre efter det Bud, han gav os. 24Og den, som holder hans Bud, han bliver i Gud, og Gud i ham; og derpaa kende vi, at han bliver i os; af den Aand, som han gav os.
Krydshenvisninger
Johannes 1:12
Men saa mange, som toge imod ham, dem gav han Magt til at vorde Guds Børn, dem, som tro paa hans Navn;

Johannes 2:23
Men da han var i Jerusalem i Paasken paa Højtiden, troede mange paa hans Navn, da de saa hans Tegn, som han gjorde.

Johannes 3:18
Den, som tror paa ham, dømmes ikke; men den, som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet paa Guds enbaarne Søns Navn.

Johannes 6:29
Jesus svarede og sagde til dem: »Dette er Guds Gerning, at I tro paa den, som han udsendte.«

Johannes 13:34
Jeg giver eder en ny Befaling, at I skulle elske hverandre, at ligesom jeg elskede eder, skulle ogsaa I elske hverandre.

Johannes 15:12
Dette er min Befaling, at I skulle elske hverandre, ligesom jeg har elsket eder.

1.Johannes 2:7
I elskede, jeg skriver til eder ikke et nyt Bud, men et gammelt Bud, som I have haft fra Begyndelsen. Det gamle Bud er det Ord, som I have hørt.

1.Johannes 2:8
Og dog skriver jeg til eder et nyt Bud, hvilket er sandt i ham og i eder, thi Mørket drager bort, og det sande Lys skinner allerede.

1.Johannes 4:15
Den, som bekender, at Jesus er Guds Søn, i ham bliver Gud, og han i Gud.

1.Johannes 5:13
Dette har jeg skrevet til eder, for at I skulle vide, at I have evigt Liv, I, som tro paa Guds Søns Navn.

1.Johannes 3:22
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden